07-11-2021 Zweet- en Sleepspoor Proef*

Zweet en sleepspoorproef in Sint Nicolaasga 7 november 2021

De inschrijving is geopend voor onze WSH Zweet- en sleepspoorproef. Wees er snel bij want de proef staat open voor slechts zes deelnemers en vol is vol. De proef staat alleen open voor Weimaraners van leden van de vereniging WSH die ook door leden van de vereniging voorgejaagd worden.

Doel van de zweet- en sleepspoorproef is om door middel van kunstmatige sporen die de jachtpraktijk zoveel mogelijk benaderen en de deelnemende honden te testen op een voor het nazoek van ziek geschoten wild. Het is een verenigingsproef en het behalen van de proef betekent dus niet dat men zich mag plaatsen op een lijst van ervaren nazoek Zweethonden.

De proef bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. Zweetspoor
  2. Haarwildsleep
  3. Veerwildsleep

 

De lengte van het zweetspoor bedraagt minimaal 450 meter. Het spoor is gelegd is het bos, met inbegrip van enige open plekken en kaalslagen. Een spoor kent geen rechte stukken, twee haken alsmede twee wondbedden, welke zijn gemarkeerd met de aanwezigheid van snijhaar en extra bloed. Het spoor is in zijn geheel licht gebogen. Na vijftig tot 100 meter wordt de eerste haak aangebracht. Het spoor dient bij het uitwerken minimaal drie uur oud te zijn en maximaal zes en half uur oud.

 

De haarwildsleep wordt door het bos gelegd en heeft twee stompe haken. Er mogen twee stuks wild worden gebruikt, één als sleepwild en één als te apporteren wild, welke beide aan het eind van de sleep worden gelegd. De keurmeester die de sleep heeft getrokken blijft aan het einde van het spoor achter, waar hij zich verdekt opstelt ten einde het gedrag van de hond te kunnen beoordelen bij het einde van de sleep en het opnemen van het wild. De andere keurmeester stelt zich aan het begin van het sleepspoor op, zodat hij de uitvoering van het eerste deel van het uitwerken van het sleepspoor alsook het afgeven van het wild aan de voorjager kan beoordelen. De voorjager mag de hond de eerste 30 meter van het spoor begeleiden

 

De veerwildsleep wordt waar mogelijk in open land (gras) gelegd en heeft eveneens twee stompe haken. De veerwildsleep is qua lengte veel korter dan de haarwildsleep. Er mogen twee stuks wild gebruikt worden, één als sleepwild en één als te apporteren wild, welke beide aan het eind van de sleep worden gelegd. Ook hier blijft de keurmeester die de sleep getrokken heeft aan het einde van het sleepspoor achter om het gedrag van de hond te kunnen beoordelen bij het einde van de sleep en het opnemen van het wild.  Ook mag de voorjager mag de hond de eerste meters van het spoor begeleiden.

 

Het inschrijfgeld bedraagt € 32,00. Een konijn en veerwild (eend), zijn te bestellen via de vereniging of u neemt ze zelf mee naar de proef. Het inschrijfgeld en evt kosten (€ 5,00 per stuk wild) voor het wild moet worden voldaan op: Bankrekeningnummer NL16ABNA0477793657 t.n.v. Ver De Weimarse Staande Hond te Oisterwijk, ovv de naam van de hond.

Alle proeven onder voorbehoud van Corona maatregelen.

Inschrijfformulier Zweet en sleepspoorproef

Zondag 1 november 2020 te Sint Nicolaasga Deelnamekosten zijn 32 euro per hond en alleen voor leden.

Tamara van den Dam-Sloof
Raadhuisstraat 7
3461 CV Linschoten
E-mail: jachtproeven@weimaraners.nl

De verenigingsevenementen zijn bedoeld voor leden van de Vereniging Weimarse Staande Hond. Derhalve dienen de voorjager én de eigenaar of mede-eigenaar van de hond lid te zijn van de vereniging.
Bij inschrijving is de deelnemer inschrijfgeld verschuldigd. Dit kan overgemaakt worden op:
Rekeningnummer: NL16ABNA0477793657 t.n.v. Vereniging De Weimarse Staande Hond, onder vermelding van de naam van de hond en de datum van de proef.
Kosten voor de Zweet en sleepspoorproef (ZSP) bedraagt € 32,00 per hond.

De beschrijving van de proeven en van toepassing zijnde reglementen zijn te vinden op de site van de WSH, onder het kopje Vereniging WSH.

 

24-10-2021 WSH Dummy Apporteer Proef

Op 24 oktober aanstaande organiseert de Vereniging een Dummy Apporteerproef in Delft (de exacte locatie ontvangen de deelnemers na inschrijving). We hebben al vaker in dit gebied de DAP gehouden en het is een mooi terrein dat zich prima leent voor deze proef.

Deze proef wordt georganiseerd voor onze leden en heeft als doel het werk na het schot van onze Weimaraners te beoordelen. In tegenstelling tot de officiële verenigings- en Standaard Jachthonden Proeven (SJP, voorheen KNJV proeven), wordt tijdens deze proef alleen met dummy’s gewerkt. Om aan deze proef mee te doen is geen diploma vereist. Uiteraard moet de hond wel wat ervaring hebben in het apporteren van dummy’s op het land, uit de dekking en het water. Ook dienen er per proef steeds 2 dummies opgehaald te worden, de zogenaamde dubbele apporten.

Omdat de proef in maart is, en dus aan het begin van het trainingsseizoen wordt gehouden, is dit een goed moment om eens te kijken wat het niveau van de hond en voorjager is, en daardoor een ideale voorbereiding op het komende trainingsseizoen voor de Standaard Jachthonden Proeven (SJP) en de Meervoudig Apporteer Proeven (MAP’s). Het is prettig voor de hond om het geleerde eens te kunnen laten zien op een ander terrein dan zijn/haar trainingslocatie.
Uiteraard krijgen de deelnemers na afloop een puntenlijst en wordt er de hele dag de tijd genomen om alle honden en voorjagers tot succes te brengen. Het wedstrijdelement is tijdens de Dummy Apporteerproef van onderschikt belang,

Deze proef is opgezet vanuit de vraag van de leden om mee te kunnen doen aan een proef waar niet met wild wordt gewerkt.
Als organisatie kunnen wij de dag laten doorgaan bij een minimumaantal inschrijvingen van 20 deelnemers. Bij een kleiner aantal kunnen we dit aanvullen met deelnemers die een Slowaakse Staande Hond hebben. Zo kunnen we er toch voor zorgen dat de proef door kan gaan. Het inschrijvingsgeld bedraagt € 32,00, en het inschrijvingsformulier vindt u op de website van de Vereniging bij de jachtagenda. Na inschrijving ontvangt u ongeveer een week voor de proef een mail ter bevestiging, met daarin het adres van de locatie.

Namens de Jachtcommissie van de Vereniging De Weimare Staande Hond,
Ger Hagen, proeforganisator

 

10-10-2021 – Kampioensclubmatch

Elk jaar vindt er een (Kampioenschaps)clubmatch plaats. Bij de clubmatch geldt, dat alle ingeschreven deelnemers lid van de vereniging dienen te zijn. Deze eis geldt niet indien het een kampioenschapsclubmatch betreft. Een kampioenschapsclubmatch kan slechts plaatsvinden na vooraf verkregen toestemming van de Raad van Beheer.  Voor de (Kampioenschaps)clubmatch kan worden ingeschreven voor de variëteiten korthaar en langhaar in de klassen, zoals vermeld in het Kynologische Reglement van de Raad van Beheer. Voor een clubmatch zullen in elk geval de openklas en de jeugdklas worden open gesteld en zal door het bestuur worden bepaald voor welke andere klassen ingeschreven kan worden.

Locatie “Manege de Fruithof”, Dorpsstraat 1 te Heteren.

Keurmeesters:
Alle teven: Lida Reeskamp – Blok
Alle reuen: Wim Wellens

Per hond € 40,00
(jongste)Puppyklasse € 30,00
Koppelklas en Junior handling gratis

Heeft u vragen of opmerkingen mail dan naar: clubmatch@weimaraners.nl .

Dit jaar is er GEEN GEDRAGSTEST op de kcm, omdat deze nu samenvalt met een andere wedstrijd.

Op een later vast te stellen datum zal er nog een speciale gedragstest plaats gaan vinden.

Alle evenementen zijn onder voorbehoud van de landelijke maatregelen.

 

Vereniging “De Weimarse Staande Hond”
Inschrijfformulier Kampioensclubmatch W.S.H.
op zondag 10 oktober 2021, terrein Manege De Fruithof te Heteren.

Keurmeesters:
Alle teven: Lida Reeskamp – Blok
Alle reuen: Wim Wellens

 

Bent U lid van de vereniging de Weimarse staande hond ? Dan krijgt U bij het secretariaat twee consumptiebonnen per ingeschreven betaalde hond.

Het inschrijfgeld bedraagt voor (jongste)Puppyklasse        € 30,00
Koppelklas en Junior handling gratis

Leden van de vereniging de Weimarse staande hond krijgen bij het secretariaat twee consumptiebonnen per ingeschreven betaalde hond.

Het inschrijfgeld bedraagt Per hond     € 40,00
Koppelklas en Junior handling gratis

Leden van de vereniging de Weimarse staande hond krijgen bij het secretariaat twee consumptiebonnen per ingeschreven betaalde hond.

U dient dit over te maken op bankrekening:
IBAN: NL73 ABNA0589226134
t.n.v. Ver. De Weimarse Staande Hond
o.v.v. KCm 2021 en volledige naam van de hond.

Honden die aan de staart gecoupeerd zijn en die in Nederland geboren zijn na 31 augustus 2001 of in het buitenland nadat een wettelijk coupeerverbod van kracht is geworden mogen niet aan de tentoonstelling deelnemen.

Honden waarbij de staart geamputeerd is mogen deelnemen indien deze amputatie het gevolg is van een medische noodzaak. De verklaring van de noodzakelijke amputatie dient door een dierenarts schriftelijk vastgelegd te zijn. Deze dient u te overleggen op het evenement.

KCM-secretariaat WSH
t.a.v. Sandra Boshoven,
Dolderstraat 1
6706 JD Wageningen
Telefoon 0317-842837 of 06-17046400

e-mail: clubmatch@weimaraners.nl

Entree van de honden is vanaf 9.00 uur. Aanvang keuringen is vanaf 10.00 uur.

De toegang tot het terrein is gratis. Volgt u voor het parkeren de aanwijzingen op van onze medewerkers.

Vergeet u niet om het hondenpaspoort van uw hond mee te nemen!

Indien u uw inschrijving voor de kampioenschapsclubmatch nog niet heeft betaald, wilt u dit dan alsnog doen.

LOTERIJ: Wilt een aardigheidje mee nemen voor de loterij? U kunt dit bij binnenkomst aan de loterijtafel afgeven? Gedurende de dag kunt u loten kopen voor €0,50 p/stuk.

Wij wensen u een succesvolle, maar vooral een plezierige dag toe.

 

 

 

10-10-2021 Zweetspoor F

Het doel van deze proef is het vaststellen van de mate van geschiktheid van de deelnemende honden voor de nazoek op ziek grofwild. Om aan deze proef te mogen deelnemen moet de hond de aantekening Sv (zie Artikel II.A.7), een overeenkomstige buitenlandse aantekening hebben behaald of een SJP C diploma. De proef wordt beoordeeld door twee keurmeesters.

De sporen worden gelegd in enigszins onoverzichtelijke, voldoende met schaalwild bezette percelen, bij voorkeur afwisselend terrein bestaande uit bospercelen, kaalslagen, dekkingen en bosweitjes; openbare wegen en veel belopen paden dienen zo mogelijk te worden vermeden. Indien de bodem is bedekt met sneeuw mogen geen sporen worden gelegd. De lengte van het spoor De lengte van elk spoor is ongeveer 500 meter. Het spoor dient bij voorkeur licht gebogen te zijn en dient enigszins slingerend te verlopen. Haken, wondbedden en verwijspunten In het spoor moeten twee rechthoekige haken, één wondbed en drie verwijspunten voorkomen. Per 100 meter spoor wordt ongeveer 25 ml zweet van schaalwild gebruikt. Bij aanvang van de proef dient het spoor minimaal twintig en maximaal vierentwintig uur oud te zijn.

Inschrijven via Orweja

09-10-2021 Jongehondendag

Waarom een JongeHondenDag?

Menige eigenaar zal nog onder de indruk zijn van het temperament, lichtelijk radeloos omdat er van alles gebeurd wat niet gewenst is, wat wel gewenst is gebeurt niet kortom….opvoedproblemen. De fokker zal graag willen weten wat er met zijn pup gebeurt en hoe die zich ontwikkelt. Daarom organiseert de WSH jaarlijks de JongeHondenDag om beide partijen de mogelijkheid te bieden elkaar weer te treffen en antwoorden te geven op alle vragen. Heeft u dit niet nodig, dan maken we er een gezellige dag van.

De keurmeesters beoordelen de jonge honden – rekening houdend met leeftijd en ringervaring (niet vereist) en geven een toekomstverwachting. Het is geen wedstrijd, er volgt dan ook geen plaatsing. Hierna geven ze ook hun mening over het hele nest in aanwezigheid van de ouderdieren. Dit onderdeel is voor de fokker heel belangrijk. Hier staat of valt of zijn keuze wordt bevestigd of dat een andere combinatie wenselijk is.

Op deze dag heeft de WSH alle expertise aanwezig. Voor vragen of adviezen bent u bij het secretariaat altijd welkom – zij helpen u verder of brengen u in contact met de juiste persoon of organisatie.

Inschrijving voor de Jongehondendag staat open voor honden die geboren  zijn tussen 19-06-2019 en 10-06-2020 of tussen 11-06-2020 en 09-06-2021 .

De kosten voor een jongehond zijn 30 euro. De ouderdieren zijn gratis.
De leden van de vereniging De Weimarse staande hond krijgen per ingeschreven jongehond twee consumptiebonnen.

De keuringen starten om 10:00 u in de ochtend met de jongste pups. In de middag komen de oudere jongehonden aan bod.

U ontvangt een week voor dit evenement de uitnodiging met de melding of u in de ochtend danwel de middag verwacht word.

Alle evenementen zijn onder voorbehoud van de landelijke maatregelen.

De inschrijving is open.

Vereniging “De Weimarse Staande Hond”
Inschrijfformulier Jongehondendag W.S.H.
op zaterdag 9 oktober 2021, terrein Manege De Fruithof te Heteren.

Weimaraners geboren tussen 19-06-2019 en 10-06-2020 of
tussen 11-06-2020 en 09-06-2021 kunnen inschrijven.
Tevens worden de ouderdieren uitgenodigd om in te schrijven voor deze dag.

Keurmeesters:
Dick Rutten en
Wim Wellens

Het inschrijfgeld bedraagt € 30,00 voor de jonge hond, voor de ouderdieren (vader en moeder) is geen inschrijfgeld verschuldigd.
Leden van de vereniging de Weimarse staande hond krijgen bij het secretariaat twee consumptiebonnen per ingeschreven jonge hond.

Is de hond een ouderdier?
Bent U lid van de vereniging de Weimarse staande hond ? Dan krijgt bij het secretariaat twee consumptiebonnen per ingeschreven jonge hond. Of U kunt zich nog aanmelden bij het secretariaat.

Het inschrijfgeld van 30 euro per jonge hond dient gelijktijdig te worden overgemaakt op:

IBAN: NL73ABNA0589226134
t.n.v. Ver. De Weimarse Staande Hond
o.v.v. Jongehondendag 2021 en volledige naam van de hond.

Ingeschreven jonge honden mogen niet aan de staart gecoupeerd zijn indien ze in een land geboren zijn waar een coupeerverbod geldt.

Jongehondendag-secretariaat WSH
t.a.v. Sandra Boshoven,
Dolderstraat 1
6706 JD Wageningen
Telefoon 0317-842837 of 06-17046400

e-mail: Jongehondendag@weimaraners.nl

De toegang tot het terrein is gratis. Volgt u voor het parkeren de aanwijzingen op van onze medewerkers.

Vergeet u niet om het hondenpaspoort van uw hond mee te nemen!

Indien u uw inschrijving voor de jongehondendag nog niet heeft betaald, wilt u dit dan alsnog doen.

LOTERIJ: Wilt een aardigheidje mee nemen voor de loterij? U kunt dit bij binnenkomst aan de loterijtafel afgeven? Gedurende de dag kunt u loten kopen voor €0,50 p/stuk.

Wij wensen u een succesvolle, maar vooral een plezierige dag toe.

25-09-2021 Aanlegproef Veldwerk* – SRSH

* telt mee voor Predicaat Natuurlijk Aanleg

Aanlegproef Veldwerk

De jachtcommissie van de Vereniging Slowaakse Ruwharige Staande Hond organiseert een Aanlegproef Veldwerk (APV) op zaterdag 25 september 2021 op de velden van de familie Dijkshoorn te Bleiswijk.
Deze proef staat open voor honden van de rassen Weimarse Staande Hond en Slowaakse Ruwharige Staande Hond (Slovensky Hrubosrsty Stavac), waarvan de eigenaar lid is van één van beide rasverenigingen. Er kunnen 12 honden meedoen aan deze APV.
Tijdens deze APV wordt de natuurlijke aanleg van de honden beoordeeld. Onderdelen van de beoordeling zijn bijvoorbeeld de inzet, het neusgebruik, de zoekwijze en het voorstaan.
Na afloop vindt de schottest plaats, waarbij wordt beoordeeld of de deelnemende honden schotvast zijn.
De proef wordt gehouden met inachtneming van het Proevenreglement van de Vereniging Slowaakse Ruwharige Staande Hond. Dat betekent onder meer dat honden kunnen worden ingeschreven die tussen de 9 en 36 maanden oud zijn op de dag van de proef. Voor Slowaakse Ruwharige Staande Honden kan hierop een uitzondering worden gemaakt.
De kosten voor deelname aan deze APV zijn € 30,-. De inschrijvingstermijn is geopend met de publicatie van dit bericht en sluit op 15 september. Slowaakse Ruwharige Staande Honden hebben voorrang bij plaatsing wanneer zij zijn ingeschreven voor 15 augustus. De overige deelnemers worden geplaatst op volgorde van inschrijving.
Aan het einde van de dag worden certificaten uitgedeeld aan de voorjagers van honden die de Aanlegproef hebben behaald. U ontvangt in ieder geval een beoordelingslijst waarop alle onderdelen staan met de beoordeling.
Conform het reglement van onze vereniging wordt aan het einde van de dag een prijs uitgereikt voor Slowaakse Ruwharige Staande hond die de meeste aanleg heeft getoond.
We hopen op een leuke, gezellige dag, met een goed resultaat.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u bellen met Ger Hagen (jachtcommissie Vereniging SRSH 06-53469795). Hopelijk tot ziens in Bleiswijk!

Vereniging Slowaakse Ruwharige Staande Hond,

Ger Hagen

Link naar inschrijving volgt nog als deze geplaatst is.
Alle proeven onder voorbehoud van Corona maatregelen.

 

18-09-2021 Standaard Jachthonden Proef

Een jachthondenproef is een samenstel van kunstmatige, op de jachtpraktijk gebaseerde proeven waaraan jachthonden, al dan niet in wedstrijdverband, ter beoordeling dan wel ter vergelijking van hun prestaties worden onderworpen.De jachthondenproeven hebben in eerste instantie tot doel een uitspraak te doen over de bruikbaarheid voor het werk ná het schot van de deelnemende honden. Het uiteindelijke doel van de jachthondenproeven is de bevordering van de weidelijkheid ter jacht door stimulering van het gebruik van goed afgerichte honden in handen van voorjagers, die hondenwerk verstaan en waarderen.

Inschrijven via Orweja

De volledige uitleg over de proeven kunt u vinden op de onderstaande link
http://www.orweja.nl/wp-content/uploads/2012/02/ARJP-def-mei-2017.pdf

04-09-2021 Workshop Zweetwerk – GEANNULEERD

Door te weinig  inschrijvingen is de workshop geannuleerd.

Workshop Zweetwerk te Budel
Zaterdag 4-9-2021
Tijd 9:00 – 15:00 uur

Per voorjager met 1 hond zijn de kosten €49,- inclusief lunch en drinken.
Leden hebben voorrang op deelname.
Voor niet leden komt er €5,- bij.

Op deze dag gaan we je een kijkje in de keuken geven van het zweetwerk. De workshop zal worden gegeven te Budel door de heer John Feijen. John bezit oneindige kennis over deze mooie tak van de jacht. Er zal o.a. gesproken worden over de manier van werken van de hond, aanschotplaats, wondbed en het leren herkennen hiervan maar ook wordt je zelf aan het werk gezet om de opgedane kennis meteen in de praktijk te brengen. Na de lunch, die volledig door ons verzorgd zal worden, zal je ook zelf met je hond een zweetspoor gaan lopen onder professionele begeleiding en de nodige tips.

Zweetwerk is het speurwerk van een jachthond met voorjager naar aangereden of aangeschoten grof wild. In Nederland verongelukken regelmatig grote hoefdieren. Niet alle dieren zijn na de aanrijding direct dood. Het gewonde dier zal dan de dekking invluchten. Als hier niets aan wordt gedaan zal een dier, dat gewond is, zich in die begroeiing schuil houden en een langzame dood sterven. Eveneens kan ditzelfde gebeuren als een dier geschoten is, maar niet dodelijk geraakt. Jagers die verantwoordelijk zijn voor het beheer van het wild kunnen door allerlei oorzaken ‘mis’ schieten. Het is daarom van groot belang voor het dierenwelzijn dat zowel aangeschoten als aangereden dieren gevonden worden en zo snel mogelijk uit hun lijden worden verlost.
Om het gewonde dier te vinden wordt een zweethond met voorjager ingezet. De hond is getraind om het spoor van een gewond dier na te zoeken en kan zowel op het verloren zweet als op de geur van de hoef afdrukken. Hoe dit verder in zijn werk gaat zal je gaan leren op onze workshop zweetwerk.

 

04-09-2021 WSH Aanlegproef Veldwerk*

* telt mee voor Predicaat Natuurlijk Aanleg

De aanlegproef veldwerk heeft als doel de natuurlijke jachteigenschappen van de hond te beoordelen en te registreren waarbij in aanmerking wordt genomen de leeftijd van de hond alsmede de ervaring die de hond zou kunnen bezitten. De honden dienen, zo mogelijk meerdere malen voor wild gebracht te worden tenzij aan een hond na zijn eerste loop reeds voor neus, voorstaan en zoeken de kwalificatie “Zeer Goed” kan worden toegekend. Als het zoeken dusdanig is dat verder keuren op dit punt geen resultaten kan geven stopt de keuring.

Op de aanlegproef veldwerk worden de navolgende vakken beoordeeld:

1. Neus;
2. Voorstaan;
3. Zoeken;
4. Handelbaarheid;
5. Gehoorzaamheid;
6. Gedrag ten opzichte van andere honden

Verder wordt, indien de mogelijkheid zich voordoet, de wijze van jagen vastgesteld, almede wordt beoordeeld of de hond handschuw is en op welke wijze hij reageert op het schot.

Neus
De veelzijdige inzet van de toekomstige jachtgebruikshond vereist een goed gebruik van het reukvermogen dat om die reden als afzonderlijk onderdeel beoordeeld wordt. De beoordeling van de neus vindt echter niet plaats door middel van een aparte daarop gerichte oefening maar tijdens de uitvoering van de vakken voorstaan en zoeken. Als de mogelijkheid zich voordoet dat een haas wordt opgestoten of dat de hond op een hazenspoor loopt kan de neus mede worden beoordeeld aan de hand van het volgen van het gezonde spoor van het haas en de manier van jagen van de hond.

Voorstaan
Voorstaat doet de hond op verwaaiing van veer- of haarwild; voorstaan op gezicht moet negatief beoordeeld worden. De hond dient voor hem niet zichtbaar wild wat gevonden wordt d.m.v. verwaaiing en het reukvermogen voor te staan of in mindere mate voor te liggen. Voorliggen wordt minder gewaardeerd dan voorstaan. Het kort definiëren en tot een korte verstrakking komen mag niet hoger dan Goed worden gewaardeerd. Echter het door blijven voorstaan wordt op de aanlegproef niet geëist en mag niet tot een lagere beoordeling leiden. Uitstoten van wild voor dat de voorjager bij de hond is mag niet tot een lagere waardering leiden, evenmin als het achtervolgen van uitgestoten wild. Indien een hond echter herhaaldelijk wild bewust uitstoot zonder voorstaan of doelbewust hazen zoekt om deze te hetzen moet dit onderdeel met onvoldoende beoordeeld worden.

Zoeken
Doel van dit onderdeel is om met gebruikmaking van de wind een veld systematisch naar aanwezig wild af te zoeken. Daartoe dient de hond met een zekere snelheid op de windrichting slagen te maken tegen de windrichting in. Het flankerend (revieren) zoeken moet vlijtig en volhardend zijn en de slagen dienen regelmatig te worden uitgevoerd, zodat het door de keurmeester aangegeven deel van het veld volledig
wordt afgezocht. Aan het zoekgedrag moet de wil tot het vinden van wild kunnen worden herkend. De hond dient over voldoende uithoudingsvermogen te beschikken. Beoordeeld wordt de snelheid en regelmaat waarop de hond het veld afzoekt. Een hond die bij voortduring doelbewust hazen zoekt teneinde deze te hetzen en daarbij aanwezig veerwild overslaat behaalt voor dit onderdeel een onvoldoende. Honden die niet voldoende veld nemen, niet bij hun voorjager weg gaan kunnen geen voldoende behalen.

Schotschuwheid
Voorgeschreven is dat een schot uit een hagelgeweer wordt afgevuurd om deze test te doen. Indien door omstandigheden het niet mogelijk is een schot af te geven met een hagelgeweer dient een schot met een knalpistool te worden afgegeven om deze test te doen. Het schot wordt afgevuurd als de hond in volle zoekactie is en zich binnen schotsafstand bevind. Schotschuw is de hond die op het schot met duidelijke tekenen van angst of zelfs paniek reageert, bij zijn voorjager of een ander bescherming zoekt en zich aan de verdere deelneming van de proef onttrekt. Een reactie op het schot, waarbij de hond zich naar zijn voorjager begeeft, om te onderzoeken wat er aan de hand is, mag niet als “schotgevoelig” worden uitgelegd. Een hond die schotschuw is kan de proef niet behalen.

Let op het bovenstaande is slechts een gedeelte van de proevenuitleg. Voor de volledige uitleg kijk in de bibliotheek bij proevenreglement.

Inschrijving is open. 
Alle proeven onder voorbehoud van Corona maatregelen.

Inschrijfformulier Aanlegproef veldwerk 04-09-2021

Zaterdag 4 september 2021 te Nieuwe Pekela Deelnamekosten zijn 32 euro per hond en alleen voor leden.

Het lidnummer kunt u vinden op de adreswikkel van het clubblad. Of op de afschrijving van de automatische incasso.

Met inschrijving aan dit evenement gaat u akkoord met onze privacyregels.
Zie https://weimaraners.nl/privacyverklaring/

Tamara van den Dam-Sloof
Raadhuisstraat 7
3461 CV Linschoten
E-mail: jachtproeven@weimaraners.nl

De verenigingsevenementen zijn bedoeld voor leden van de Vereniging Weimarse Staande Hond. Derhalve dienen de voorjager én de eigenaar of mede-eigenaar van de hond lid te zijn van de vereniging.
Bij inschrijving is de deelnemer inschrijfgeld verschuldigd. Dit kan overgemaakt worden op:
Rekeningnummer: NL16ABNA0477793657 t.n.v. Vereniging De Weimarse Staande Hond, onder vermelding van de naam van de hond en de datum van de proef.
Kosten voor de Aanlegproef Veldwerk (APV) bedraagt € 32,00 per hond.

De beschrijving van de proeven en van toepassing zijnde reglementen zijn te vinden op de site van de WSH, onder het kopje Vereniging WSH.

 

Aanpassing fokregels na de digitale ledenvergadering op 1 september 2021

Op 1 september 2021 is in de Bijzondere Algemene Vergadering het voorstel over Cataract en ECVO goedgekeurd. Dit betekent dat per 1 november 2021 ons VerenigingsFokReglement op een aantal punten veranderd.

Dit bericht is bedoeld om de leden en fokkers met concrete fokplannen hierover te informeren, zodat je rekening kunt houden met de komende nieuwe regels.

In het kort zijn de nieuwe regels:

– De minimale leeftijd van een dekreu wordt verhoogd van 18 maanden naar 24 maanden
– Van alle fokdieren moet een geldig ECVO oogonderzoek worden overlegd aan Fokinformatie voordat de dekking plaatsvindt
– Een ECVO oogonderzoek kost ongeveer €60 – €65
– De hond moet op de dag van het ECVO onderzoek minimaal 24 maanden oud zijn
– Het ECVO onderzoek is maximaal 12 maanden geldig
– Houd rekening met het feit dat er vaak wachttijden zijn om een ECVO test af te nemen. Maak daarom minimaal 2 maanden voor de dekking een afspraak bij één van de ECVO artsen.

– Op https://www.houdenvanhonden.nl/fokken-met-je-hond/fokken-en-gezondheidsonderzoeken/ecvo-oogonderzoek/vind je veel aanvullende informatie plus een overzicht met de dierenartsen die deel uitmaken van het ECVO panel.

Nadat de hond een ECVO onderzoek heeft gehad zal de uitslag hiervan beoordeeld worden volgens onderstaande tabel.
Om inzicht te krijgen hoever Cataract zich in ons ras heeft verspreid, is het waardevol dat er zoveel mogelijk honden worden getest. Daarom wordt het zeer gewaardeerd als een eigenaar bereid is zijn/haar hond(en) te laten testen ook als die niet wordt/worden ingezet voor de fokkerij.