Nesten en Dekkingen

Hier vindt u aangekondigde nesten die zijn gefokt volgens de reglementen van de rasvereniging. Heeft u interesse in een pup? Lees dan eerst de tips en adviezen onder tabblad ‘U wilt een pup?’ Daar staan ook de gegevens van onze pupinformatie service.
Heeft u interesse voor een nest, benader dan de fokkers die hun nest hier vermeld hebben.
De gegevens van het nest en de ouderdieren zijn verstrekt door de fokker en zijn inhoudelijk gecontroleerd of deze conform het Fokreglement van de vereniging De Weimarse Staande Hond zijn.
De fokker blijft echter ten alle tijden zelf verantwoordelijk, zowel voor de juistheid van de aangeleverde gegevens als voor diens gefokte honden.

 

Of Weimars Joy

Korthaar

Geboortedatum: 08-08-2023
Zonder fokcertificaat*
aantal pups reu/teef:  3 reuen en 3 teven
nog beschikbaar: Alle pups zijn geplaatst

Fokker

Joke Postma
Frederik Hendriklaan 66
8448 MG Heerenveen
0513-62 32 29 / 06-27591693
joksie@ziggo.nl

Facebookpagina: Weimaraner Freya Maeve Van de Wolfshoek

 

Moeder

Freya Maeve Van de Wolfshoek
NHSB 3149079
Geboortedatum: 16-02-2019
HD-uitslag: A
Resultaten: gedragstest W1/G1
Exterieur: uitmuntend
ECVO getest

Vader

Amazing Moos Of Mauve Grace
NHSB 3117852
Geboortedatum: 05-04-2018
HD-uitslag: A
Resultaten: HZP192, VJP71
Exterieur: Zeer Goed
ECVO getest

Chesphoni

Korthaar

Verwachte Geboortedatum: 10-10-2023
Zonder fokcertificaat*
aantal pups reu/teef:
nog beschikbaar:

Fokker

Ylona van Zanten-van Deutekom
Beekschehoevestraat 6
5386 RX Geffen
06-13177117

www.chesphoni.nl
ylona@chesphoni.nl

Moeder

Slavinja Femina
NHSB 3215584
Geboortedatum: 16-07-2020
HD-uitslag: A
Resultaten: EG
Exterieur: uitmuntend
ECVO getest

Vader

Grey Flower Semper Fidelis
NHSB 2958819
Geboortedatum: 20-03-2014
HD-uitslag: A
Resultaten: Basisbrevet (B)
Exterieur: Uitmuntend
ECVO getest

van de Wolfshoek

Korthaar

Verwachte Geboortedatum: 05-11-2023
Met fokcertificaat*
aantal pups reu/teef:
nog beschikbaar:

Fokker

mevrouw D. Eilers
Veldhovenseweg 8a
5511 KJ Knegsel
06-27066353
a.mierlo322@kpnmail.nl

Moeder

Soof van de Wolfshoek
NHSB 3149077
Geboortedatum: 16-02-2019
HD-uitslag: A
Resultaten: Schot- en Watertest, Zweetproef F, EG
Exterieur: uitmuntend
ECVO getest

Vader

Meander Inferno of Flames
NHSB 3033689
Geboortedatum: 08-06-2013
HD-uitslag: A
Resultaten: SJP-B, Map-B
Exterieur: Uitmuntend
ECVO getest

*Fokcertificaat:
Om voor fokcertificaten in aanmerking te komen wordt, naast hetgeen er gevraagd wordt voor pupinformatie (HD, diploma’s en Exterieur), altijd de eis gesteld dat beide ouderdieren op het gebied van de jacht bepaalde prestaties hebben geleverd. Dáár (jachtdiploma’s) zit dus met name het verschil. Alle eisen vindt u terug in het Huishoudelijk reglement, bijlage A: fokcertificaten, gestelde eisen voldoen. Ofschoon elke pup zo’n fokcertificaat meekrijgt zegt het certificaat dus eigenlijk niets over de hond zelf, maar wel over zijn of haar ouders.