U wilt een pup

Voordaautumn-iets-kleinert u besluit een hond aan te schaffen moet u zich een aantal dingen realiseren. Het aanschaffen van een hond brengt een aantal verplichtingen met zich mee. Enkele voorbeelden: hij moet te eten krijgen, worden uitgelaten, ingeënt worden en getraind worden. Hoe is uw vakantiepatroon en bent u bereid om hierin ook een plaats voor de hond in te ruimen? Ook het kostenaspect is van belang. U bent er niet met de aanschafprijs van de pup. Het dagelijkse hondenvoer, bezoekjes aan de dierenarts, trainingen enz. Wanneer deze kosten gedurende het gemiddelde leven van de hond worden opgeteld komt u uit op de nieuwprijs van een middenklas auto.

U moet zich realiseren, dat u gedurende 10 tot 15 jaar de zorg voor een levend wezen op u neemt, dat men qua zorg en aandacht die het vraagt het best kan vergelijken met een kind van 2½ à 3 jaar. Tegenover deze zaken staat dat u gedurende het hondenleven een ongekende hoeveelheid liefde en aanhankelijkheid van uw viervoeter kunt krijgen. En dat is voor velen van ons onbetaalbaar. Heeft u over dit alles goed nagedacht, de voor- en nadelen serieus afgewogen en heeft u er dit voor over, dan kunt u zich met een gerust hart een hond aanschaffen en moet u zich vervolgens afvragen: welk ras is voor mij of voor ons gezin en onze omstandigheden het meest geschikt en/of welk ras trekt ons het meeste aan?

Als u dan weloverwogen uw keuze op een Weimaraner laten vallen, dan staat u voor de vraag op welke manier u aan een Weimaranerpup kunt komen. De rasvereniging kan u daarbij helpen. De rasvereniging geeft alleen informatie over pups uit nesten waarvan de ouderdieren aan bepaalde eisen gesteld door de Verenging Weimarse Staande Hond voldoen. Zo zijn er regels opgesteld met betrekking tot de gezondheid van zowel de reu als de teef waarmee gefokt wordt. Want voor alles hecht de rasvereniging eraan dat met gezonde ouderdieren wordt gefokt. Er mag bijvoorbeeld alleen gefokt worden met honden die beschikken over goede en gezonde heupen, want ook bij een relatief gezond ras als de Weimaraner kan een voor de hond belastende aandoening als heupdysplasie de kop opsteken.

Ook is de minimale en maximale leeftijd bepaald of te voorkomen dat met te jonge of juist te oude honden wordt gefokt met alle risico’s van dien. Het aantal dekkingen van een reu en het aantal nesten dat een teef mag hebben is beperkt. De reu en de teef moeten aan de hand van verschillende proeven en testen aangetoond hebben dat er met hun gedrag niets mis is. Ook moeten de beide ouderdieren op een hondenshow zijn uitgebracht waarbij een in het ras gespecialiseerde keurmeester heeft bepaald, dat het uiterlijk en de bouw van de hond voldoet aan het rastypische beeld van de Weimaraner. Met andere woorden; de ouderdieren zijn heel goed herkenbaar als Weimaraners en vertonen qua uiterlijk en bouw geen afwijkingen die dat rasbeeld verstoren.

Als u meer wilt weten over de eisen die de rasvereniging stelt aan een Weimaraner, waarvan de eigenaar met de hond wil gaan fokken, lees dan ons fokreglement dat hier te vinden is. Er zijn ook fokkers die geen lid zijn van de rasvereniging. Zij hoeven zich niet te houden aan de spelregels die door de leden van de rasvereniging met betrekking tot het fokken zijn gesteld. Daarmee is niet gezegd dat pups van fokkers, die geen lid zijn van de vereniging De Weimarse Staande Hond per definitie slechte of ongezonde pups zouden zijn. Dat hoeft niet. Komt u echter op welke manier dan ook terecht bij een fokker, vraag dan of deze fokker lid is van de rasvereniging en of het nest voldoet aan de regels de rasvereniging. Is dat niet het geval, dan zult u zelf na moeten gaan bijvoorbeeld hoe het zit met de gezondheid en het gedrag van de ouderdieren. En of de teven niet worden uitgemolken als puppy fabriek.

Bent u doorverwezen door de pupinformatie van de vereniging De Weimarse Staande Hond? Dan hoeft u dat alles niet zelf te doen; de rasvereniging heeft dat immers al voor u gedaan. Onder de tabbladen 'nesten en dekkingen' op de website treft u een lijst aan met alle nesten waarover informatie verstrekt wordt. Daar staan niet alleen de uitslagen van het heupdysplasie-onderzoek, maar ook de resultaten van tentoonstellingen, veldwedstrijden, jachthondenproeven en dergelijke van de beide ouderdieren. Aan de hand van deze lijst kunt u een keuze maken uit welke nesten u eventueel een pup zou willen hebben. Als u de fokkers benadert voor informatie, vraag dan niet alleen of er een pup beschikbaar is, maar vertel ook iets over uzelf. Denk aan: Wat is uw gezinssamenstelling/Waarom kiest u voor dit ras/Wat wilt u met de hond gaan doen/Hoeveel bent u van huis? Breng een bezoek aan de fokkers en maak pas daarna uw definitieve keuze voor een bepaald nest. Een pup moet volgens de wet minstens 7 weken oud zijn wanneer u de pup mee naar huis mag nemen.

Pas dus op bij het kopen van een Weimaranerpup buiten de rasvereniging om. Het is niet zonder reden dat sommige fokkers geen lid (meer) zijn van de rasvereniging!

De pupinformatie wordt verzorgd door:
Els Theel-Handgraaf
Foekjesteech 12
8525 EH Langweer
Telefoon: 0513-436900
pupinformatie@weimaraners.nl