Samenvatting ALV 13 april 2019

13 april 2019 korte samenvatting ALV waarbij een aantal zaken aan bod kwam:

 • Door de vereniging in Tsjechië zijn een paar honden en hun nakomelingen, broers en zussen, uitgesloten uit de fokkerij. Het betreft hier Demi Grey Eminence en Dilemma Grey Eminence. De vereniging beschikt nog over een uitgebreidere lijst.
  Tsjechië heeft nu besloten om naast het uitsluiten van hierboven, om een Echo van honden uit te laten voeren en een genetische test te implementeren. DNA testen zijn er nog niet voor Weimaraners. Nu worden wel de DCM DNA test die voor een Dobermann beschikbaar is gebruikt. Echter deze wordt door het Lab niet geschikt geacht voor de Weimaraner, blijkt als we dat navragen. Dit geeft net zoals Nederland tien jaar geleden concludeerde een schijnveiligheid omdat niet duidelijk is aan te merken welke honden drager zijn van de ziekte.
  Denemarken en Finland zijn op dit moment ook de situatie m.b.t. DCM aan het bekijken.
  We volgen de voortgang samen met andere Europese verenigingen.
 • Vanuit de contacten met de First Autumn Weimaraner Cup vinden nu mailwisselingen plaats over bijvoorbeeld DCM. Ook Amerika heeft interesse om kennis te delen. Vanuit nederland denken we na of we een distributielijst kunnen onderhouden of een community kunnen starten voor bestuursleden van verenigingen wereldwijd.
 • De vraag is gesteld om DNA testen te vermelden bij dekreuen. Dit verzoek is geagendeerd voor de fokkersbijeenkomst. Irja Schierbeek doneert een lezing van Marjolein Roosendaal t.b.v. de fokkersbijeenkomst
 • De Raad van Beheer heeft het verzoek gedaan om te reageren op de normenmatrix die men hanteert bij verdere IT-uitbreidingen. De vereniging kan aangeven of normen uit het VFR onder hoofdstukken 2, 3 en 4.2 en 4.3 ook voor niet leden moeten gelden.
  Dit heeft geen invloed op de afgifte van stambomen maar zal wel als zodanig kenbaar gemaakt worden bij de nakomelingen.
 • De financiële verslagen zijn akkoord bevonden
 • De aanpassing van de maximale leeftijd van het eerste nest van een teef is verhoogd naar 6 jaar, mits er een dierenarts verklaring aanwezig is dat er geen medische bezwaren zijn, als de teef ouder is dan 5 jaar.
 • De contributieverhoging naar 35 euro voor een gewoon lid per 1-1-2020 is unaniem akkoord bevonden.
 • Carlijn Kniest heeft haar functie als fokinformatie commissaris niet herkiesbaar gesteld. Voor de vacature heeft Kim Bakker zich beschikbaar gesteld en is met algemene stemmen gekozen.
 • Jan Kusters heeft zich herkiesbaar gesteld als secretaris en is met algemene stemmen verkozen.
 • Nathalie van Gastel stelt zich beschikbaar om de Facebook pagina van de vereniging mee te onderhouden om zo meer berichten te plaatsen.
 • Loes de Vlaam zal het bestuur gaan ondersteunen om uit te zoeken waarom er minder inschrijvingen zijn bij de KCM en jongehondendagen. Ook om meer betrokkenheid van de leden te krijgen bij activiteiten zoals de ALV.