Formulier Dekbericht

Wilt u informatie over het fokken van weimaraners, of wilt u als aangesloten fokker pupinformatie aanvragen, dient u contact op te nemen met fokinformatie E-mail: fokinformatie@weimaraners.nl

Dekbericht

Hier heeft u de mogelijkheid om een foto van uw teef in te sturen. Maximaal 1 bestand van 1 Mb.
Hier heeft u de mogelijkheid om een foto van de reu in te sturen. Maximaal 1 bestand van 1 Mb.
Door het bestuur wordt een fokcertificaat aan de fokker uitgereikt, indien zowel door de reu als de teef is voldaan aan de volgende eisen: 1. De ouderdieren dienen: een Nederlandse of buitenlandse veldwerkkwalificatie (kwalificatie Goed of hoger) tijdens een nationale of internationale jeugd/novice of kampioenschapsveldwedstrijd, een apporteerwedstrijd ter drijfjacht of open zweetspoorwedstrijd, gehouden onder auspiciën van de F.C.I., of van de Raad van Beheer van Beheer of een verwant lichaam, danwel een VJP, HZP, VGP of VswP, danwel het W.S.H. predikaat van natuurlijke aanleg, danwel een SJP (KNJV)-B diploma, danwel het certificaat van de WSH appèl - en apportproef, danwel het Africhtingbrevet (België), danwel in het bezit te zijn van een FCI gebruikshondenverklaring, danwel een prijs, Diploma of Merit of Certificat of Merit, op een veldwerkwedstrijd onder de Britse Kennel Club of Ierse Kennel Club reglementen. te hebben behaald; De bescheiden waaruit blijkt dat aan het vorenstaande wordt voldaan dienen aan het bestuur te worden overlegd. Tekst is overgenomen uit het Huishoudelijk Reglement bijlage A
Hier heeft u de mogelijkheid om een kopie van de gevraagde documenten te uploaden. Maximaal 2 bestanden, heeft u er meer stuur die naar fokinformatie@weimaraners.nl
Kunnen wij uw gegevens vermelden in de Fokkerslijst mocht u daar nog niet in vermeld worden.
Indien u wenst gebruikt te maken van de Pupinformatie wenst dient u dit hier op te geven bij het definitieve dekbericht. Indien u Pupinformatie aanvraagt dient u het tarief pupinformatie (30 euro) over te maken op onze bankrekeningnummer NL73ABNA0589226134, Ten name van: Ver. De Weimarse Staande Hond. Na controle van de gegevens en ontvangst van de betaling, wordt het nest op onze website gepubliceerd.