Bestuurswisseling

Jur Deckers heeft afgelopen week aangegeven om zijn bestuursfunctie neer te leggen. Zijn zakelijke werkzaamheden nemen zoveel tijd in beslag dat het niet meer te combineren is met de bestuursfunctie binnen de vereniging. Wel blijft Jur nog deel uitmaken van de jachthondencommissie en kunnen we hem altijd benaderen voor informatie over ons mooie ras.
Het bestuur bedankt Jur voor zijn tomeloze inzet, en zal hem op een passend moment bedanken voor zijn rol binnen het bestuur.

Omdat we het belangrijk vinden dat de jachthondencommissie goed vertegenwoordigd is binnen het bestuur, zijn we al langer aan het kijken voor de opvolging. We hebben met Wanda Koopmans een goede opvolger gevonden. Samen met Tamara van den Dam, die als algemeen bestuurslid toetreedt zullen ze de vacature gaan vervullen.

Omdat deze bestuurswisseling te laat komt voor de Algemene vergadering, laten we hen tijdelijk in deze functie deelnemen binnen het bestuur en vragen op de AV daarvoor het akkoord van de leden. In een volgende AV dit jaar zullen de definitieve benoemingen geagendeerd worden.

Wim van Roessel
Voorzitter

PED test aanvragen en uitvoeren

DNA test Paroxysmal exercise-induced dyskinesia (PED)

Recent is een DNA marker beschikbaar gekomen bij Laboklin, waarbij de ziekte Paroxysmal exercise-induced dyskinesia (PED) onderzocht kan worden. Deze ziekte lijkt op een epileptische aanval die voorkomt bij inspanningen.
PED wordt gekenmerkt door onwillekeurige bewegingen veroorzaakt door langdurige inspanning van 15-60 minuten . De aanvallen duren tussen de 5 minuten en 2 uur en beperken zich doorgaans tot de ledematen.
De onwillekeurige bewegingen zijn meestal bilateraal en worden verergerd door kou, psychologische stress, vermoeidheid en slaapgebrek.

Omdat er bij enkele Weimaraners dragers, maar ook lijders geconstateerd zijn, willen we als rasvereniging dit verder onderzoeken.
PED is te voorkomen door lijders uit te sluiten en dragers alleen te laten kruisen met vrije honden. Hierdoor stimuleren we de inzet van deze test.

Het Laboklin testformulier staat via onze vereniging klaar op onze website, zodat u niet de normale prijs van 62 euro betaald, maar slechts 48 euro hoeft te betalen voor de test. De factuur ontvangt u pas nadat de test is uitgevoerd.
Het formulier vindt u via deze link: Laboklin PED aanvraagformulier
Download dit formulier.
De benodigde swaptest kan aangevraagd worden bij Laboklin, via deze link: https://shop.labogen.com/en/order-your-testkit. deze stuurt de test naar het adres wat u opgegeven hebt.

Nadat u de testkit hebt ontvangen vult u het formulier in, op de computer met Acrobat of handmatig duidelijk invullen. Vul gegevens van de hond duidelijk in, Stamboomnummer (NHSB) en Stamboomnaam. Laat de swap afnemen door de dierenarts.
Deze controleert daarbij de gegevens van de hond en tekent hiervoor op het formulier zodat Laboklin een verificatie heeft van welke hond de afname is.
De test moet verzonden worden naar:

Laboklin GmbH & Co. KG
Steubenstraße 4
97668 Bad Kissingen
Germany

Na verwerking ontvangt u per email de uitslag en een factuur welke u zelf dient te voldoen.
Door het gebruik van ons formulier zijn de kosten voor de test slechts 48 euro.
Daarnaast heeft u mogelijk kosten voor de dierenarts en verzendkosten.

Als vereniging De Weimarse staande hond vergoeden we 24 euro per geteste hond aan leden van onze verenging. Dit als een lid de uitslagen aan ons meld met het verzoek om deze bijdrage te ontvangen.
Stuur de mail met de uitslag van de test en het verzoek tot bijdrage in de kosten met naam en bankrekeningnummer naar penningmeester@weimaraners.nl

We zullen deze vergoeding komend jaar 2024 verstrekken en mogelijk ook in 2025. Dit is geheel afhankelijk van de uitkomsten.

Niet leden kunnen ook gebruik maken van dit formulier en proces. Alleen krijgen deze geen vergoeding vanuit de vereniging.

Nadat we meer uitslagen hebben kunnen we vaststellen of een verplichte DNA test noodzakelijk is voor de fokkerij.

Recentelijk hebben we een hele mooie donatie gehad van een lid welke we in gaan zetten voor dit onderzoek. Waarvoor dank.

 

Epilepsie en PED

Epilepsie en PED

Epilepsie en PED

 

Als vereniging komen we soms meldingen tegen van Weimaraners die aan epilepsie lijden. Om dit te monitoren willen we komende jaren dit gaan onderzoeken. Hiervoor hebben we wel meldingen nodig van eigenaren als deze diagnose plaats heeft gevonden door de dierenarts. De gegevens worden bij ons vertrouwelijk behandeld en vastgelegd in Zooeasy, waarbij deze slechts voor een beperkte groep zichtbaar zijn. Naast het verzamelen van lijders, willen we ook kijken of we meer inzicht krijgen in het voorkomen van epilepsie. In de hondenwereld is hierover nu veel al besproken en bekend en willen we de leden meer informeren over de stand van zaken.

Naast epilepsie is recent een DNA marker beschikbaar gekomen bij Laboklin, waarbij de ziekte Paroxysmal exercise-induced dyskinesia (PED) onderzocht kan worden. Deze ziekte lijkt op een epileptische aanval die voorkomt bij inspanningen. Vandaar dat mogelijk in het verleden epilepsie is gediagnostiseerd maar dat dit PED betreft.
PED is te voorkomen door lijders uit te sluiten en dragers alleen te laten kruisen met vrije honden. Hierdoor stimuleren we de inzet van deze test.

Voor deze test doen we als vereniging een bijdrage in de kosten voor onze leden. Indien er een test uitgevoerd is kan na overhandiging van de uitslag aan de vereniging een bijdrage van 24 euro aangevraagd worden bij de penningmeester.
Nadat we meer uitslagen hebben kunnen we vaststellen of een verplichte DNA test noodzakelijk is voor de fokkerij.

Recentelijk hebben we een hele mooie donatie gehad van een lid welke we in gaan zetten voor dit onderzoek.

Graag ontvangen we gegevens van honden die de diagnose epilepsie of PED hebben voor onze onderzoeken. Gegevens kunt u mailen naar voorzitter@weimaraners.nl .

Lees hier alles over hoe de test aangevraagd kan worden.

Agenda 2024 is bekend

Aankomende evenementen

Communicatie specialist gezocht

Is communicatie en taal jouw ding? Heb je affiniteit met social media en vind je het leuk om in teamverband te ‘werken’? Dan zijn wij op zoek naar jou! De functie van PR-functionaris is vacant.
Wat betekent dat? Je bent het speerpunt op social media en zorgt er o.a. voor dat onze evenementen onder de aandacht gebracht worden. Ook ben je betrokken bij het clubblad en bezoek je een aantal van onze verenigingsevenementen. Wat mag je verwachten? De gezamenlijke liefde voor ons prachtige ras en vooral heel veel gezelligheid! Klinkt je dit als muziek in de oren of wil je meer info, mail dan naar bestuur@weimaraners.nl en wie weet, zien we elkaar gauw!

Fokkersgids

Het bestuur van de vereniging ‘De Weimarse Staande Hond” geeft met blijdschap kennis van de geboorte van de rijk geïllustreerde fokkersgids. Het is een update van een brochure die in een ver verleden voor onze beginnende fokkers werd samengesteld.
 
De geheel geactualiseerde fokkersgids telt maar liefs 64 pagina’s en is voorzien van een afzonderlijke checklist. Ofschoon de fokkersgids vooral bedoeld is voor beginnende fokkers, zal ongetwijfeld de meer ervaren fokker en dekreu-eigenaar ook nog wel het nodige aan tips en tricks uit de gids kunnen  halen.
 
Daarom is de fokkersgids inmiddels toegezonden aan de leden van onze vereniging die bij ons geregistreerd zijn als fokker dan wel als dekreu-eigenaar.
 
Wij hebben bij het opstellen van de fokkersgids dankbaar gebruik mogen maken van een reeks artikelen die de Nederlandse Labradorvereniging in haar clubblad gepubliceerd heeft en zijn de NLV voor deze input veel dank verschuldigd. Deze artikelen zijn geïntegreerd in de concept-tekst die er al lag. Het is een voorbeeld hoe rasverenigingen elkaar kunnen ondersteunen door zaken met elkaar uit te wisselen.
 
Leden van onze vereniging die overwegen een nestje te fokken of om een reu als dekreu ter beschikking te stellen kunnen bij de secretaris de fokkersgids opvragen, die hen vervolgens kosteloos zal worden toegezonden.
 
Wim van Roessel
Voorzitter

De WSH heeft bij het maken van de fokkersgids bewust foto’s van niet meer praktiserende fokkers gebruikt om e.e.a. zo integer mogelijk te houden naar de praktiserende en toekomstige fokkers.
Dit zodat er geen misbruik van publicatie (voor eigen fokkerij) kan ontstaan bij fokkers en/of andere fokkers zich daarbij dan gepasseerd zouden kunnen voelen.
Het maken van deze fokkersgids heeft erg veel tijd gekost en helaas werden de foto’s pas bij het laatste moment aangeleverd.
Het gaat hierbij vooral om de inhoud van deze fokkersgids welke voor elke fokker (kort- of langhaar) hetzelfde is.
De foto’s zijn slechts bedoeld ter illustratie. Bij de volgende editie zullen we proberen of er ook foto’s verkrijgbaar zijn van niet meer praktiserende langhaarfokkers.