Formulier Dekbericht

Met dit formulier voorkomt u dat u per ongeluk iets over het hoofd ziet in het reglement en een nest fokt dat niet voldoet aan de reglementen. Uiterlijk op de 5e dag van de loopsheid van uw teef vult u dit formulier in, vinkt u aan ‘voorlopige dekking’ en stuurt u een kopie van alle papieren die nog niet in ons bezit zijn van beide beoogde ouderdieren naar fokinformatie@weimaraners.nl.

Uiterlijk 3 weken na de dekking geeft u via een definitief dekbericht door dat de dekking is gelukt. U mag hiervoor onderstaand formulier nog eens gebruiken (vink dan aan ‘definitief dekbericht’). U mag ook een mail sturen naar fokinformatie@weimaraners.nl én pupinformatie@weimaraners.nl én penningmeester@weimaraners.nl met de namen van beide ouderdieren en de verwachte geboortedatum van de pups. Indien u hebt moeten uitwijken naar een reserve reu (bel of mail vooraf altijd met fokinformatiecentrum om te toetsen of deze reu ook voldoet aan de reglementen) moet u wel het hele formulier opnieuw invullen.

Tip: Lees voordat u een nest of een dekking plant vooral het VFR en het Huishoudelijk Reglement goed door. U bent namelijk samen verantwoordelijk dat het reglement goed wordt uitgevoerd, dus ook als dekreu eigenaar! U vindt beide reglementen hier: https://weimaraners.nl/formulieren/.

Dekbericht

Geef ongeveer de dekdatum op bij een voorlopig dekbericht.
Op welke datum was de dekking.
Op welke dag verwacht u het nest.
Hier heeft u de mogelijkheid om een foto van uw teef in te sturen. Op de foto moet de Weimaraner in stand staan met zij aanzicht. Maximaal 1 bestand van 1 Mb.
Bij de dekking dient een ECVO onderzoek overlegd te worden welke maximaal 12 maanden oud is.
Als de teef al eerder een nest heeft gehad, welke bekend is bij de WSH en er zijn geen nieuwe jacht, show of gedragsdiploma's zijn kan hier "Ja" beantwoord worden.
Bij de dekking dient een HD onderzoek overlegd te worden.
Upload hier de behaalde certificaten en diploma's. Selecteer alle bestanden in één keer welke u wilt uploaden.
Upload het hoogste behaalde showresultaat of bewijs van de kampioenstitel. Selecteer alle bestanden in één keer welke u wilt uploaden.
Upload het alle overige bewijzen van resultaten. Selecteer alle bestanden in één keer welke u wilt uploaden.
Hier heeft u de mogelijkheid om een foto van uw reu in te sturen. Op de foto moet de Weimaraner in stand staan met zij aanzicht. Maximaal 1 bestand van 1 Mb.
Bij de dekking dient een ECVO onderzoek overlegd te worden welke maximaal 12 maanden oud is.
Als de reu op de dekreuenlijst staat van de WSH, dan zijn de uitslagen HD, jacht, show en gedrag bekend.
Bij de dekking dient een HD onderzoek overlegd te worden.
Upload hier de behaalde certificaten en diploma's. Selecteer alle bestanden in één keer welke u wilt uploaden.
Upload het hoogste behaalde showresultaat of bewijs van de kampioenstitel. Selecteer alle bestanden in één keer welke u wilt uploaden.
Upload het alle overige bewijzen van resultaten. Selecteer alle bestanden in één keer welke u wilt uploaden.
Door het bestuur wordt een fokcertificaat aan de fokker uitgereikt, indien zowel door de reu als de teef is voldaan aan de volgende eisen: 1. De ouderdieren dienen: een Nederlandse of buitenlandse veldwerkkwalificatie (kwalificatie Goed of hoger) tijdens een nationale of internationale jeugd/novice of kampioenschapsveldwedstrijd, een apporteerwedstrijd ter drijfjacht of open zweetspoorwedstrijd, gehouden onder auspiciën van de F.C.I., of van de Raad van Beheer van Beheer of een verwant lichaam, danwel een VJP, HZP, VGP of VswP, danwel het W.S.H. predikaat van natuurlijke aanleg, danwel een SJP (KNJV)-B diploma, danwel het certificaat van de WSH appèl - en apportproef, danwel het Africhtingbrevet (België), danwel in het bezit te zijn van een FCI gebruikshondenverklaring, danwel een prijs, Diploma of Merit of Certificat of Merit, op een veldwerkwedstrijd onder de Britse Kennel Club of Ierse Kennel Club reglementen. te hebben behaald; De bescheiden waaruit blijkt dat aan het vorenstaande wordt voldaan dienen aan het bestuur te worden overlegd via voorgaande uploads. Tekst is overgenomen uit het Huishoudelijk Reglement bijlage A
Kunnen wij uw gegevens vermelden in de Fokkerslijst mocht u daar nog niet in vermeld worden.
Indien u wenst gebruikt te maken van de Pupinformatie wenst dient u dit hier op te geven bij het definitieve dekbericht. Na controle van de gegevens wordt het nest op onze website gepubliceerd. Plaatsing op de website is een gratis service voor leden.

DE FOKKER DIENT ZELF CONTACT OP TE NEMEN MET HET FOKINFORMATIECENTRUM ALS HET NEST OP DE WEBSITE VAN DE WSH GEPLAATST KAN WORDEN. fokinformatie@weimaraners.nl