Vereniging de Weimarse Staande Hond

Welkom op de homepage van de vereniging "De Weimarse Staande Hond", de rasvereniging voor fokkers en liefhebbers van Weimaraners, lid van de Vereniging "Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland" en erkend als Veldwedstrijd Organiserende Vereniging (VWOV).

Nieuws

DAP 24 maart 2019 uitslagen

Op zondag 24 maart was Dummy Apporteerproef in Delft De uitslagen Naam Hond Voorjager Proef 1 Proef 2 Proef 3 Proef 4 Proef 5 Proef 6 Behaald Be Thunder of Sable’s Grey Passion Emke Aarts 3 0 1 3 4 0 nee Felisin’s Ipson Ice Petrer Jakma 4 0 2 4 3 3 nee Gamepoint […]

Gezondheidsinventarisatie Weimaraner club of Great Britain

De Weimaraner Club of Great Britain (www.weimaranerclubofgreatbritain.org.uk/) is bezig met een Weimaraner gezondheidsonderzoek via een enquete. We willen u uitnodigen om deel te nemen aan deze inventarisatie.   ============================================ We have just launched a new Weimaraner health survey. This time we are looking at life span and cause of death for Weimaraners. We are hoping […]

Kampioensclubmatch en gedragstest

Zaterdag 18 mei 2019 organiseren we onze Kampioensclubmatch Aanvang keuringen om 10:00 u, entree vanaf 9:00 u Locatie “Manege de Fruithof”, Dorpsstraat 1 te Heteren. Keurmeester alle reuen: Suzan Mogony Keurmeester alle teven: Wil Hochstenbach Inschrijfgelden: Per hond € 35,00 (jongste)Puppyklasse € 25,00 Koppelklas en Junior handling gratis Heeft u vragen of opmerkingen mail dan […]

Appel en Apportproef met Roofwildapporteer proef

Op zondag 7 april aanstaande wordt de jaarlijkse Appèl- en Apport Proef georganiseerd. We zijn dit jaar weer te gast in het gebied van Staatsbosbeheer te Kuinre (Provincie Overijssel op de grens met Flevoland). Je kunt aan deze proef deelnemen als zowel de voorjager en de eigenaar van de hond lid zijn van de vereniging […]

Contributie 2019

Van alle verzonden facturen en incasso’s over 2019 zijn er op 17 maart nog 11 leden welke nog niet betaald. Deze hebben een brief ontvangen dat het lidmaatschap opgezegd word, of men moet alsnog betalen.

Verenigingsactiviteiten

31 maart 2019 – Voorjaarswandeling

Deze keer gaan we wandelen in de Soesterduinen – een haast verborgen plekje in het midden van het land. Het behoort tot de gemeente Soest maar eenmaal in het gebied, waan je je werkelijk in de echte duinen. De Soesterduinen is een groot stuifzand gebied –circa 500 ha groot– omringt door bos. Door afwisselend gebruik […]

07-04-2019 WSH Roofwild Apporteerproef

De roofwild apporteerproef Het doel van deze proef is om te testen, of de hond de wil toont om roofwild te apporteren en bij zijn voorjager te brengen. Vooral bij de onderdelen “vossensleep”en apport “ van eenvos uit dichte dekking” toont de ware apporteur zich omdat na het inzetten van de hond opde verdere uitvoering […]

07-04-2019 WSH Appel en Apportproef*

* telt mee voor Predicaat Natuurlijk Aanleg De appèl- en apportproef heeft als doel de hond te testen op het werk na het schot door middel van een aantal kunstmatige proeven die zoveel mogelijk de jachtpraktijk benaderen. Op de appèl- en apportproef worden de navolgende vakken beoordeeld: 1. Volgen los aan de voet in verschillend […]

13-04-2019 Algemene Leden Vergadering (ALV)

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 2019 Het bestuur heeft het genoegen de leden van de vereniging W.S.H. uit te nodigen voor de Algemene Ledenvergadering. De vergadering vindt plaats op zaterdag 13 april 2019 om 13:00 uur in het Dorpshuis De Biezen, Bongerd 4 te Hagestein, tel: 0347-351667. Vergaderzaal aan de achterzijde. De ledenvergadering is alleen toegankelijk voor […]

04-05-2019 Basis Veldwerktest Waddinxveen

Voorrang bij inschrijving jeugdveldwedstrijden Bij de veldwedstrijden is in toenemende mate sprake van een zogenaamde overinschrijving waarbij veel meer honden zich aanmelden dan er te vergeven plaatsen zijn. Om daar wat aan te doen en om te bevorderen dat honden, die hun aanleg voor het werk voor het schot al enigszins hebben aangetoond in aanmerking […]

11-05-2019 Zweetspoor E

Zweetproeven zijn proeven waarbij de situatie van een aangeschoten of aangereden dier wordt gesimuleerd, en waarbij voorjager en hond door middel van een “nazoek” het stuk moeten vinden. Er wordt tijdens een zweetproef behoorlijk wat gevraagd van de hond, maar ook van de voorjager. Deze moet op basis van de gecreëerde aanschotplaats kunnen benoemen wat […]

18 mei 2019 – Kampioensclubmatch met gedragstest

Elk jaar vindt er een (Kampioenschaps)clubmatch plaats. Bij de clubmatch geldt, dat alle ingeschreven deelnemers lid van de vereniging dienen te zijn. Deze eis geldt niet indien het een kampioenschapsclubmatch betreft. Een kampioenschapsclubmatch kan slechts plaatsvinden na vooraf verkregen toestemming van de Raad van Beheer.  Voor de (Kampioenschaps)clubmatch kan worden ingeschreven voor de variëteiten korthaar […]

18-08-2019 WSH Oefendag SJP

Deze proef wordt in eerste georganiseerd voor leden van de Verenging Weimarse Staande Hond die de intentie hebben om dit jaar deel te nemen aan de landelijke Standaard Jachthonden Proeven (SJP). De proef wordt op het zelfde terrein georganiseerd als waar de door de verenging de officiële Standaard Jachthonden Proef wordt gehouden. Deze wedstrijd is […]

21-09-2019 WSH Aanlegproef Veldwerk*

* telt mee voor Predicaat Natuurlijk Aanleg De aanlegproef veldwerk heeft als doel de natuurlijke jachteigenschappen van de hond te beoordelen en te registreren waarbij in aanmerking wordt genomen de leeftijd van de hond alsmede de ervaring die de hond zou kunnen bezitten. De honden dienen, zo mogelijk meerdere malen voor wild gebracht te worden […]

03-11-2019 Zweet- en Sleepspoor Proef*

Zondag 3 november 2019 is de Zweet en sleepspoorproef Zweet- en Sleepspoor Proef Doel van de zweet- en sleepspoorproef is om door middel van kunstmatige sporen die de jachtpraktijk zoveel mogelijk benaderen, de deelnemende honden te testen op een voor het nazoek van ziekgeschoten wild bijzondere aanleg. Niet de bedoeling is dat na het behalenvan […]