Annulering evenementen tot en met juni 2020

Helaas is Nederland in de ban van het Corona virus.

De Raad van Beheer heeft vanwege de uitbraak alle evenementen geannuleerd voor de komende maanden. Het bestuur heeft besloten om de evenementen voor de periode tot en met juni 2020 te annuleren.
Hierdoor hebben we moeten besluiten om de Kampioensclubmatch, Jachthondenproeven, Algemene ledenvergadering en het jubileumweekeinde te annuleren.
De inschrijvingen worden terug gestort mocht u al betaald hebben.
Voor de clubmatch zijn we de mogelijkheden voor het najaar 2020 aan het bekijken. Zodra we meer informatie hebben voor een mogelijkheid dan melden we dit.

Voor de Algemene ledenvergadering zijn de stukken al rond gestuurd in ons clubblad. Er zijn geen zaken geagendeerd die niet op een later tijdstip alsnog besproken kunnen worden, vandaar dat we op een later moment dit jaar deze nog willen organiseren.
Heeft u vragen of opmerkingen over de aangeleverde stukken, is de mogelijkheid geboden om alvast per mail te reageren. Deze vragen worden bij de volgende mogelijkheid tot een ALV geagendeerd. Dat zal waarschijnlijk pas in het najaar plaats vinden.

Wel hebben we bij de begroting voor 2020 een post opgenomen voor het jubileumjaar. Hierbij valt een deel dus nu in duigen. Maar voor de geplande uitgaven hebben we wel de toestemming vanuit de leden nodig. Mocht een lid een bezwaar of vragen hebben dan horen we dit graag via de mail.

Wim van Roessel
Voorzitter

GEANNULEERD- DAP en Wandeling

DAP en Wandeling

Door de strengere regelgeving rondom het Corona virus en de adviezen vanuit de Raad van Beheer, hebben we besloten om de geplande evenementen komende weken te annuleren.
Hierdoor gaat de Dummy Apporteer proef en de wandeling niet door.

Voor de evenementen in de daarop volgende weken zullen we later beslissen.

GEANNULEERD KCM 23 mei

Helaas hebben we Kampioensclubmatch moeten annuleren i.v.m. de corona crisis. Mogelijk komt er in het najaar nog een clubmatch.

Elk jaar vindt er een (Kampioenschaps)clubmatch plaats. Bij de clubmatch geldt, dat alle ingeschreven deelnemers lid van de vereniging dienen te zijn. Deze eis geldt niet indien het een kampioenschapsclubmatch betreft. Een kampioenschapsclubmatch kan slechts plaatsvinden na vooraf verkregen toestemming van de Raad van Beheer.  Voor de (Kampioenschaps)clubmatch kan worden ingeschreven voor de variëteiten korthaar en langhaar in de klassen, zoals vermeld in het Kynologische Reglement van de Raad van Beheer. Voor een clubmatch zullen in elk geval de openklas en de jeugdklas worden open gesteld en zal door het bestuur worden bepaald voor welke andere klassen ingeschreven kan worden.

Heeft u vragen of opmerkingen mail dan naar: clubmatch@weimaraners.nl .

 

Autumn European Weimaraner Cup 2020

2e Autumn European Weimaraner Cup

Van 1 tot en met 4 oktober organiseren wij de 2e Autumn European Weimaraner Cup.

Dit in ons jubileumjaar 2020 omdat we 50 jaar bestaan.
De eerste infornmatie is uitgegaan naar ander Europese Weimaraner verenigingen, zodat men al geinformeerd is.
Inschrijvingen kunnen alleen gedaan worden door de verenigingen.

De Cup zal plaats vinden in de omgeving van St Annaland, op Tholen.

Begin maart 2020 hebben we de eerste informatie brief verzonden naar de Europese verenigingen. Deze kunt u via deze link lezen...

Veldwerk Chaam 6 maart 2020

Veldwerk Chaam 6 maart 2020

Vrijdag 6 maart 2020 is de eerste veldwedstrijd van dit seizoen georganiseerd door de weimarse staande hond in Chaam. Dit jaar met veel water op de velden en gelukkig zoals altijd genoeg patrijs. En daarop werd goed gescoord door Icarus del Tognolo van Rommert Hazenberg met een 1e Uitmuntend en een 2e Goed voor Aimee Dauphine du Bouquillon van Carmen Jannink.
Gekeurd door Walter Klijsen en als aspirant Wilma Rodenburg.
Gefeliciteerd aan de winnaars en dank aan de veldheren.

Showhond van het jaar 2019

Showhond van het Jaar 2019

Uitslagen 2019

Beste Korthaar is: Minka v.d. Tuindershof 20-8-2016. 3054608. 67punten, 5 shows, 13.4 Gemiddeld.
Eigenaar S.C. Verheugt-Meijer

BOS: Sireva's Grey Noble Sky Line 30-5-2016. 3055719. 67punten, 6 shows, 11.2 Gemiddeld.

Beste Langhaar is: Of Cira's Dream Ties Jr 20-7-2018. 3129738. 69punten, 5 shows, 13.8 Gemiddeld.
Eigenaar: N. en FB. Rooseboom

BOS: Pinot Gris Cadis van de Doornburght 4-11-2017. 3102281. 73punten, 6 shows, 12.2 Gemiddeld.