Tijdelijke waarneming Fokinfomatie

Tijdelijke waarneming Fokinformatie

Vanwege gezondheidsproblemen heeft Loes de Vlaam, met pijn in het hart, haar taken als bestuurslid en fokinformatie tijdelijk neer moeten leggen. De taken worden overgenomen door Carina Dekker, totdat Loes voldoende is hersteld en haar taken met het gebruikelijke enthousiasme en inzet weer op kan pakken. Wanneer dat precies zal zijn is nog niet duidelijk.

Natuurlijk zal Carina zich de rol eigen moeten maken, maar met hulp van de andere bestuursleden hopen we dat je daar weinig van zult merken. Carina Dekker is bereikbaar over fokgerelateerde zaken via fokinformatie@weimaraners.nl of telefoonnummer 06 2512 8644.

 

Let op: de keuring aan huis is niet langer geldig
Omdat er geen shows waren tijdens Corona, konden honden die nog een exterieurkeuring nodig hadden voor de fokkerij aan huis worden gekeurd. Deze keuring zou alleen geldig zijn zolang Corona de shows verbood.
Voor alle fokkers die hier gebruik van hebben gemaakt: er zijn inmiddels weer shows, dus de keuring aan huis is niet langer inzetbaar. Dus schrijf je hond in voor bijvoorbeeld de WSH Kampioensclubmatch van 10 oktober a.s. zodat je hond ook in de toekomst voldoet aan alle eisen van de fokkerij.

 

Verplichte registratie voor fokkers (UBN nummer)
Wellicht hebben de meesten van jullie al ergens voorbij zien komen dat per 1 november alle fokkers zich moeten registreren in een nieuw systeem van de overheid. Dit geldt dus ook voor mensen die slechts eenmalig een nestje fokken.
Voor degenen die het gemist hebben, lees er meer over op de site van de Raad van Beheer: https://www.houdenvanhonden.nl/nieuws/registratieplicht-fokkers-bij-overheid-per-1-november-2021/