Vereniging de Weimarse Staande Hond

Welkom op de homepage van de vereniging "De Weimarse Staande Hond", de rasvereniging voor fokkers en liefhebbers van Weimaraners, lid van de Vereniging "Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland" en erkend als Veldwedstrijd Organiserende Vereniging (VWOV).

Nieuws

Uitslagen Kampioensclubmatch staan op de site

Uitslagen kampioensclubmatch Zondag 13 mei was het weer zo ver de kampioensclubmatch. De uitslagen van alle honden die dit jaar hebben meegedaan kun je vinden via de volgende link. https://weimaraners.nl/uitslagen-show/ Coast Showdiva of the Grey Noble BOB Kortharen Seu Rozes v.d. Doornburght BOB Langharen

Lees verder

Privacyverklaring AVG

Privacy verklaring In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, welke op 25 mei 2018 in werking treed, is onze website van een privacyverklaring voorzien. In deze verklaring staat transparant hoe we met de gegevens van leden en/of deelneemers aan onze evenementen omgaan. Privacyverklaring

Lees verder

De nieuwe secretaris stelt zich aan u voor

Per 14 april 2018 hebben we een nieuwe secretaris bij onze vereniging. Deze stelt zich aan u voor: Mijn naam is Jan Kusters, geboren Brabander, inmiddels ruim 56 jaar geleden. Ben getrouwd met Marjolein. Ik heb 2 kinderen, een dochter (25) en een zoon (23). Daarnaast ben ik bonusvader van nog een dochter (23) en […]

Lees verder

ALV 14 april 2018 kort verslag

Daniëlle Mouthaan na 10 jaar afgetreden, Jan Kusters is de nieuwe secretaris. Wijzigingen reglement goed gekeurd. Uitreiking van showhond van het jaar 2017 en predikaten van natuurlijke aanleg.

Lees verder

The Autumn European Weimaraner Cup 26, 27 en 28 oktober, Italië

De vereniging heeft afgesproken haar medewerking te verlenen om samen, met diverse Europese Weimaraner verenigingen, jaarlijks in een ander land een najaarsveldwerkwedstrijd te organiseren. Hierbij kunnen de diverse landen teams laten deelnemen. Per team kunnen er maximaal 4 weimaraners deelnemen. Waarbij er één korthaar team en/of één langhaar team of één  kort- en langhaar team kan […]

Lees verder

Verenigingsactiviteiten

19 augustus 2018 – WSH Oefendag SJP

Deze proef wordt in eerste georganiseerd voor leden van de Verenging Weimarse Staande Hond die de intentie hebben om dit jaar deel te nemen aan de landelijke Standaard Jachthonden Proeven (SJP). De proef wordt op het zelfde terrein georganiseerd als waar de door de verenging de officiële Standaard Jachthonden Proef wordt gehouden. Deze wedstrijd is […]

Lees verder

9 september 2018 – Standaard Jachthonden Proef

Een jachthondenproef is een samenstel van kunstmatige, op de jachtpraktijk gebaseerde proeven waaraan jachthonden, al dan niet in wedstrijdverband, ter beoordeling dan wel ter vergelijking van hun prestaties worden onderworpen.De jachthondenproeven hebben in eerste instantie tot doel een uitspraak te doen over de bruikbaarheid voor het werk ná het schot van de deelnemende honden. Het […]

Lees verder

22 september 2018 – WSH Aanlegproef Veldwerk*

* telt mee voor Predicaat Natuurlijk Aanleg De aanlegproef veldwerk heeft als doel de natuurlijke jachteigenschappen van de hond te beoordelen en te registreren waarbij in aanmerking wordt genomen de leeftijd van de hond alsmede de ervaring die de hond zou kunnen bezitten. De honden dienen, zo mogelijk meerdere malen voor wild gebracht te worden […]

Lees verder

6 oktober 2018 – MAP

Een Meervoudige Apporteerproef  (MAP) bestaat uit zes meervoudige, niet gestandaardiseerde apporteerproeven op B-niveau en twee meervoudige, niet gestandaardiseerde apporteerproeven op A-niveau. Het doel van de MAP is het beoordelen van het werk na het schot van de deelnemende honden onder meer jachtpraktijk gerichte omstandigheden. Hierbij vormen de elementen gehoorzaamheid, veldverstooing, effectief en zelfstandig werken, een […]

Lees verder

13 oktober 2018 – Jongehondendag

Waarom een JongeHondenDag? Menige eigenaar zal nog onder de indruk zijn van het temperament, lichtelijk radeloos omdat er van alles gebeurd wat niet gewenst is, wat wel gewenst is gebeurt niet kortom….opvoedproblemen. De fokker zal graag willen weten wat er met zijn pup gebeurt en hoe die zich ontwikkeld. Daarom organiseert de WSH jaarlijks de […]

Lees verder

14 oktober 2018 – Zweetspoor F

Het doel van deze proef is het vaststellen van de mate van geschiktheid van de deelnemende honden voor de nazoek op ziek grofwild. Om aan deze proef te mogen deelnemen moet de hond de aantekening Sv (zie Artikel II.A.7), een overeenkomstige buitenlandse aantekening hebben behaald of een SJP C diploma. De proef wordt beoordeeld door […]

Lees verder