Ziektemelding

Wanneer uw hond een ernstige ziekte heeft wil de vereniging dit graag weten omdat hieruit belangrijke informatie gehaald kan worden voor de gezondheidssituatie van het ras. Van belang is daarbij wel dat de gegevens zo compleet mogelijk aangeleverd worden, zodat duidelijk is wat er uit de diagnose van de dierenarts of specialist blijkt. Indien u aanvullende informatie heeft of ingescande stukken wilt aanleveren kunt u deze eventueel up-loaden. Uw informatie word zorgvuldig gebruikt en opgeslagen in Zooeasy. Bij deze gegevens kunnen alleen de bestuursleden en het fokinformatiecentrum. Bij algemene publicaties worden de gegevens geanonimiseerd gebruikt om te de vereniging te informeren of een bepaald ziektebeeld voorkomt bij ons ras.
Ziektemelding
Indien de ziekte niet voorkomt in de bovengenoemde lijst dan graag hier de omschrijving invullen
Welke onderzoeken hebben er plaats gevonden of zijn er bijzonderheden te melden?
Indien u nog nadere informatie wilt delen.