Oefendag succesvol

Oefendag Standaard Jachthondenproef een groot succes

Dit jaar waren wij opnieuw, afgelopen zaterdag, 20 augustus 2022, voor onze oefendag Standaard Jachthondenproef SJP te gast op het mooie terrein van mevrouw M.L. Haersma de Witt, “De Lorrekorf” in Putter.

Voor deze oefendag waren 27 kort- en langhaar Weimaraners ingeschreven. Helaas bleek een aantal teven, vanwege de ingetreden loopsheid, zich terug te hebben moeten trekken.

Het mooie van de oefendag is dat de voorjagers met hun Weimaraner het complete programma voor de Standaard Jachthondenproef kunnen afwerken op het terrein, waar twee weken later de officiële ORWEJA SJP plaats zal vinden. Op deze manier kan men in een redelijk vergelijkbare omstandigheden als op de officiële ORWEJA SJP er achter komen wat de sterke en minder sterke punten van de hond zijn. Er is dan nog zo’n twee weken tijd om de puntjes op de I te zetten.

De honden waren ingedeeld in drie groepen en in de ochtend werden de onderdelen voor het C diploma afgewerkt. Er was vooraf wat zorg over de vraag of het water hoog genoeg zou staan om de honden te laten zwemmen, maar gelukkig werd hij zorg niet bewaarheid, aangezien een flinke pomp de waterstand prima op de juiste hoogte hield. En dat onze Weimaraners in dit warme weer maar al te graag bereid waren het water aan te nemen mag duidelijk zijn.

Na de lunch werden de drie onderdelen voor het B diploma gekeurd. Zoals vaker op de SJP vormde ook op onze oefendag het markeerrapport voor een (te) groot aantal honden een niet te nemen barrière. Maar liefst negen honden behaalden een onvoldoende op dit onderdeel. Ongetwijfeld is de oorzaak daarvan mede, dat onze staande honden meer op neus jagen dan op zicht, terwijl het bij het markeerrapport er nu juist om gaat dat de hond de valplaats ziet en deze goed onthoudt en zich op zicht naar de valplaats begeeft.

Het mooie van de oefendag SJP is dat je combinaties tegen komt die nog niet zo lang geleden voor het eerst kennis maakten met het werk van hun Weimaraner op de Dummy Apporteer Proef. En wat hebben sommige combinaties zich goed ontwikkeld. Hulde daarvoor! Het is verder heel mooi dat je de tijd kunt nemen om de voorjagers na afloop van elk onderdeel te vertellen wat goed ging en waar nog aan gewerkt moet worden en hen daarbij de nodige tips en do’s & dont’s mee te geven.

De organisatie, die dit jaar in de vakkundige handen was gelegd van jachtcommissielid Jan Steen als proefleider en Wenzela Wassenaar voor het wedstrijdsecretariaat, kon aan het eind van deze zeer geslaagde dag een flink aantal diploma’s uitreiken, namelijk 2 C certificaten, 11 B certificaten en één A certificaat. De sportiviteit en het enthousiasme van de deelnemers bleek ook uit het feit dat bijna iedereen tot aan het einde van de dag – rond 17.15 uur – bleef om de verrichtingen van de deelnemers aan de onderdelen van het A certificaat (de dirigeerproef en de sleep van een verre loper) te kunnen aanschouwen en onder het gebot van een drankje en een hapje in ontspannen sfeer nog even na te praten zoals dat bij onze vereniging gebruikelijk is.

Op naar de ‘echte’ SJP op 3 september a.s.!

Jur Deckers