Epilepsie en PED

Epilepsie en PED

Epilepsie en PED

 

Als vereniging komen we soms meldingen tegen van Weimaraners die aan epilepsie lijden. Om dit te monitoren willen we komende jaren dit gaan onderzoeken. Hiervoor hebben we wel meldingen nodig van eigenaren als deze diagnose plaats heeft gevonden door de dierenarts. De gegevens worden bij ons vertrouwelijk behandeld en vastgelegd in Zooeasy, waarbij deze slechts voor een beperkte groep zichtbaar zijn. Naast het verzamelen van lijders, willen we ook kijken of we meer inzicht krijgen in het voorkomen van epilepsie. In de hondenwereld is hierover nu veel al besproken en bekend en willen we de leden meer informeren over de stand van zaken.

Naast epilepsie is recent een DNA marker beschikbaar gekomen bij Laboklin, waarbij de ziekte Paroxysmal exercise-induced dyskinesia (PED) onderzocht kan worden. Deze ziekte lijkt op een epileptische aanval die voorkomt bij inspanningen. Vandaar dat mogelijk in het verleden epilepsie is gediagnostiseerd maar dat dit PED betreft.
PED is te voorkomen door lijders uit te sluiten en dragers alleen te laten kruisen met vrije honden. Hierdoor stimuleren we de inzet van deze test.

Voor deze test doen we als vereniging een bijdrage in de kosten voor onze leden. Indien er een test uitgevoerd is kan na overhandiging van de uitslag aan de vereniging een bijdrage van 24 euro aangevraagd worden bij de penningmeester.
Nadat we meer uitslagen hebben kunnen we vaststellen of een verplichte DNA test noodzakelijk is voor de fokkerij.

Recentelijk hebben we een hele mooie donatie gehad van een lid welke we in gaan zetten voor dit onderzoek.

Graag ontvangen we gegevens van honden die de diagnose epilepsie of PED hebben voor onze onderzoeken. Gegevens kunt u mailen naar voorzitter@weimaraners.nl .

Lees hier alles over hoe de test aangevraagd kan worden.