Herplaatsing

HerplaatsingDe herplaatsing vindt plaats via:

Els Theel-Handgraaf.
Foekjesteech 12
8525 EH Langweer.
Telefoon: 0513-436900
E-mail: herplaatsing@weimaraners.nl

Informatie over een te herplaatsen hond komt van de huidige eigenaar en de gedragstherapeut. Als vereniging bieden wij hulp bij het herplaatsen van volwassen Weimaraners. Er kan om diverse redenen afstand gedaan worden, bijvoorbeeld door een scheiding, om gezondheidsredenen van de eigenaar, vanwege het niet klikken tussen eigenaar en hond of verdrietige familieomstandigheden.

Wat de reden van herplaatsing ook is, een herplaatsingshond vraagt om een andere benadering dan een pup. Honden dragen immers een geschiedenis met zich mee waarmee in de toekomst rekening gehouden moet worden. Ook moet een toekomstige eigenaar tijd en energie erin willen steken en over voldoende vrije tijd beschikken om de hond aan de nieuwe situatie te laten wennen.

Het belangrijkste is dat de nieuwe eigenaar met de hond wil trainen en actief zijn. De Weimaraner is een hond met veel werklust, welke hij graag tot ontplooiing wil brengen. De nieuwe baas moet daarnaast beschikken over veel geduld, liefde en het vermogen om naar de hond toe consequent en duidelijk te zijn. Mensen die op zoek zijn naar een volwassen Weimaraner kunnen zich vrijblijvend per mail melden bij de afdeling Herplaatsing.

 

 

Herplaatsingsprocedure

  • Alle Weimaraners die aangeboden worden (mits in het bezit van een stamboom of waarvan bewezen kan worden dat beide ouders Weimaraners zijn) of ze nu binnen of buiten het fokreglement zijn gefokt komen in aanmerking voor deze procedure.
  • De "aanbieder" is de eigenaar van de hond
  • De kosten voor de aanbieder zijn € 25,00 wanneer zij lid zijn van de vereniging en € 50,00 wanneer zij geen lid zijn.
  • Bij de intake dient een recent verslag van een erkende Nederlandse gedragstherapeut overlegd te worden waarin het gedrag van de hond beoordeeld is.
  • Na ontvangst van dit verslag, samen met een kopie van de stamboom of kopieën van het vaccinatieboekje en de betaling van de bemiddelingskosten gaat de bemiddeling van start.
  • De hond wordt met foto en gegevens op de site van de vereniging geplaatst en eventueel op de facebookpagina.
  • Indien de eigenaar niet beschikt of niet bij machte is of de hond zit in de noodopvang dan wordt de plaatsing door de vereniging gedaan volgens bovenstaande procedure.
  • Noodopvang kan worden geboden aan Weimaraners die onmiddellijk uit de thuissituatie moeten worden gehaald door bijvoorbeeld het overlijden van de eigenaar of andere crises.
  • Het staat de aanbieder van de hond vrij een eventuele overdrachtssom voor de hond te bepalen. De vereniging heeft hiervoor geen richtlijn. De leeftijd, afstamming, africhtingsgraad en het gedrag van de hond zijn factoren die de eventuele koopsom beïnvloeden. Wel is het belangrijk te realiseren dat het vinden van een nieuw, goed tehuis voor de hond de belangrijkste drijfveer is. Geld zou een ondergeschikte rol moeten spelen.
  • De aanbieder van de hond en de Afdeling Herplaatsing blijven gedurende de procedure steeds contact houden, om de voortgang van de procedure te bespreken. • Indien de hond naar de nieuwe eigenaar gaat dan maakt de Herplaatsing een afstandsverklaring op voor aanbieder en nieuwe eigenaar.

Gedragstherapeuten

De vereniging heeft de adresgegevens van gedragstherapeuten welke ook lid zijn van onze vereniging:

Machteld van der Linden
06-51801522
weimaraner@planet.nl
www.thecoachhouse.nl

Marloes Schijf
06-48925219
Info@kynoservice.nl
www.kynoservice.nl