Aanmeldingsformulier Lidmaatschap

Vermeld hier al uw gegevens voor de aanmelding als nieuw lid
Vermeld de naam van de fokker die de leden opgeeft.

Als fokker betaald u de helft van de normale contributie.
Tot 1 juli is dit € 17,50 voor het gehele jaar,
vanaf juli tot november € 8,75 voor een half jaar.
In november en december betaald u € 17,50 voor het lid voor komend jaar.

De contributie kan alleen betaald worden via een machtiging Automatische Incasso. Dit bespaart u en de vereniging kosten. Hiervoor dient u ons te machtigen.

Voor 1 juli lid en woonachtig in Nederland incasseren wij € 35,00.
Voor 1 juli lid en woonachtig buiten Nederland incasseren wij € 42,50.


Vanaf 1 juli lid geworden dan betaald u t.m. 31 december het opvolgend jaar de contributie. Per 1-1-2020 is de jaarlijkse contributie verhoogd.
Vanaf 1 juli lid en woonachtig in Nederland incasseren wij € 52,50.
Vanaf 1 juli lid en woonachtig buiten Nederland incasseren wij € 60,00.

Voor een gezinslid incasseren we 7 euro per jaar.

De incasso kunt u via deze link ophalen: formulier Machtiging automatische incasso en deze is terug te vinden in het de bibliotheek.

Vul deze in, onderteken het formulier, scan deze in of maak een foto. Daarna kunt u deze uploaden door op Browse te klikken.

Als de automatische incasso is ingevuld en ondertekend graag deze uploaden via de knop Browse
Heeft u een buitenlandse stamboom dan deze graag toesturen. Dan kunnen wij de gegevens in Zooeasy aanvullen.
De privacyverklaring kunt u terugvinden aan de onderzijde van deze pagina
Als nieuw lid dient u akkoord te gaan met de reglementen en gedragsregels van de vereniging.
Het clubblad ontvangt u nadat het lidmaatschap aangevangen is.

Ledenadministratie: A van Roessel
ledenadministratie@weimaraners.nl