Workshop apporteren door Fred van Marion

Wie wil er nou geen tips van weimaraner voorjager pus sang Fred van Marion. Zelf heeft hij allebei zijn weimaraners tot Nimrod-niveau gebracht. Fred wil zijn kennis graag delen in een workshop van een dagdeel op zondag 3 maart aanstaande. De workshop is speciaal gericht op het apporteren (met dummy’s) zo net voor de vereniging Dummy Apporteer Proef. Speciale aandacht zal er zijn voor het tot succes brengen van je hond. Lukt plan A niet dan schakel je over naar plan B. Maar dan moet je wel een plan B hebben …

Er wordt getraind in een groepje van 6 personen per dagdeel. We vullen eerst het ochtenddeel met deelnemers, en zijn er meer dan 6 deelnemers, dan gaan we ook de middag benutten voor een workshop met dezelfde inhoud. De kosten voor de workshop zijn 15 euro per deelnemende hond en de locatie is in de buurt van Hellevoetsluis.

 

Lijkt het je wat, meld je dan aan bij jachtproeven@weimaraners.nl

DAP 24 maart 2019

Dummy Apporteer Proef

Op zondag 24 maart aanstaande organiseert de Vereniging een Dummy Apporteerproef in Delft (de exacte locatie ontvangen de deelnemers na inschrijving). We hebben al vaker in dit gebied de DAP gehouden en het is een mooi terrein dat zich prima leent voor deze proef.

Deze proef wordt georganiseerd voor onze leden en heeft als doel het werk na het schot van onze Weimaraners te beoordelen. In tegenstelling tot de officiële verenigings- en Standaard Jachthonden Proeven (SJP, voorheen KNJ proeven), wordt tijdens deze proef alleen met dummy’s gewerkt. Om aan deze proef mee te doen is geen diploma vereist. Uiteraard moet de hond wel wat ervaring hebben in het apporteren van dummy’s op het land, uit de dekking en het water.

Tijdens deze dag moeten per opdracht/proef steeds twee dummy’s worden geapporteerd.
Omdat de proef in maart is, en dus aan het begin van het trainingsseizoen wordt gehouden, is dit een goed moment om eens te kijken wat het niveau van de hond en voorjager is, en daardoor een ideale voorbereiding op het komende trainingsseizoen voor de Standaard Jachthonden Proeven (SJP) en de Meervoudig Apporteer Proeven (MAP’s). Het is prettig voor de hond om het geleerde eens te kunnen laten zien op een ander terrein dan zijn/haar trainingslocatie.
Uiteraard krijgen de deelnemers na afloop een puntenlijst en wordt er de hele dag de tijd genomen om alle honden en voorjagers tot succes te brengen. Het wedstrijdelement is tijdens de Dummy Apporteerproef van onderschikt belang.

Deze proef is opgezet vanuit de vraag van de leden om mee te kunnen doen aan een proef waar niet met wild wordt gewerkt.

Als organisatie kunnen wij de dag laten doorgaan bij een minimum aantal inschrijvingen van 20 deelnemers.
Bij een kleiner aantal kunnen we dit aanvullen met deelnemers die een Slowaakse Staande Hond hebben en lid zijn van deze rasvereniging. Zo kunnen we er toch voor zorgen dat de proef door kan gaan. Het inschrijvingsgeld bedraagt € 32,00, en inschrijven kan door hieronder uw gegevens in te vullen.
Na inschrijving ontvangt u ongeveer een week voor de proef een mail ter bevestiging, met daarin het adres van de locatie.

We hopen u te mogen begroeten op 24 maart 2019.

Namens de Jachtcommissie van de Vereniging De Weimare Staande Hond,
Ger Hagen, proeforganisator

Inschrijfformulier Dummy Apporteer Proef

Zondag 24 maart 2019 te Delft Deelnamekosten zijn 32 euro per hond en alleen voor leden.

Tamara van den Dam-Sloof
Raadhuisstraat 7
3461 CV Linschoten
E-mail: jachtproeven@weimaraners.nl

De verenigingsevenementen zijn bedoeld voor leden van de Vereniging Weimarse Staande Hond. Derhalve dienen de voorjager én de eigenaar of mede-eigenaar van de hond lid te zijn van de vereniging. Of Bij een kleiner aantal kunnen we dit aanvullen met deelnemers die een Slowaakse Staande Hond hebben en lid zijn van deze rasvereniging.
Bij inschrijving is de deelnemer inschrijfgeld verschuldigd. Dit kan overgemaakt worden op:
Rekeningnummer: NL16ABNA0477793657 t.n.v. Vereniging De Weimarse Staande Hond, onder vermelding van de naam van de hond en de datum van de proef.
Kosten voor de Dummy Apporteer Proef (DAP) bedraagt € 32,00 per hond.

De beschrijving van de proeven en van toepassing zijnde reglementen zijn te vinden op de site van de WSH, onder het kopje Vereniging WSH.

Contributie 2019

Verzoek tot betaling contributie

Van alle verzonden fcturen in december 2018 zijn er nog 66 leden welke nog niet betaald op 3 februari 2019. Na 8 februari 2019 worden de rappelverzoeken verzonden waarbij 1 euro extra administratiekosten komen.
30 januari 2019 zijn de incasso opdrachten uitgezet. Enkele daarvan zijn utigevallen bij de bank doordat het banknummer niet bestaat of het saldo niet toereikend was. Indien we het bedrag niet kunnen incasseren dan volgt een factuur voor de betaling

Wilt u ook ieder jaar € 2,50 euro goedkoper uit zijn bespaar dan de administratiekosten en geef en automatsiche incasso af.
Druk bijgaand formulier af, vul de gegeven in en onderteken het formulier. Verzend dit naar de penningmeester, of scan het in en mail het naar penningmeester@weimaraners.nl
Het formulier staat in deze link: Automatische incasso formulier