Gezondheidsonderzoeken

Algemene info

Een van de doelstellingen van de Vereniging de Weimarse staande hond is het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van het ras. Door middel van verschillende maatregelen tracht de vereniging deze doelstelling te bereiken.
In het fokreglement zijn zowel gezondheidseisen als welzijnseisen opgenomen. Het bestuur verwerkt en publiceert uitslagen van Heupdysplasie (HD) onderzoeken en onderzoeken naar erfelijke oogafwijkingen (ECVO) en ziektemeldingen.
Al deze gegevens worden opgeslagen in Zooeasy, de database van de vereniging, een schat aan informatie over ouderdieren, hun nakomelingen en de gezondheid van deze honden.
In dit deel van de website vindt u informatie over  gezondheid, gezondheidsonderzoeken en kunt u lezen hoe u meldingen kunt doen van uitslagen van testen,  ziekte en overlijden ten behoeve van de database. 

Veel voorkomende aandoeningen
Heupdysplasie, DCM, Maagtorsie en erfelijke oogafwijkingen als Cataract zijn de meest voorkomende gezondheidsproblemen.

De vereniging heeft een online database van Weimaraners die in Nederland ingeschreven staan bij de Raad van Beheer. Hiervoor is een overeenkomst aangegaan met de firma Zooeasy. In deze database zitten alle stambomen van Weimaraners die ingeschreven staan (vanaf 1898). De gegevens worden elke 3 maanden bijgewerkt met actuele wijzigingen en aanvulling van de Raad van Beheer. Deze gegevens zijn afhankelijk van de datumafgifte van de stambomen. De gegevens van geboren nesten worden pas na 2 maanden van geboorte aan ons aangeboden. In de opgave van het eerste kwartaal zitten de nesten geboren tussen augustus en oktober van het jaar daarvoor. Ook ontvangen we de uitslagen van de officiële HD uitslagen.

Door de gegevens aangeleverd door de Raad van Beheer is het via Zooeasy mogelijk om per hond na te gaan hoeveel nesten en nakomelingen er zijn geweest. Ook is eenvoudig het aantal nesten en pups te bepalen in een bepaalde periode. Vooraf kan worden bekeken wat de inteeltcoëfficiënt is van de gewenste combinatie of de Mean kinship. Dit door het maken van een proefstamboom. De inteeltcoëfficiënt wordt berekend op basis van de bekende gegevens van beide ouders. Uitleg omtrent inteeltcoëfficiënt vindt u onder De Vereniging – Reglementen en Info.

De uitslagen van de proeven georganiseerd door de vereniging worden ook opgenomen in de database. De showuitslagen worden aan de hand van de gegevens die wij ontvangen van de Raad van Beheer ingevoerd. De uitslagen van de SJP-wedstrijden, veldwerkwedstrijden en zweetproeven komen via de ORWEJA binnen. Deze worden jaarlijks aangeleverd.

De online database is alleen beschikbaar voor leden van de Vereniging De Weimarse Staande hond via een inlogscherm. Indien het lidmaatschap van de WSH eindigt zal ook de toegang tot de online stambomen eindigen.
Om geautoriseerd te worden dient u een mail te sturen naar voorzitter@weimaraners.nl. Na controle van de gegevens ontvangt u een mail waarin uw inloggegevens staan met het wachtwoord waarmee u toegang heeft tot de online stambomen.

Aanvullingen: Indien u van een hond aanvullende informatie heeft, of een foto wilt insturen, graag gebruik maken van de knop “e-mail beheerder” welke boven de betreffende hond getoond wordt. Extra gegevens omtrent diploma’s of uitslagen dienen vergezeld te gaan van een kopie van de originele stukken.