Vereniging de Weimarse Staande Hond

Welkom op de homepage van de vereniging "De Weimarse Staande Hond", de rasvereniging voor fokkers en liefhebbers van Weimaraners, lid van de Vereniging "Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland" en erkend als Veldwedstrijd Organiserende Vereniging (VWOV).

Verenigingsactiviteiten

13-6-2021 – Kampioensclubmatch met gedragstest – wordt verplaatst naar later dit jaar

Elk jaar vindt er een (Kampioenschaps)clubmatch plaats. Bij de clubmatch geldt, dat alle ingeschreven deelnemers lid van de vereniging dienen te zijn. Deze eis geldt niet indien het een kampioenschapsclubmatch betreft. Een kampioenschapsclubmatch kan slechts plaatsvinden na vooraf verkregen toestemming van de Raad van Beheer.  Voor de (Kampioenschaps)clubmatch kan worden ingeschreven voor de variëteiten korthaar […]

13-06-2021 Jongehondendag van 2020 – wordt verplaatst naar later dit jaar

Deze Jongehondendag is de inhaaldag van oktober 2020. Waarom een JongeHondenDag? Menige eigenaar zal nog onder de indruk zijn van het temperament, lichtelijk radeloos omdat er van alles gebeurd wat niet gewenst is, wat wel gewenst is gebeurt niet kortom….opvoedproblemen. De fokker zal graag willen weten wat er met zijn pup gebeurt en hoe die […]

20-08-2021 Standaard Jachthonden Proef

Naast onze SJP in september zijn we medeorganisator van de SJP bij de Griffon Korthals in Almkerk op 20 augustus 2021. De vergunning is aangevraagd, maar is nog niet verkregen. Weimaraner-eigenaren die lid zijn van de vereniging WSH hebben de eerste dertig dagen voorrang bij inschrijving en krijgen €5,– korting op het inschrijfgeld. De inschrijving […]

18-09-2021 WSH Aanlegproef Veldwerk*

* telt mee voor Predicaat Natuurlijk Aanleg De aanlegproef veldwerk heeft als doel de natuurlijke jachteigenschappen van de hond te beoordelen en te registreren waarbij in aanmerking wordt genomen de leeftijd van de hond alsmede de ervaring die de hond zou kunnen bezitten. De honden dienen, zo mogelijk meerdere malen voor wild gebracht te worden […]

Nieuws

Aanmelden Algemene Vergadering van 7 mei

Wilt u als lid deelnemen aan de Algemene Vergadering van 7 mei 2021 dan dient u zich aan te melden bij het secretariaat:  secretaris@weimaraners.nl Na de aanmelding krijgt u een uitnodiging per mail met een link voor de vergadering per MS Teams. Hiervoor dient u een Teams applicatie op uw device te instaleren en te […]

Cataract bij de Weimaraner

Cataract of grijze staar is een oogaandoening waarbij de lens troebel wordt en uiteindelijk blindheid kan optreden. Er zijn vele oorzaken voor het ontstaan van cataract. Suikerziekte, een verplaatsing van de lens, een chronische oogontsteking, aangeboren cataract, een verhoogde oogdruk, een verwonding aan het oog, giftige stoffen, blootstelling aan straling, een laag calciumgehalte of ander […]

Algemene Ledenvergadering 7 mei 2021

Het bestuur heeft het genoegen de leden van de vereniging W.S.H. uit te nodigen voor de Algemene Ledenvergadering Tijdstip: 7 mei 2021 om 19.30 uur U ontvangt via mail een link om in te loggen De ledenvergadering is alleen toegankelijk voor leden en gezinsleden van de vereniging. Introducés worden niet toegelaten, tenzij men minimaal één […]

DAP 28 maart verzet

De inschrijvingen voor de Dummy Apporteerwedstrijd zijn geopend. Op een nader te bepalen datum organiseert de Vereniging een Dummy Apporteerproef in Delft (de exacte locatie ontvangen de deelnemers na inschrijving). We hebben al vaker in dit gebied de DAP gehouden en het is een mooi terrein dat zich prima leent voor deze proef. Deze proef […]