Stemming AV 26-11-2021

Bij de Algemene vergadering heeft het bestuur de leden voorgelegd of men het aantal dekkingen wil ophogen voor kort -en langharen.

Vanuit het fokkersoverleg was het Fokreglement tegen het licht gehouden. Nadat de zaken die de absolute meerderheid van de stemmen hadden bekrachtigd zijn in de Voorjaars vergadering bleven er twee zaken die niet de 2/3 van de stemmen heeft gehaald maar wel dusdanig gestemd waren dat het bestuur dit nader moest beoordelen. De eerste was het aantal nesten van een teef. Hierbij waren de meningen dusdanig verdeeld dat we dit laten zoals het nu is.
Voor het aantal dekkingen van de reuen was de uitslag bij het fokkersoverleg bij de kortharen 50/50, maar bij de langharen was dit weer verdeeld.

Nadat deze punten uitvoerig besproken waren met de aanwezige leden is uiteindelijk de stemming:

Stemming u om het aantal dekkingen van de Korthaar Weimaraner reu te verhogen van 4 naar 5 dekkingen:

Voor 11
Tegen 14
Blanco 2
Voorstel verworpen.
Stemming u om het aantal dekkingen van de Langhaar Weimaraner reu te verhogen van 4 naar 5 dekkingen:
Voor 5
Tegen 13

Blanco 9

Voorstel verworpen.

Het VerenigingsFokreglement blijft dus ongewijzigd qua dekkingen.

Tevens is op de vergadering Carina Dekkers per acclamatie officieel toegetreden tot het bestuur.
Carina heeft al maanden zich ingezet bij het bestuur voor de rol PR en de waarneming van Fokinformatie.