ALV 12 mei 2023 met een lezing van Drs. R v.d. Sandt over oogaandoeningen.

Algemene Leden Vergadering (ALV) dd. 12 mei 2023 met een lezing van Drs. R v.d. Sandt over oogaandoeningen.

Er was een goede opkomst van leden en het was een vruchtbare vergadering.
De vergadering startte voor de aanwezige leden met een uitgebreide, zeer verhelderende en leerzame lezing over het Cataract oogonderzoek, het ECVO.
Het ECVO-formulier werd in zijn geheel doorgenomen en alle 18 punten waarop de ogen gescreend worden, zijn daarbij door Drs. R v.d. Sandt uitgebreid toegelicht en ondersteund met praktijkfoto’s.
Ook was er veel gelegenheid om over Cataract en het ECVO-onderzoek tussendoor en na de uitleg vragen te stellen.
In het clubblad zullen we op deze presentatie terugkomen de niet aanwezige leden hierover te informeren.
Tevens hadden we tijdens de ALV de uitreiking van het Predikaat van Natuurlijke Aanleg voor Tamara van den Dam, Jan Steen en Remco Weezenaar.
Ook Wenzela Wassenaar heeft dit predikaat met haar weimaraner behaald, echter was zij voor de ALV verhinderd. Aan haar wordt daardoor het predikaat uitgereikt op de Clubmatch op 3 juni a.s.
Wanneer ontvang je een Predikaat van Natuurlijke Aanleg?
Indien een hond met diens voorjager een Aanleg Proef Veldwerk (APV), Appèl- en Apport Proef (AAP) èn een Zweet- en Sleepwerk Proef (ZSP) heeft behaald reikt de vereniging een speciaal aandenken uit in de vorm van dit predikaat.
Een mooie prestatie van honden en voorjagers welke dus beloond wordt.🥳

De agenda van de vergadering kwam daarna aan bod:
– Het financiële gedeelte is akkoord bevonden door de leden.
– Als Kascontrole reservelid heeft Gerdy Francissen zich beschikbaar gesteld.
– De jaarverslagen zijn besproken en goedgekeurd.
– Jur Deckers en Sandra Boshoven zijn als bestuursleden opnieuw herkozen.
– Loes de Vlaam treedt vanwege gezondheidsredenen uit het bestuur.
Als afsluiter is er informeel met een borrel en een hapje gezellig met elkaar nagepraat.

22-04-2023 Appel -en Apportproef uitslag

22 april 2023 was de Appel en Apportproef.
Van de 7 deelnemers zijn er 3 geslaagd (groen gemarkeerd in het overzicht).
We kijken terug op een fantastische dag.

Op de foto de winnares van de dag: Petra Zusterzeel met hond Grace made of Grey Silk, met certificaat en trofee.

15-04-2023 Aanlegproef veldwerk en schotvastheidtest

15 April 2023 hadden we de Aanlegproef Veldwerk gecombineerd met een Schotvastheidtest van ORWEJA.

Voor de schottest werden er eerst twee proefschoten afgegeven, waarbij alle honden aangelijnd op korte afstand stonden.
Daarna werd elke hond apart in het veld losgelaten zodat de keurmeester Ruud Onderwater de schotvastheid kon beoordelen.
Alle deelnemers aan de schotvastheidtest zijn geslaagd en krijgen nu de vermelding S.V. in het werkboekje van de ORWEJA.
Daarna vond de Aanlegproef Veldwerk plaats.

Elke Weimaraner kreeg de mogelijkheid om in het veld te zoeken naar veerwild. Aan het einde van het veld stonden kwartels opgesteld waar de hond op kon aantrekken en kon voorstaan.
Nadat iedereen aan de beurt was geweest kwam na een lunchpauze het onderdeel met fazant. Hier zijn de meeste honden van de deelnemers tot het voorstaan gekomen.
Zeven deelnemers van de tien hebben de Aanlegproef Veldwerk behaald.
De behaalde Aanlegproef veldwerk is één van de drie onderdelen die behaald moeten zijn voor het behalen van het “Predikaat Natuurlijke Aanleg” van de vereniging.
De Langhaar Weimaraner Waldgeist Abnoba vom Wenzelhorst, van Wenzela Wassenaar is na deze dag in het bezit gekomen van dit Predikaat Natuurlijke Aanleg.

Gefeliciteerd.

We kunnen terugkijken op een mooie, succesvolle en zonnige dag.
In het najaar volgt nogmaals een Aanlegproef Veldwerk, waarbij er weer nieuwe kansen zijn voor iedereen.

 

 

 

Klik op onderstaande uitslag voor een grotere weeergave

Keurmeestertraject en examen op 1-4-2023

Het was al ruim anderhalf jaar bekend dat we op 01-04-23 het Traject Keurmeester van de Weimaraner zouden afsluiten met het rasexamen.

We begonnen met ongeveer tien kandidaten. Peter Jakma heeft lesstof samen gesteld welke de aspirant keurmeesters toegestuurd kregen over ons ras.

Van de kandidaten werd verwacht dat zij, naast het bestuderen van de stof, aanwezig waren op -uiteraard- door de vereniging georganiseerde shows, maar ook de werkende Weimaraner, dus wedstrijden, bezochten.

We organiseerden een presentatie avond waarop Dick Rutten en Gerda Halff uitleg gaven over de bouw van de Weimaraner. Jur Deckers gaf een presentatie over de werkende Weimaraner. Deze presentaties werden toegelicht met mooie foto’s. Op die avond waren er ook 2 Weimaraners aanwezig waarbij de aspirant keurmeesters meteen in praktijk konden brengen wat ze zojuist gezien en geleerd hadden.

In februari j.l. vond de praktijk dag plaats. Op deze dag waren er vijf honden die bekeken en beoordeeld werden. Helaas besloten een aantal aspiranten niet op te gaan voor het examen.

Gelukkig waren er vijf kandidaten die wel mee deden met het examen op 1 april. Dit examen bestaat uit een praktijk en een theorie gedeelte. Drie van hen slaagden. Wij zijn uiteraard ontzettend blij dat we deze drie nieuwe, door de WSH opgeleide, keurmeesters mogen verwelkomen.

Ylona van Zanten, Maarte Nuijen en Marjan Hemminga.
Nogmaals alle drie van harte gefeliciteerd!

Onze dank gaat uit naar Dick Rutten en Gerda Halff die de aspirant keurmeesters begeleid hebben en waarbij de aspiranten terecht konden met al hun vragen.

Ook willen we de eigenaren die hun hond hebben geshowd tijdens de praktijk dag en het examen (dit moesten steeds andere honden zijn) nogmaals hartelijk danken voor hun inzet.

Het bestuur van de vereniging De Weimarse Staande Hond

15-03-2023 Veldwerk jeugdklasse St Annaland verslag

Een bijzonder mooie wedstrijd, met een uitslag waar we trots op kunnen zijn. Op woensdag 15 maart mocht de Vereniging De Weimarse Staande Hond weer gebruik maken van de prachtige velden van Arné van Vossen. We gingen de velden in onder leiding van Orweja keurmeester Henk Companjen. Nadat de regenboog verdwenen was is de zon aan de hemel gebleven. Prachtig weer waarmee Arné zijn enorm goede wildstand kon presenteren als een menukaart in een restaurant. Letterlijk iedere hond heeft meerdere stukken wild gehad, en natuurlijk soms ook wat haarwild… En met die mooie wildstand is het 3 honden gelukt om tot een kwalificatie te komen. De uitslag:

1e Uitmuntend, Weimaraner Kaethy (Du coeur du ma vie Van het Raedthuys), voorgejaagd door Tamara van den Dam
2e Uitmuntend, Epagneel Picard Tighe v.d. Kütersteen, voorgejaagd door Daphne Horsch
EV, Jinty The Fox Uut ’t Vossebeltseveld, voorgejaagd door Ronald Mentink

Fokkersgids

Het bestuur van de vereniging ‘De Weimarse Staande Hond” geeft met blijdschap kennis van de geboorte van de rijk geïllustreerde fokkersgids. Het is een update van een brochure die in een ver verleden voor onze beginnende fokkers werd samengesteld.
 
De geheel geactualiseerde fokkersgids telt maar liefs 64 pagina’s en is voorzien van een afzonderlijke checklist. Ofschoon de fokkersgids vooral bedoeld is voor beginnende fokkers, zal ongetwijfeld de meer ervaren fokker en dekreu-eigenaar ook nog wel het nodige aan tips en tricks uit de gids kunnen  halen.
 
Daarom is de fokkersgids inmiddels toegezonden aan de leden van onze vereniging die bij ons geregistreerd zijn als fokker dan wel als dekreu-eigenaar.
 
Wij hebben bij het opstellen van de fokkersgids dankbaar gebruik mogen maken van een reeks artikelen die de Nederlandse Labradorvereniging in haar clubblad gepubliceerd heeft en zijn de NLV voor deze input veel dank verschuldigd. Deze artikelen zijn geïntegreerd in de concept-tekst die er al lag. Het is een voorbeeld hoe rasverenigingen elkaar kunnen ondersteunen door zaken met elkaar uit te wisselen.
 
Leden van onze vereniging die overwegen een nestje te fokken of om een reu als dekreu ter beschikking te stellen kunnen bij de secretaris de fokkersgids opvragen, die hen vervolgens kosteloos zal worden toegezonden.
 
Wim van Roessel
Voorzitter

De WSH heeft bij het maken van de fokkersgids bewust foto’s van niet meer praktiserende fokkers gebruikt om e.e.a. zo integer mogelijk te houden naar de praktiserende en toekomstige fokkers.
Dit zodat er geen misbruik van publicatie (voor eigen fokkerij) kan ontstaan bij fokkers en/of andere fokkers zich daarbij dan gepasseerd zouden kunnen voelen.
Het maken van deze fokkersgids heeft erg veel tijd gekost en helaas werden de foto’s pas bij het laatste moment aangeleverd.
Het gaat hierbij vooral om de inhoud van deze fokkersgids welke voor elke fokker (kort- of langhaar) hetzelfde is.
De foto’s zijn slechts bedoeld ter illustratie. Bij de volgende editie zullen we proberen of er ook foto’s verkrijgbaar zijn van niet meer praktiserende langhaarfokkers.

Cataract bij de Weimaraner

Cataract of grijze staar is een oogaandoening waarbij de lens troebel wordt en uiteindelijk blindheid kan optreden. Er zijn vele oorzaken voor het ontstaan van cataract. Suikerziekte, een verplaatsing van de lens, een chronische oogontsteking, aangeboren cataract, een verhoogde oogdruk, een verwonding aan het oog, giftige stoffen, blootstelling aan straling, een laag calciumgehalte of ander voedingsgebrek, ouderdom of erfelijkheid bij sommige rassen. Een vorm die de meeste hondeneigenaren wel kennen en het meeste voorkomt, is de seniele of ouderdomsstaar die op oudere leeftijd zichtbaar wordt.  Vanaf een leeftijd van zo’n acht jaar kun je een verandering van de ogen zien waarbij de mooie zwarte pupil langzaam wat blauwig wordt. In de loop van een aantal jaren ziet de hond steeds wat minder, doordat de lens troebel wordt en uiteindelijk bijna geen licht meer doorlaat. Dit gebeurt niet bij elke hond en niet in dezelfde mate. Het dier kan er langzaam aan wennen en gaat meestal zijn neus meer gebruiken, waardoor het voor de eigenaar minder opvalt dat het zicht minder is geworden. de bouw van het oog Het hoornvlies is de doorzichtige beschermlaag om het oog. De pupil regelt de hoeveelheid binnenvallend licht, wordt kleiner bij veel licht en wijder in het donker. De lens kan boller en platter worden om scherp te zien. Op het netvlies zitten de lichtgevoelige cellen waardoor via de oogzenuw een beeld in de hersenen wordt gevormd.

Blind 
Uiteindelijk blind worden is voor de meeste mensen een ernstig vooruitzicht, omdat wij veel beleven via onze ogen. Voor honden is dat een stuk minder belangrijk omdat de neus een veel belangrijker zintuig is, maar het is natuurlijk wel een hoofdzaak wanneer de oorzaak erfelijk is. Deze vorm van  Cataract is al zichtbaar op jongere leeftijd en de troebeling van de lens heeft een veel sneller verloop. De hond kan zich moeilijk aanpassen aan de nieuwe situatie. Bij verschillende rassen kan de manier van vererven anders zijn en soms kan het een tijd duren voordat het tot uiting komt. In zo’n geval kan de aandoening al verspreid in het ras voorkomen in de vorm van dragers. In dit geval kan het cataract door de combinatie van dragers pas zichtbaar worden bij de nakomelingen in de vorm van een lijder. Het kan dan ook nog een tijd duren voordat je het kunt zien en dan zou zo’n dier zelf al weer nakomelingen kunnen hebben.
Het is mogelijk om Cataract operatief te verhelpen door het plaatsen van een kunstlens. Je moet dan wel zeker weten dat het netvlies nog intact is en dat kun je alleen controleren als de lens nog een mate van doorzicht heeft, waarbij een oogspecialist het netvlies kan controleren. Als het eenmaal zover is dat een patiënt cataract ontwikkelt, is een operatie eventueel een oplossing. Maar als de oorzaak erfelijk is, moet je natuurlijk aan de basis beginnen. Het is dan belangrijk om te weten of erfelijk cataract voorkomt in een ras en hoe je kunt voorkomen dat dragers in de fokkerij worden ingezet.

Jos de Jong
dierenarts

Aanvulling vanuit het bestuur:

Cataract in het ras.

 
In Duitsland is recentelijk Cataract geconstateerd bij meerdere nakomelingen uit één nest. Vanuit onze vereniging hebben we daarover intensief contact met betrokken eigenaren van de nakomelingen van de ouderdieren uit deze lijnen. We worden door de Zuchtwart van de Weimaranerclub uit Duitsland continue geïnformeerd over de laatste stand van zaken omtrent het lopend onderzoek.
De Duitse Weimaranerclub laat het onderzoek uitvoeren door een oogspecialist in Hannover. Deze beoordelen grootschalig alle nakomelingen uit beide ouderdieren met een ECVO-onderzoek. Naast deze testuitslag wordt het bloed ook opgestuurd naar Amerika naar een instituut welke onderzoek naar Cataract doet. Hierbij verwacht men dat de uitslag van de ECVO-onderzoeken bevestigd worden.
Er is nog geen genentest, maar we kijken belangstellend uit naar wat hieruit voortvloeit aan mogelijke oplossingen hoe hier mee om te gaan voor de toekomst v.w.b. de fokkerij.
 
We volgen dan ook alle ontwikkelingen op de voet en zijn ook in contact met andere zusterverenigingen zoals België en Amerika. Zodra we meer informatie kunnen verstrekken omtrent de testresultaten en de te nemen maatregelen zullen we deze met onze leden delen.
 
Heeft u een hond met de oogaandoening Cataract of heeft u een hond met Cataract gehad of kent u een weimaraner met Cataract, gelieve dit dan te melden bij onze vereniging via voorzitter@weimaraners.nl.

Alvast dank voor uw hulp voor ALLE weimaraners. Samen maken we het verschil en beschermen we dit prachtige hondenras voor toekomstige generaties!