Lidmaatschap

Lidmaatschap van de vereniging bied u diverse voordelen:

 • U ontvangt u zes maal per jaar ons full color clubblad met daarin veel informatie over de Weimaraner.
 • Kunt u deelnemen aan onze evenementen en wedstrijden.
 • Heeft u toegang tot gegevens over de stambomen van Weimaraners.
 • Kunt u actief meedenken over het beleid omtrent de fokkerij en gezondheidsonderzoeken voor de Weimaraners.

 

Lid worden van de vereniging

In principe staat het lidmaatschap van onze vereniging voor iedereen open. Dat wil dus zeggen dat u ook lid kunt worden indien u:

 • (nog) niet in bezit bent van een Weimaraner.
 • Een Weimaraner zonder stamboom heeft.
 • Een Weimaraner heeft van een fokker die niet is aangesloten bij de Vereniging Weimarse Staande Hond.

Gebruik het online formulier om u aan te melden.

Ledenadministratie:
Anne-Marie van Roessel, ledenadministratie@weimaraners.nl

Kosten

De kosten van het lidmaatschap zijn indien u zich VOOR 1 juli van het lopende jaar aanmeld (contributieprijs vanaf 1-1-2020).

 • € 35,00
 • € 42,50 wanneer u in het buitenland woont

De kosten van het lidmaatschap zijn indien u zich NA 1 juli van het lopende jaar aanmeld. (u bent dan lid tot en met 31 december van het jaar daarop, dus 1,5 jaar!)

 • € 52,50
 • € 60,00 wanneer u in het buitenland woont

Een gezinslid betaalt 7 euro per jaar.

Betaling van het lidmaatschap kan alleen via het afgeven van een automatische incasso.

Bankgegevens

Bankrekening NL73ABNA0589226134 t.n.v. Ver. De Weimarse Staande Hond. Voor betaling uit het buitenland BIC: ABNANL2A

Automatische incasso

De contributie kan alleen via een machtiging Automatische Incasso. Heeft u deze nog niet afgegeven of is er een wijziging, maak dan gebruik van onderstaand. Het formulier Machtiging automatische incasso is terug te vinden via de link of in de bibliotheek. Vul deze in, onderteken het formulier, scan het formulier in (Of maak een foto) en upload het formulier.

Het ingevulde incasso formulier kun je hier toevoegen via Browse en dan op Versturen drukken.

Indien een fokker van de vereniging een nest heeft, wordt hem de mogelijkheid aangeboden om in een periode van 13 weken na de geboortedatum de nieuwe pup eigenaren aan te melden als lid. De fokker betaald hierbij een gedeelte van het lidmaatschap voor het lopende jaar. Indien de nieuwe pupeigenaren vóór 1 juli als lid worden aangemeld betaald de fokker de helft van het lidmaatschapsgeld. Indien de nieuwe pupeigenaren na 1 juli worden aangemeld betaald de fokker een kwart van het lidmaatschapsgeld voor het nieuwe jaar. Indien men niet schriftelijk of per email opzegt zal het lidmaatschap automatisch worden verlengd op naam van de nieuwe pupeigenaar. De kosten voor het lidmaatschap zijn dan ook voor de nieuwe pupeigenaar. De fokker kan via de pupinformatie de inschrijfformulieren opvragen.

Opzeggen/beëindigen van het lidmaatschap dient altijd vóór 31 december (van het lopende jaar) schriftelijk of via email doorgegeven te worden. Geeft u de opzegging van uw lidmaatschap pas ná 1 januari (van het nieuwe jaar) door dan worden u de volledige lidmaatschapskosten voor het nieuwe jaar berekend en bent u gehouden dit lidmaatschapsgeld nog te betalen. Deze verplichting vervalt niet.