Bestuur en Commissies

Het Bestuur

Het bestuur bestaat uit tenminste vijf personen, die tijdens de algemene leden vergadering worden benoemd. De benoeming van de bestuursleden geschiedt uit de leden, die hun wens om bestuurslid te worden opgeven aan het bestuur. Indien het aantal bestuursleden beneden de vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.

Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag eindigt door het verloop van die termijn. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af. De aftredende is herkiesbaar; wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger.

FunctieNaamAdresPostcode en WoonplaatsTelefoonnummerMailadres
Voorzitter en webmasterWim van Roessel013-5234550
06-51517418
voorzitter@weimaraners.nl
penningmeesterWim van Roessel013-5234550
06-51517418
penningmeester@weimaraners.nl
Algemeen SecretariaatEls HollemansMeerkoetstraat 95667 NE Geldrop06-49890458secretaris@weimaraners.nl
PRJan Kusters06-30538775pr@weimaraners.nl
Vice Voorzitter, Jacht-
en wedstrijdzaken en opleidingen
Jur Deckers051-3499705commissarisjacht@weimaraners.nl
Evenementen CommissieSandra Boshoven0317-842837
06-17046400
commissarisaene@weimaraners.nl
FokinformatiecentrumLoes de Vlaam06-12657918fokinformatie@weimaraners.nl
Algemeen bestuurslidKimm Bakker06-23122076

 

Exterieur en activiteitencommissie

In het dagelijks gebruik ook genoemd het Evenementen Team. Deze commissie/dit team is verantwoordelijk voor de voorbereiding en organisatie van de (kampioenschap)clubmatch, jongehondendag deze worden één keer per jaar georganiseerd. Daarnaast verzorgt dit team twee maal per jaar een wandeling. Om de zeven jaar wordt dit team ook gevraagd om mee te werken aan het opleiden van nieuwe raskeurmeesters dit op verzoek van de Raad van Beheer.

Sandra Boshoven, Peter Jakma, Gerrit van Eck, Annelies Bagchus en Theo Wenting

evenementen@weimaraners.nl

 


 

Jachthondencommissie

Deze commissie organiseert de jachthondenproeven zoals de SJP, MAP, Veldwerkwedstrijden en WSH proeven

Jur Deckers, Ger Hagen, Wim van den Dam, Allard Muller, Tamara van den Dam-Sloof en Petra Wit.

jachtcommissie@weimaraners.nl


 

Ledenadministratie

Anne-Marie van Roessel,  ledenadministratie@weimaraners.nl


 

Veterinair Adviseur

Jos de Jong