Zooeasy meankinship per ras in september

Nieuwe versie Zooeasy in september

In september is onze versie 2.5.25 van ZooEasy Online gereed! We zijn afgelopen periode druk bezig geweest aanpassingen te doen, extra functionaliteiten toe te voegen en modules te verbeteren. Met name onze Mean Kinship-module wordt door gebruikers zeer gewaardeerd en is dan ook de reden dat we ons hebben gefocust op juist díe aanpassingen binnen onze nieuwste release.

Mean kinship (MK) staat voor de gemiddelde verwantschap van een dier ten opzichte van de gehele populatie. De MK-waarde is een maatstaf voor de bijdrage die een dier kan leveren aan de verandering van het gemiddelde inteeltpercentage van de populatie.
Een hoge MK-waarde duidt op een grote mate van verwantschap met de overige dieren in de populatie, wat daarmee de kans verhoogt op het ontstaan van genetische defecten en ziektes binnen een ras. Wanneer er voldoende dieren met een lage MK-waarde ten opzichte van het gemiddelde van een populatie beschikbaar blijven, hoe meer erfelijke gebreken kunnen worden voorkomen. Daarom is het van belang combinaties samen te stellen waarbinnen ieder dier een lage MK-waarde heeft, vrij van ziektes is én welke een laag verwantschap met elkaar hebben. Hiermee draag je namelijk bij tot een goed en gezond ras!

Het berekenen van de MK-waarde van 1 fictieve nakomeling van een proefcombinatie, als beide ‘ouders’ een MK-waarde hebben.

Aan de volgende verbeteringen werken we momenteel en zullen hierna beschikbaar worden gesteld:

MK-berekening per ras(groep) toepassen waardoor de module ook geschikt wordt voor organisaties met meerdere rassen waarvan de populatie gescheiden berekend moet worden.
Beperkingen kunnen ingesteld worden om de populatiegrootte te verkleinen zodat bepaalde selecties van dieren kunnen worden uitgesloten. Bijvoorbeeld op basis van leeftijd, dieren zonder geboortedatum óf die gecastreerd/gesteriliseerd zijn.