Aanmeldingsformulier Lidmaatschap

New title

De contributie wordt bij voorkeur betaald via een machtiging Automatische Incasso. Dit bespaart u en de vereniging kosten. Een automatische incasso kan alleen indien men een bankrekening heeft in Nederland. Indien u gebruik wilt maken van de automatische incasso dient u ons te machtigen. De contributie wordt bij voorkeur betaald via een machtiging Automatische Incasso. Dit bespaart u en de vereniging kosten. Kiest u als nieuw lid niet voor automatische incasso, dan zal de contributie verhoogd worden met administratiekosten. Een automatische incasso kan alleen indien men een bankrekening heeft in Nederland. Dit kunt u doen door middel van het formulier Machtiging automatische incasso deze is terug te vinden in het de bibliotheek. Vul deze in en sla deze op en upload het formulier.

bankrekening NL73ABNA0589226134 t.n.v. Ver. De Weimarse Staande Hond, te Oisterwijk.
Graag met omschrijving “nieuw lid” en de naam met woonplaats.
Voor betaling uit het buitenland BIC: ABNANL2A

Hier kunt u een kopie van de stamboom van de hond toevoegen
Ik ontvang zodra mijn aanmeldingsformulier en het machtigingsformulier Automatische Incasso of het contributiegeld ontvangen is, het laatst verschenen

Ledenadministratie: Theo Molenaar, De Weel 4, 1741 DT Schagen,
telefoon 06-40295423 ledenadministratie@weimaraners.nl