Nesten en Dekkingen

Hier vindt u aangekondigde nesten die zijn gefokt volgens de reglementen van de rasvereniging. Heeft u interesse in een pup? Lees dan eerst de tips en adviezen onder tabblad ‘U wilt een pup?’ Daar staan ook de gegevens van onze pupinformatie service, waar de wachtlijst van de vereniging wordt beheerd.

 

Titanium Trust

Korthaar

Geboortedatum: 22-12-2021
Zonder fokcertificaat*
aantal pups reu/teef: 7 teven en 3 reuen
nog beschikbaar: Alle pups zijn geplaatst

Fokker

Mevrouw E. Hollemans
Meerkoetstraat 9
5667 NE Geldrop
06- 49890458
Titanium Trust
www.titanium-trust.nl
els.hollemans@gmail.com

 

Moeder

Animado Perro Darlena
NHSB 3080281
Geboortedatum: 29-04-2017
HD-uitslag: A
Resultaten: SJP-C, WSH gedragstest W1 G1
Exterieur: Uitmuntend

Vader

Weimcorner Que Sera Sera
LOSH 1250858
Geboortedatum: 07-04-2017
HD-uitslag: A
Resultaten: TAN, Basisbrevet, Socialiteitstest Test Sociaal gedrag
Exterieur: Uitmuntend

Prosperous Grey Knight

Korthaar

Geboortedatum: 11-01-2022
Zonder fokcertificaat*
aantal pups reu/teef: 7 reuen en 2 teven
nog beschikbaar: 3 reuen

Fokker

De heer D.R. Staal
1e Exloërmond, 70
9573 PD Eerste Exloërmond
0599-637111
drstaal@gmail.com

www.weimaraner-prosperous-grey-knight.nl/

 

Moeder

Properous Grey Knight Arduinna
NHSB 3074737
Geboortedatum: 06-03-2017
HD-uitslag: A
Resultaten: GGB
Exterieur: Zeer goed

Vader

Planet Made of Grey Silk
NHSB 3138722
Geboortedatum: 03-11-2018
HD-uitslag: A
Resultaten: APV, TAN
Exterieur: Uitmuntend

*Fokcertificaat:
Om voor fokcertificaten in aanmerking te komen wordt, naast hetgeen er gevraagd wordt voor pupinformatie (HD, diploma’s en Exterieur), altijd de eis gesteld dat beide ouderdieren op het gebied van de jacht bepaalde prestaties hebben geleverd. Dáár (jachtdiploma’s) zit dus met name het verschil. Alle eisen vindt u terug in het Huishoudelijk reglement, bijlage A: fokcertificaten, gestelde eisen voldoen. Ofschoon elke pup zo’n fokcertificaat meekrijgt zegt het certificaat dus eigenlijk niets over de hond zelf, maar wel over zijn of haar ouders.

**Gedragsobservatie:
Een tijdelijke kwalificatie waarin de hond door een gecertificeerd gedragsdeskundige is beoordeeld op rastypisch gedrag. Deze kwalificatie geldt zolang de Corona maatregelen andere certificering op het gebied van gedrag en gehoorzaamheid of jacht niet mogelijk maakt.