Privacyverklaring AVG

Privacy verklaring

In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, welke op 25 mei 2018 in werking treed, is onze website van een privacyverklaring voorzien.
In deze verklaring staat transparant hoe we met de gegevens van leden en/of deelneemers aan onze evenementen omgaan.

Privacyverklaring