Bestuur en Commissies

Het Bestuur

Het bestuur bestaat uit tenminste vijf personen, die tijdens de algemene leden vergadering worden benoemd. De benoeming van de bestuursleden geschiedt uit de leden, die hun wens om bestuurslid te worden opgeven aan het bestuur. Indien het aantal bestuursleden beneden de vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.

Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag eindigt door het verloop van die termijn. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af. De aftredende is herkiesbaar; wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger.

Functie Naam Adres Postcode en Woonplaats Telefoonnummer Mailadres
Voorzitter en webmaster Wim van Roessel Dieze 85 5061 NW Oisterwijk 013-5234550
06-51517418
voorzitter@weimaraners.nl
penningmeester Wim van Roessel Dieze 85 5061 NW Oisterwijk 013-5234550
06-51517418
penningmeester@weimaraners.nl
Algemeen Secretariaat Jan Kusters Mosterdhof 316 6931 AZ Westervoort 06-30538775 secretaris@weimaraners.nl
Vice Voorzitter, Jacht-
en wedstrijdzaken en opleidingen
Jur Deckers Oasingaleane 10 8525 EL Langweer 051-3499705 commissarisjacht@weimaraners.nl
Evenementen Commissie Sandra Boshoven Dolderstraat 1 6706 JE Wageningen 0317-842837
06-17046400
commissarisaene@weimaraners.nl
Fokinformatiecentrum Carlijn Kniest Gildestraat 28 7039 AR Stokkum 06-10182460 fokinformatie@weimaraners.nl


 

Exterieur en activiteitencommissie

In het dagelijks gebruik ook genoemd het Evenementen Team. Deze commissie/dit team is verantwoordelijk voor de voorbereiding en organisatie van de (kampioenschap)clubmatch, jongehondendag deze worden één keer per jaar georganiseerd. Daarnaast verzorgt dit team twee maal per jaar een wandeling. Om de zeven jaar wordt dit team ook gevraagd om mee te werken aan het opleiden van nieuwe raskeurmeesters dit op verzoek van de Raad van Beheer.

Sandra Boshoven, Peter Jakma, Björn van der Hoek, Gerrit van Eck, Annelies Bagchus en Theo Wenting

evenementen@weimaraners.nl

 


 

Jachthondencommissie

Deze commissie organiseert de jachthondenproeven zoals de SJP, MAP, Veldwerkwedstrijden en WSH proeven

Jur Deckers, Ger Hagen, Wim van den Dam, Allard Muller, Tamara van den Dam-Sloof en Petra Wit.

jachtcommissie@weimaraners.nl


 

Ledenadministratie

Theo Molenaar, De Weel 4, 1741 DT Schagen, ledenadministratie@weimaraners.nl


 

Veterinair Adviseur

Jos de Jong