Gedragstest en aankeuring op jongehondendag

Op 10 oktober 2020 zal op Jongehondendag de gedragstest plaats vinden voor die honden die deze nodig hebben voor de fokkerij. Voorwaarde voor inschrijving is dat de hond minimaal 15 maanden oud moet zijn.

Omdat lange tijd de shows niet mogelijk zijn geweest bieden we ook een aankeuring aan voor geselecteerde honden die in 2020 en 2021 ingezet gaan worden in de fokkerij. Voorwaarde is wel dat de hond minimaal 18 maanden oud is, nog geen showuitslag heeft van ZG of beter (op leeftijd van minimaal 18 maanden) en men de hond binnenkort inzet voor de fokkerij. Hierdoor kan men voldoen aan artikel 7.1 van het VFR.

We hopen dat er geen omstandigheden komen vanuit de overheid welke de organisatie in de weg staan. Hou daarvoor onze website en facebook in de gaten.

Inschrijfformulier

Vereniging “De Weimarse Staande Hond”
Inschrijfformulier gedragstest of aankeuren
op zaterdag 10 oktober 2020, terrein Manege De Fruithof te Heteren.

Gedragstest:
Marloes Schijf in samenwerking
met de jachthonden commissie

Keurmeester aankeuren:
Wim Wellens

U kunt voor de gedragstest en/of de aankeuring inschrijven.

Uw hond moet op 10-10-2020 minimaal 15 maanden oud zijn om te kunnen deelnemen. De deelname aan de gedragstest is gemaximeerd op 25 honden, waarbij leden van de vereniging voorrang genieten. U hoort één week voor de KCM of u deel kunt nemen. Betaling van de gedragstest (5 euro) doet u ter plekke.
Uw hond moet op 10-10-2020 minimaal 18 maanden oud zijn om te kunnen deelnemen. De Weimaraners welke in de nabije toekomst ingezet worden voor de fokkerij kunnen nu aangekeurd worden om te voldoen aan de exterieurvoorwaarde van artikel 7.1 van het VFR. De deelname aan de aankeuring is gemaximeerd op 15 honden, waarbij leden van de vereniging voorrang genieten. De commissie bepaald bij overschrijving op basis van de motivatie. U hoort één week voor de JHD of u deel kunt nemen. De kosten van 25 euro dient u over te maken.
Om deel te kunnen nemen moet u met de hond in 2020 of 2021 een voornemen hebben om deze in te zetten in de fokkerij. Deze aankeuring vervangt dan de exterieur eis van artikel 7.1 van het VFR in verband met het uitvallen van de shows in 2020, mocht u nog niet beschikken over een geldende kwalificatie van een FCI show. Wel dient u minimaal een ZG als beoordeling te behalen om te voldoen aan de eisen voor artikel 7.1 van het VFR. Graag de motivatie om deel te nemen goed omschrijven, zodat de commissie kan beoordelen welke honden kunnen deelnemen aan deze aankeuring.

Het inschrijfgeld bedraagt Per hond     € 5,00
Dit dient u op de dag zelf contant af te reken.

Het inschrijfgeld van 25 euro per hond dient gelijktijdig te worden overgemaakt op:

IBAN: NL73 ABNA0589226134
t.n.v. Ver. De Weimarse Staande Hond
o.v.v. aankeuring JHD 2020 en volledige naam van de hond.

Ingeschreven honden mogen niet aan de staart gecoupeerd zijn indien ze in een land geboren zijn waar een coupeerverbod geldt.

JHD-secretariaat WSH
t.a.v. Sandra Boshoven,
Dolderstraat 1
6706 JE Wageningen
Telefoon 0317-842837 of 06-17046400

e-mail: Jongehondendag@weimaraners.nl

Entree van de honden is vanaf 9.00 uur.

De toegang tot het terrein is gratis. Volgt u voor het parkeren de aanwijzingen op van onze medewerkers.

Vergeet u niet om het hondenpaspoort van uw hond mee te nemen!

LOTERIJ: Wilt een aardigheidje mee nemen voor de loterij? U kunt dit bij binnenkomst aan de loterijtafel afgeven? Gedurende de dag kunt u loten kopen voor €0,50 p/stuk.

Wij wensen u een succesvolle, maar vooral een plezierige dag toe.

 

Jongehondedag gaat door 10 oktober

Op 10 oktober 2020 gaan we de Jongehondendag organiseren. De organisatie zal zich inspannen om deze dag tot een succes te maken en daarbij de actuele richtlijnen van het RIVM te handhaven.

Tevens vindt er dan de gedragstest plaats voor die honden die deze nodig hebben voor de fokkerij. Omdat lange tijd de shows niet mogelijk zijn geweest bieden we ook een aankeuring aan voor geselecteerde honden die in 2020 en 2021 ingezet gaan worden in de fokkerij. Voorwaarde is wel dat de hond minimaal 18 maanden oud is, nog geen showuitslag heeft van ZG of beter en men de hond binnenkort inzet voor de fokkerij. Hierdoor kan men voldoen aan artikel 7.1 van het VFR.

De deelname aan de gedragstest en/of aankeuring kan via deze link.

We hopen dat er geen omstandigheden komen vanuit de overheid welke de organisatie in de weg staan. Hou daarvoor onze website en facebook in de gaten.

Inschrijfformulier

Vereniging “De Weimarse Staande Hond”
Inschrijfformulier Jongehondendag W.S.H.
op zaterdag 10 oktober 2020, terrein Manege De Fruithof te Heteren.

Weimaraners geboren tussen 19-06-2019 en 10-06-2020 kunnen inschrijven.
Tevens worden de ouderdieren uitgenodigd om in te schrijven voor deze dag.

Keurmeesters:
Wim Wellens en
Linda Weijnans

Het inschrijfgeld bedraagt € 20,00 voor de jonge hond, voor de ouderdieren (vader en moeder) is geen inschrijfgeld verschuldigd.

Is de hond een ouderdier?

Het inschrijfgeld van 20 euro per jonge hond dient gelijktijdig te worden overgemaakt op:

IBAN: NL73 ABNA0589226134
t.n.v. Ver. De Weimarse Staande Hond
o.v.v. Jongehondendag 2020 en volledige naam van de hond.

Ingeschreven jonge honden mogen niet aan de staart gecoupeerd zijn indien ze in een land geboren zijn waar een coupeerverbod geldt.

Jongehondendag-secretariaat WSH
t.a.v. Sandra Boshoven,
Dolderstraat 1
6706 JE Wageningen
Telefoon 0317-842837 of 06-17046400

e-mail: Jongehondendag@weimaraners.nl

Waarneming fokinformatie door Loes de Vlaam

De fokinformatie wordt de komende maanden tot de ALV waargenomen door Loes de Vlaam.
Kimm Bakker had aangegeven dat ze vanwege prive omstandigheden niet deze functie langer kon uitvoeren.
Hierbij hebben we de functie vacant gezet, maar is door de corona crisis de ALV verplaatst.
Om de functie toch goed uit te voeren heeft Loes zich opgegeven.

Wim van Roessel
Voorzitter

Annulering European Autumn Weimaraner Cup

3 juni 2020:
Het bestuur heeft op de bestuursvergadering officieel besloten om de European Autumn Weimaraner cup niet door te laten gaan. We verplaatsen het evenement naar begin oktober 2021.
In deze rare tijden van corona is het te onzeker of alle landen kunnen deelnemen, Engeland en zweden zijn bijvoorbeeld nog gesloten. Ook andere evenementen met veel deelnemers vinden geen doorgang. De risico's om uiteindelijk met een financiële strop en een beperkt deelnemersveld te eindigen, of erger nog dat mensen ziek worden na dit evenement zijn te groot.

Een KCM in het najaar komt hiermee ook te vervallen. De jongehondendag willen we wel proberen door te laten gaan. Hierop komen we zo snel mogelijk met meer informatie.

We willen iedereen bedanken die zich al ingezet heeft voor de jubileum evenementen. Hopelijk kunnen we in 2021 het Weimaraner weekeinde en de Cup organiseren.

Wim van Roessel
Voorzitter

Annulering SJP jachtproef en oefendag

ORWEJA heeft samen met de Commissie Jachthonden besloten om alle jachthondenproeven voor 2020 te annuleren i.v.m. de ernst van de corona crisis. Dit heeft tot gevolg dat de SJP vervalt dit jaar.

 

Voor de veldwerkwedstrijden stelt het FTC zich vooralsnog op het standpunt zich te beraden over de situatie na 1 september. Het eerste beeld is dat zij voor die periode nog geen verbod of negatief advies willen instellen. Vooralsnog gaan de veldwerkwedstrijden door.

Wim van Roessel
Voorzitter