Fokkersgids

Het bestuur van de vereniging ‘De Weimarse Staande Hond” geeft met blijdschap kennis van de geboorte van de rijk geïllustreerde fokkersgids. Het is een update van een brochure die in een ver verleden voor onze beginnende fokkers werd samengesteld.
 
De geheel geactualiseerde fokkersgids telt maar liefs 64 pagina’s en is voorzien van een afzonderlijke checklist. Ofschoon de fokkersgids vooral bedoeld is voor beginnende fokkers, zal ongetwijfeld de meer ervaren fokker en dekreu-eigenaar ook nog wel het nodige aan tips en tricks uit de gids kunnen  halen.
 
Daarom is de fokkersgids inmiddels toegezonden aan de leden van onze vereniging die bij ons geregistreerd zijn als fokker dan wel als dekreu-eigenaar.
 
Wij hebben bij het opstellen van de fokkersgids dankbaar gebruik mogen maken van een reeks artikelen die de Nederlandse Labradorvereniging in haar clubblad gepubliceerd heeft en zijn de NLV voor deze input veel dank verschuldigd. Deze artikelen zijn geïntegreerd in de concept-tekst die er al lag. Het is een voorbeeld hoe rasverenigingen elkaar kunnen ondersteunen door zaken met elkaar uit te wisselen.
 
Leden van onze vereniging die overwegen een nestje te fokken of om een reu als dekreu ter beschikking te stellen kunnen bij de secretaris de fokkersgids opvragen, die hen vervolgens kosteloos zal worden toegezonden.
 
Wim van Roessel
Voorzitter

De WSH heeft bij het maken van de fokkersgids bewust foto’s van niet meer praktiserende fokkers gebruikt om e.e.a. zo integer mogelijk te houden naar de praktiserende en toekomstige fokkers.
Dit zodat er geen misbruik van publicatie (voor eigen fokkerij) kan ontstaan bij fokkers en/of andere fokkers zich daarbij dan gepasseerd zouden kunnen voelen.
Het maken van deze fokkersgids heeft erg veel tijd gekost en helaas werden de foto’s pas bij het laatste moment aangeleverd.
Het gaat hierbij vooral om de inhoud van deze fokkersgids welke voor elke fokker (kort- of langhaar) hetzelfde is.
De foto’s zijn slechts bedoeld ter illustratie. Bij de volgende editie zullen we proberen of er ook foto’s verkrijgbaar zijn van niet meer praktiserende langhaarfokkers.