Fokkersinformatie

Bent u lid van de rasvereniging en wilt u één of meerdere nesten fokken? Mooi dat u helpt om het ras divers en gezond te houden! U doet dat door enkel te fokken volgens de reglementen, waarin belangrijke zaken op gebied van exterieur, gedrag en gezondheid zijn opgenomen.Deze reglementen zijn opgesteld door de fokkers en andere leden van de vereniging in samenwerking met dierenartsen, waarbij samen is gekeken hoe het ras het beste in stand gehouden wordt. U weet dus zeker dat u op deze manier op een verantwoorde manier fokt en bijdraagt aan een goede toekomst van een prachtig ras.U vindt de reglementen onder “De Vereniging” – “Reglementen & Info“. Houd er alstublieft rekening mee dat als uw nest niet voldoet aan de reglementen, uw lidmaatschap eenzijdig wordt beëindigd.

De rasvereniging biedt u als fokker een aantal services. Hieronder daarover meer. De volledige teksten over deze services vindt u in de reglementen.

 PUPINFORMATIE

Leden van de vereniging die een nest fokken volgens de reglementen en minimaal 1 jaar lid zijn kunnen gebruik maken van de pupinformatie:

 • het nest kan worden vermeld op de website van de vereniging onder “Pupinformatie – nesten en dekkingen”,
 • geïnteresseerden die op de wachtlijst staan bij de vereniging worden naar u doorgestuurd,
 • u ontvangt een lidmaatschapsbewijs om te laten zien als de Raad van Beheer langs komt om de pups te chippen, waarmee u korting krijgt op de stambomen van uw pups,
 • voor elke nieuwe pup eigenaar krijgt u een clubblad en een pup informatie brochure.

Voor deze service dient u aan de volgende eisen te voldoen:

 1. Uiterlijk op de 5e dag van de loopsheid van de teef dient de fokker het voorlopig dekbericht op de website in, met daarin de gevraagde gegevens van de te gebruiken teef en reu. Inclusief kopieën van genoemde papieren en diploma’s van beide ouderhonden. U vindt dit formulier onder “Online formulieren“.
 2. Binnen 3 weken na de dekking moet door de fokker het definitieve dekbericht ingediend zijn met daarin vermeld de definitieve gegevens van de dekking. Papieren meesturen van de ouderhonden hoeft dan niet meer.
 3. De pupinformatie service is kosteloos voor leden. Het nest verschijnt pas op de website als alle papieren door de vereniging ontvangen zijn.
 4. Wanneer de pups geboren zijn dient het aantal geboren pups per mail te worden opgegeven aan pupinformatie@weimaraners.nl. De fokker dient minimaal één keer per twee weken contact te houden met de pupinformatie om door te geven hoeveel pups nog niet zijn geplaatst.

DEKREUENLIJST

Leden van de vereniging die hun reu (gratis) op de dekreuenlijst plaatsen, doen dat indien aan de volgende eisen wordt voldaan:

 1. Het door een officieel erkende instantie uitgevoerde onderzoek naar heupdysplasie heeft als officiële uitslag HD-A en/of HD-B;
 2. Op de (Kampioenschaps) clubmatch WSH of een nationale/ internationale tentoonstelling heeft één exterieurbeoordeling plaatsgevonden op een moment dat de hond minimaal 15 maanden oud was, waarbij minimaal Zeer Goed (ZG) is behaald.
 3. De hond heeft een  jacht- dan wel een gedragsdiploma behaald. De volgende diploma’s volstaan:
  • een Nederlandse – of buitenlandse veldwerkkwalificatie (kwalificatie Goed of hoger) tijdens een nationale of internationale jeugd/novice, dan wel
  • kampioenschapsveldwedstrijd, een apporteerwedstrijd ter drijfjacht of open zweetspoorwedstrijd, gehouden onder auspiciën van de F.C.I., of van de Raad van Beheer van Beheer of een verwant lichaam, dan wel
  • een VJP, HZP, VGP of VswP, dan wel
  • het W.S.H. predikaat van natuurlijke aanleg, dan wel
  • een SJP -B diploma, dan wel
  • het certificaat van de WSH appèl – en apportproef, dan wel
  • het Africhtingbrevet (België), dan wel
  • in het bezit te zijn van een FCI gebruikshondenverklaring, dan wel
  • een prijs, Diploma of Merit of Certificat of Merit, op een veldwerkwedstrijd onder de Britse Kennel Club of Ierse Kennel Club reglementen. te hebben behaald.
 4. De hond minimaal 24 maanden oud is.
 5. Voor een dekking dient er een geldig ECVO certificaat te zijn welke maximaal 12 maanden oud.

DE FOKKERSLIJST

Als fokker die enkel fokt volgens de reglementen, kunt u uw gegevens op de Fokkerslijst van de rasvereniging laten vermelden. Op die manier bent u eenvoudig te vinden voor mensen die op zoek zijn naar een verantwoord gefokte weimaraner pup.

FOKINFORMATIE

Wilt u informatie of advies over het fokken van weimaraners, of wilt u als aangesloten fokker uitleg over de reglementen en services, dan kunt u contact op te nemen met fokinformatie fokinformatie@weimaraners.nl

DE BUDDY POOL

Als beginnend fokker komt er ontzettend veel op je af: Hoe vind je je weg in de wetten en reglementen? Hoe zoek je een goede dekreu? Hoe begeleid je je teef zo goed mogelijk tijdens de zwangerschap, de bevalling, de nestperiode? Fokken is niet zonder risico’s en daarom een grote verantwoordelijkheid!

Daarom kan de kennis en ervaring van een collega fokker goud waard zijn. De buddies in onze buddy pool zijn (zeer) ervaren weimaraner fokkers waar je terecht kunt met al je vragen. Vanaf de eerste dag dat je nadenkt over het fokken van een nest tot aan de dag dat de pups uitvliegen. Stuur een mail naar fokinformatie@weimaraners.nl als je meer wilt weten.

ZOOEASY

Via de vereniging kunt u kosteloos toegang vragen tot de database van Zooeasy. Deze database wordt gevuld met alle stamboom weimaraners in Nederland. Hier kunt u stambomen van teven en reuen vinden en een proefstamboom opmaken van een gepland nest. Ook kunt u hier de inteeltcoëfficiënt opvragen van een beoogde combinatie. U vraagt deze toegang aan bij voorzitter@weimaraners.nl. Een korte handleiding vindt u onder De Vereniging – Reglementen & Info.

DIVERSE DOCUMENTEN

De Vereniging de Weimarse Staande Hond heeft diverse voorbeeldovereenkomsten opgesteld. Zoals een dekreuenovereenkomst en een koopovereenkomst. De overeenkomsten zijn te vinden onder menu “De Vereniging – Reglementen & info“.

GEREDUCEERD LIDMAATSCHAP NIEUWE LEDEN

Uw pupkopers mag u een lidmaatschap van de rasvereniging cadeau doen voor de helft van het normale lidmaatschap tarief. U vult per koper een “aanmeldingsformulier lidmaatschap” in en vinkt aan “fokker geeft pupeigenaar op als lid” en maakt het verschuldigde lidmaatschap over naar de vereniging (dit gaat dus niet via een machtiging).

JONGE HONDENDAG

Elk jaar in oktober organiseert de rasvereniging een Jonge Hondendag voor fokkers. Alle nesten die het jaar daarvoor zijn geboren worden op die dag gekeurd door professionele keurmeesters. Dus zowel de beide ouderdieren als de pups worden beoordeeld op hun exterieur. Een geweldig moment om als fokker waardevolle feedback te krijgen en daarmee tips en tops voor toekomstige nesten: hoe heeft deze combinatie uitgepakt en waar zou je bij een toekomstige combinatie op kunnen letten?

FOKCERTIFICATEN

Bij voorkeur beschikken beide ouderdieren over jachtdiploma’s en/of veldwedstrijdkwalificaties die leiden tot een fokcertificaat. Namens het bestuur wordt door de fokinformatie een fokcertificaat aan de fokker uitgereikt, indien zowel door de reu als de teef is voldaan aan de volgende eisen:

 • een Nederlandse – of buitenlandse veldwerkkwalificatie (kwalificatie Goed of hoger) tijdens een nationale of internationale jeugd/novice, dan wel
 • kampioenschapsveldwedstrijd, een apporteerwedstrijd ter drijfjacht of open zweetspoorwedstrijd, gehouden onder auspiciën van de F.C.I., of van de Raad van Beheer van Beheer of een verwant lichaam, dan wel
 • een VJP, HZP, VGP of VswP, dan wel
 • het W.S.H. predikaat van natuurlijke aanleg, dan wel
 • een SJP -B diploma, dan wel
 • het certificaat van de WSH appèl – en apportproef, dan wel
 • het Africhtingbrevet (België), dan wel
 • in het bezit te zijn van een FCI gebruikshondenverklaring, dan wel
 • een prijs, Diploma of Merit of Certificat of Merit, op een veldwerkwedstrijd onder de Britse Kennel Club of Ierse Kennel Club reglementen. te hebben behaald.

PREDIKAAT NATUURLIJKE AANLEG

Indien een hond aanlegproef veldwerk (APV), appèl- en apportproef (AAP) én zweet- een sleepwerkproef (ZSP) heeft gehaald, wordt u als eigenaar door de jachtcommissie uitgenodigd voor een verenigingsactiviteit. Daar zal u het predikaat feestelijk worden overhandigd. Heeft u vragen over het predikaat natuurlijk aanleg? Stuur dan een mail naar jachtcommissie@weimaraners.nl.

GEBRUIKSHONDENREGISTER

Als uw hond voldoet aan de eisen om te fokken met fokcertificaat, dan kan de hond worden opgenomen in het gebruikshondenregister van de rasvereniging. De kosten voor opname zijn €7,00. U dient 2 foto’s aan te leveren: zijaanzicht en staand. Als u wilt ontvangt u een certificaat (=blijvende herinnering). Deze wordt uitgereikt op de  jaarlijkse Kampioensclubmatch van de rasvereniging. U kunt de opname in het register aanvragen bij fokinformatie@weimaraners.nl.