Formulier Dekbericht

Met dit formulier voorkomt u dat u per ongeluk iets over het hoofd ziet in het reglement en een nest fokt dat niet voldoet aan de reglementen. Uiterlijk op de 5e dag van de loopsheid van uw teef vult u dit formulier in, vinkt u aan ‘voorlopige dekking’ en stuurt u een kopie van alle papieren die nog niet in ons bezit zijn van beide beoogde ouderdieren naar fokinformatie@weimaraners.nl.

Uiterlijk 3 weken na de dekking geeft u via een definitief dekbericht door dat de dekking is gelukt. U mag hiervoor onderstaand formulier nog eens gebruiken (vink dan aan ‘definitief dekbericht’). U mag ook een mail sturen naar fokinformatie@weimaraners.nl én pupinformatie@weimaraners.nl én penningmeester@weimaraners.nl met de namen van beide ouderdieren en de verwachte geboortedatum van de pups. Indien u hebt moeten uitwijken naar een reserve reu (bel of mail vooraf altijd met fokinformatiecentrum om te toetsen of deze reu ook voldoet aan de reglementen) moet u wel het hele formulier opnieuw invullen.

Tip: Lees voordat u een nest of een dekking plant vooral het VFR en het Huishoudelijk Reglement goed door. U bent namelijk samen verantwoordelijk dat het reglement goed wordt uitgevoerd, dus ook als dekreu eigenaar! U vindt beide reglementen hier: https://weimaraners.nl/formulieren/.

Dekbericht

Hier heeft u de mogelijkheid om een foto van uw teef in te sturen. Maximaal 1 bestand van 1 Mb.
Bij de dekking dient een ECVO onderzoek overlegd te worden welke maximaal 12 maanden oud is.
Hier heeft u de mogelijkheid om een foto van de reu in te sturen. Maximaal 1 bestand van 1 Mb.
Bij de dekking dient een ECVO onderzoek overlegd te worden welke maximaal 12 maanden oud is. Bij een buitenlandse reu is dit geadviseerd.
Door het bestuur wordt een fokcertificaat aan de fokker uitgereikt, indien zowel door de reu als de teef is voldaan aan de volgende eisen: 1. De ouderdieren dienen: een Nederlandse of buitenlandse veldwerkkwalificatie (kwalificatie Goed of hoger) tijdens een nationale of internationale jeugd/novice of kampioenschapsveldwedstrijd, een apporteerwedstrijd ter drijfjacht of open zweetspoorwedstrijd, gehouden onder auspiciën van de F.C.I., of van de Raad van Beheer van Beheer of een verwant lichaam, danwel een VJP, HZP, VGP of VswP, danwel het W.S.H. predikaat van natuurlijke aanleg, danwel een SJP (KNJV)-B diploma, danwel het certificaat van de WSH appèl - en apportproef, danwel het Africhtingbrevet (België), danwel in het bezit te zijn van een FCI gebruikshondenverklaring, danwel een prijs, Diploma of Merit of Certificat of Merit, op een veldwerkwedstrijd onder de Britse Kennel Club of Ierse Kennel Club reglementen. te hebben behaald; De bescheiden waaruit blijkt dat aan het vorenstaande wordt voldaan dienen aan het bestuur te worden overlegd. Tekst is overgenomen uit het Huishoudelijk Reglement bijlage A
Hier heeft u de mogelijkheid om een kopie van de gevraagde documenten te uploaden. Maximaal 2 bestanden, heeft u er meer stuur die naar fokinformatie@weimaraners.nl
Kunnen wij uw gegevens vermelden in de Fokkerslijst mocht u daar nog niet in vermeld worden.
Indien u wenst gebruikt te maken van de Pupinformatie wenst dient u dit hier op te geven bij het definitieve dekbericht. Indien u Pupinformatie aanvraagt dient u het tarief pupinformatie (30 euro) over te maken op onze bankrekeningnummer NL73ABNA0589226134, Ten name van: Ver. De Weimarse Staande Hond. Na controle van de gegevens en ontvangst van de betaling, wordt het nest op onze website gepubliceerd.