21-09 Aanlegproef Veldwerk

Aanlegproef Veldwerk

De weimaraner is een staande jachthond. Een allrounder die zowel ingezet kan worden voor het werk na het schot, en een aangeboren passie heeft voor het werk voor het schot. Het opsporen van veerwild, door gebruik te maken van de wind. En als dan het wild is gevonden, wijst de weimaraner hem aan met zijn neus. De hond staat stokstijf stil, heeft zijn neus in de richting van het wild en staat daarbij vaak met een opgetrokken voorpoot. Vaak een adembenemend moment als de hond omslaat van jagend op zoek naar het wild naar het voorstaan op het gevonden wild. Voor de liefhebbers levert dit moment vaak kippenvel op. Ook uw weimaraner en jachthond heeft die aangeboren passie voor het voorstaan en het zogenaamde veldwerk. Om te beoordelen in hoeverre bij uw hond deze aanleg aanwezig is, organiseert de vereniging de Aanlegproef Veldwerk.

Op zaterdag 21 september *) zijn we de gehele dag te gast in de velden van de familie Lukens (Nieuwe pekela) en worden 12 weimaraners in de gelegenheid gesteld om te laten zien of zij voldoende aanleg hebben voor het werk voor het schot. Dit wordt beoordeeld door verengingskeurmeesters en u ontvangt een certificaat aan het einde van de dag met daarop het resultaat van uw hond. Wilt u zich opgeven dan kan dat middels het formulier dat via deze link te bereiken is. Wanneer u ongeveer een week voor de aanlegproef hoort dat u kunt deelnemen, wordt u verzocht het inschrijfgeld van € 32,00 over te maken. U ontvangt dan ook nadere informatie over het tijdstip van aanvang en de locatie.

Mocht u van tevoren vragen hebben over deze Aanlegproef bel dan gerust met Tamara van den Dam-Sloof (06 1195 0213) of Wim van den Dam (06 5389 9526) of mail naar jachtproeven@weimaraners.nl.

Inschrijving staat open

Inschrijfformulier Aanlegproef veldwerk

Zaterdag 21 september 2019 te Nieuwe Pekela Deelnamekosten zijn 32 euro per hond en alleen voor leden.

Tamara van den Dam-Sloof
Raadhuisstraat 7
3461 CV Linschoten
E-mail: jachtproeven@weimaraners.nl

De verenigingsevenementen zijn bedoeld voor leden van de Vereniging Weimarse Staande Hond. Derhalve dienen de voorjager én de eigenaar of mede-eigenaar van de hond lid te zijn van de vereniging.
Bij inschrijving is de deelnemer inschrijfgeld verschuldigd. Dit kan overgemaakt worden op:
Rekeningnummer: NL16ABNA0477793657 t.n.v. Vereniging De Weimarse Staande Hond, onder vermelding van de naam van de hond en de datum van de proef.
Kosten voor de Aanlegproef Veldwerk (APV) bedraagt € 32,00 per hond.

De beschrijving van de proeven en van toepassing zijnde reglementen zijn te vinden op de site van de WSH, onder het kopje Vereniging WSH.

Inschrijving open Jongehondendag 19-10-2019

De inschrijving voor de Jongehondendag staat open voor honden die geboren  zijn tussen 13-06-2018 en 19-06-2019.

De keuringen starten om 10:00 u in de ochtend met de jongste pups. In de middag komen de oudere jongehonden aan bod.
U ontvangt een week voor dit evenement de uitnodiging met de melding of u in de ochtend danwel de middag verwacht word.

Inschrijving is geopend

Vereniging “De Weimarse Staande Hond”
Inschrijfformulier Jongehondendag W.S.H.
op zaterdag 19 oktober 2019, terrein Manege De Fruithof te Heteren.

Weimaraners geboren tussen 13-06-2018 en 19-06-2019 kunnen inschrijven.
Tevens worden de ouderdieren uitgenodigd om in te schrijven voor deze dag.

Keurmeesters:
Lida Reeskamp-Blok en
Wout Arxhoek

Het inschrijfgeld bedraagt € 20,00 voor de jonge hond, voor de ouderdieren (vader en moeder) is geen inschrijfgeld verschuldigd.

Is de hond een ouderdier?

Het inschrijfgeld van 20 euro per jonge hond dient gelijktijdig te worden overgemaakt op:

IBAN: NL73 ABNA0589226134
t.n.v. Ver. De Weimarse Staande Hond
o.v.v. Jongehondendag 2019 en volledige naam van de hond.

Ingeschreven jonge honden mogen niet aan de staart gecoupeerd zijn indien ze in een land geboren zijn waar een coupeerverbod geldt.

Jongehondendag-secretariaat WSH
t.a.v. Sandra Boshoven,
Dolderstraat 1
6706 JE Wageningen
Telefoon 0317-842837 of 06-17046400

e-mail: Jongehondendag@weimaraners.nl

Workshop Veldwerk in Genk (België)

Workshop Veldwerk in Genk (België)

Workshop Veldwerk in Genk (België)

Op 24 augustus organiseert de Vereniging Slowaakse Staande Hond een workshop veldwerk.
Leden van de vereniging de Weimarse staane hond mogen met hun Weimaraner ook mee doen indien er plaats is.

Wie heeft er zin in?

De workshop wordt door Jan de Bruijne gehouden in de omgeving van Genk.

Jan is een professionele jachthondentrainer op het gebied van veldwerk voor continentale staande jachthonden. Hij traint beginnende en gevorderde honden die mee zouden willen doen aan nationale en internationale veldwedstrijden.

Veldwerk
is het opsporen van levend wild -zoals fazant, patrijs, kwartel- in het veld. De voorjager en zijn hond lopen over een veld. De hond zal meestal tegen de wind in, het veld systematisch afzoeken afzoeken naar veerwild en wanneer hij het heeft gevonden, het wild vastzetten. Dit noemen wij ‘de hond staat voor‘.

Hoe werkt Jan in deze workshop?
Jan brengt in deze workshop zelf jouw (onervaren)hond aan de lange lijn voor om te kijken hoe de hond reageert op levend wild. Ook de meer ervaren hond zal hij in de workshop zelf voorbrengen, dit om te kijken hoe de hond reageert. Voor de deelnemers die hun hond nog nooit hebben zien voorstaan zal dit een hele ervaring zijn, waarschijnlijk zie je opeens een totaal andere hond aan de lange lijn, een die opeens heel fanatiek is.

Opgeven en info?
Stuur een mail naar gjhagen98@gmail.com
Kosten: 50 euro voor een hele dag.
Maximaal 10 deelnemers / Weimaraners (leden van de vereniging WSH) mogen ook in schrijven, maar Slowaken hebben voorrang bij inschrijving.

Samenvatting ALV 13 april 2019

13 april 2019 korte samenvatting ALV waarbij een aantal zaken aan bod kwam:

 • Door de vereniging in Tsjechië zijn een paar honden en hun nakomelingen, broers en zussen, uitgesloten uit de fokkerij. Het betreft hier Demi Grey Eminence en Dilemma Grey Eminence. De vereniging beschikt nog over een uitgebreidere lijst.
  Tsjechië heeft nu besloten om naast het uitsluiten van hierboven, om een Echo van honden uit te laten voeren en een genetische test te implementeren. DNA testen zijn er nog niet voor Weimaraners. Nu worden wel de DCM DNA test die voor een Dobermann beschikbaar is gebruikt. Echter deze wordt door het Lab niet geschikt geacht voor de Weimaraner, blijkt als we dat navragen. Dit geeft net zoals Nederland tien jaar geleden concludeerde een schijnveiligheid omdat niet duidelijk is aan te merken welke honden drager zijn van de ziekte.
  Denemarken en Finland zijn op dit moment ook de situatie m.b.t. DCM aan het bekijken.
  We volgen de voortgang samen met andere Europese verenigingen.
 • Vanuit de contacten met de First Autumn Weimaraner Cup vinden nu mailwisselingen plaats over bijvoorbeeld DCM. Ook Amerika heeft interesse om kennis te delen. Vanuit nederland denken we na of we een distributielijst kunnen onderhouden of een community kunnen starten voor bestuursleden van verenigingen wereldwijd.
 • De vraag is gesteld om DNA testen te vermelden bij dekreuen. Dit verzoek is geagendeerd voor de fokkersbijeenkomst. Irja Schierbeek doneert een lezing van Marjolein Roosendaal t.b.v. de fokkersbijeenkomst
 • De Raad van Beheer heeft het verzoek gedaan om te reageren op de normenmatrix die men hanteert bij verdere IT-uitbreidingen. De vereniging kan aangeven of normen uit het VFR onder hoofdstukken 2, 3 en 4.2 en 4.3 ook voor niet leden moeten gelden.
  Dit heeft geen invloed op de afgifte van stambomen maar zal wel als zodanig kenbaar gemaakt worden bij de nakomelingen.
 • De financiële verslagen zijn akkoord bevonden
 • De aanpassing van de maximale leeftijd van het eerste nest van een teef is verhoogd naar 6 jaar, mits er een dierenarts verklaring aanwezig is dat er geen medische bezwaren zijn, als de teef ouder is dan 5 jaar.
 • De contributieverhoging naar 35 euro voor een gewoon lid per 1-1-2020 is unaniem akkoord bevonden.
 • Carlijn Kniest heeft haar functie als fokinformatie commissaris niet herkiesbaar gesteld. Voor de vacature heeft Kim Bakker zich beschikbaar gesteld en is met algemene stemmen gekozen.
 • Jan Kusters heeft zich herkiesbaar gesteld als secretaris en is met algemene stemmen verkozen.
 • Nathalie van Gastel stelt zich beschikbaar om de Facebook pagina van de vereniging mee te onderhouden om zo meer berichten te plaatsen.
 • Loes de Vlaam zal het bestuur gaan ondersteunen om uit te zoeken waarom er minder inschrijvingen zijn bij de KCM en jongehondendagen. Ook om meer betrokkenheid van de leden te krijgen bij activiteiten zoals de ALV.

Gezondheidsinventarisatie Weimaraner club of Great Britain

De Weimaraner Club of Great Britain (www.weimaranerclubofgreatbritain.org.uk/) is bezig met een Weimaraner gezondheidsonderzoek via een enquete.

We willen u uitnodigen om deel te nemen aan deze inventarisatie.

 

============================================
We have just launched a new Weimaraner health survey. This time we are looking at life span and cause of death for Weimaraners. We are hoping this short survey will enable us to determine:
– average life span
– long lived lines
– changes in average life span since the 1950s
– differences between dog and bitch
– differences between neutered and entire dogs
– the common causes of death in the breed and any links to age and neutering
 
The survey is open all Weimaraner owners around the world and we have a question to identify country of birth, so will be able to pull out country-specific data.
The WCGB is happy to share the data. The survey runs for another month or so and the results will be presented at our AGM in 20 April and then published.
The survey can be found here www.surveymonkey.co.uk/r/weimaranersurvey