Bestuurswisseling

Jur Deckers heeft afgelopen week aangegeven om zijn bestuursfunctie neer te leggen. Zijn zakelijke werkzaamheden nemen zoveel tijd in beslag dat het niet meer te combineren is met de bestuursfunctie binnen de vereniging. Wel blijft Jur nog deel uitmaken van de jachthondencommissie en kunnen we hem altijd benaderen voor informatie over ons mooie ras.
Het bestuur bedankt Jur voor zijn tomeloze inzet, en zal hem op een passend moment bedanken voor zijn rol binnen het bestuur.

Omdat we het belangrijk vinden dat de jachthondencommissie goed vertegenwoordigd is binnen het bestuur, zijn we al langer aan het kijken voor de opvolging. We hebben met Wanda Koopmans een goede opvolger gevonden. Samen met Tamara van den Dam, die als algemeen bestuurslid toetreedt zullen ze de vacature gaan vervullen.

Omdat deze bestuurswisseling te laat komt voor de Algemene vergadering, laten we hen tijdelijk in deze functie deelnemen binnen het bestuur en vragen op de AV daarvoor het akkoord van de leden. In een volgende AV dit jaar zullen de definitieve benoemingen geagendeerd worden.

Wim van Roessel
Voorzitter

11-04-2024 – Lezing Dr. Paul Mandigers Epilepsie bij de hond

Donderdag 11 april 2024 om 20:00 u organiseert de vereniging een lezing van Dr. Paul Mandigers over epilepsie bij de hond.

Dr. Paul Mandigers is verbonden, als onderzoeker, aan het Expertise Centrum Genetica Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht waar hij een aantal onderzoeksprojecten, waaronder een aantal promoties, heeft lopen. Tevens werkt hij als veterinair neuroloog bij het dierenziekenhuis Arnhem.

Deze lezing is gratis en alleen te bezoeken door leden van de vereniging de Weimarse staande hond.
Zaal is open om 19:45 u.

https://www.veterinair-neuroloog.nl/onderzoek/epilepsie-onderzoek-bij-de-hond

27-03-2024 Zweetspoor F – Budel

Het doel van deze proef is het vaststellen van de mate van geschiktheid van de deelnemende honden voor de nazoek op ziek grofwild. Om aan deze proef te mogen deelnemen moet de hond de aantekening Sv (zie Artikel II.A.7), een overeenkomstige buitenlandse aantekening hebben behaald. De SJP A/B of C worden niet meer geaccepteerd als schottest, conform ORWEJA reglement wijziging. De proef wordt beoordeeld door twee keurmeesters.

De sporen worden gelegd in enigszins onoverzichtelijke, voldoende met schaalwild bezette percelen, bij voorkeur afwisselend terrein bestaande uit bospercelen, kaalslagen, dekkingen en bosweitjes; openbare wegen en veel belopen paden dienen zo mogelijk te worden vermeden. Indien de bodem is bedekt met sneeuw mogen geen sporen worden gelegd. De lengte van het spoor De lengte van elk spoor is ongeveer 500 meter. Het spoor dient bij voorkeur licht gebogen te zijn en dient enigszins slingerend te verlopen. Haken, wondbedden en verwijspunten In het spoor moeten twee rechthoekige haken, één wondbed en drie verwijspunten voorkomen. Per 100 meter spoor wordt ongeveer 25 ml zweet van schaalwild gebruikt. Bij aanvang van de proef dient het spoor minimaal twintig en maximaal vierentwintig uur oud te zijn.

Inschrijven via Orweja

PED test aanvragen en uitvoeren

DNA test Paroxysmal exercise-induced dyskinesia (PED)

Recent is een DNA marker beschikbaar gekomen bij Laboklin, waarbij de ziekte Paroxysmal exercise-induced dyskinesia (PED) onderzocht kan worden. Deze ziekte lijkt op een epileptische aanval die voorkomt bij inspanningen.
PED wordt gekenmerkt door onwillekeurige bewegingen veroorzaakt door langdurige inspanning van 15-60 minuten . De aanvallen duren tussen de 5 minuten en 2 uur en beperken zich doorgaans tot de ledematen.
De onwillekeurige bewegingen zijn meestal bilateraal en worden verergerd door kou, psychologische stress, vermoeidheid en slaapgebrek.

Omdat er bij enkele Weimaraners dragers, maar ook lijders geconstateerd zijn, willen we als rasvereniging dit verder onderzoeken.
PED is te voorkomen door lijders uit te sluiten en dragers alleen te laten kruisen met vrije honden. Hierdoor stimuleren we de inzet van deze test.

Het Laboklin testformulier staat via onze vereniging klaar op onze website, zodat u niet de normale prijs van 62 euro betaald, maar slechts 48 euro hoeft te betalen voor de test. De factuur ontvangt u pas nadat de test is uitgevoerd.
Het formulier vindt u via deze link: Laboklin PED aanvraagformulier
Download dit formulier.
De benodigde swaptest kan aangevraagd worden bij Laboklin, via deze link: https://shop.labogen.com/en/order-your-testkit. deze stuurt de test naar het adres wat u opgegeven hebt.

Nadat u de testkit hebt ontvangen vult u het formulier in, op de computer met Acrobat of handmatig duidelijk invullen. Vul gegevens van de hond duidelijk in, Stamboomnummer (NHSB) en Stamboomnaam. Laat de swap afnemen door de dierenarts.
Deze controleert daarbij de gegevens van de hond en tekent hiervoor op het formulier zodat Laboklin een verificatie heeft van welke hond de afname is.
De test moet verzonden worden naar:

Laboklin GmbH & Co. KG
Steubenstraße 4
97668 Bad Kissingen
Germany

Na verwerking ontvangt u per email de uitslag en een factuur welke u zelf dient te voldoen.
Door het gebruik van ons formulier zijn de kosten voor de test slechts 48 euro.
Daarnaast heeft u mogelijk kosten voor de dierenarts en verzendkosten.

Als vereniging De Weimarse staande hond vergoeden we 24 euro per geteste hond aan leden van onze verenging. Dit als een lid de uitslagen aan ons meld met het verzoek om deze bijdrage te ontvangen.
Stuur de mail met de uitslag van de test en het verzoek tot bijdrage in de kosten met naam en bankrekeningnummer naar penningmeester@weimaraners.nl

We zullen deze vergoeding komend jaar 2024 verstrekken en mogelijk ook in 2025. Dit is geheel afhankelijk van de uitkomsten.

Niet leden kunnen ook gebruik maken van dit formulier en proces. Alleen krijgen deze geen vergoeding vanuit de vereniging.

Nadat we meer uitslagen hebben kunnen we vaststellen of een verplichte DNA test noodzakelijk is voor de fokkerij.

Recentelijk hebben we een hele mooie donatie gehad van een lid welke we in gaan zetten voor dit onderzoek. Waarvoor dank.

 

Epilepsie en PED

Epilepsie en PED

Epilepsie en PED

 

Als vereniging komen we soms meldingen tegen van Weimaraners die aan epilepsie lijden. Om dit te monitoren willen we komende jaren dit gaan onderzoeken. Hiervoor hebben we wel meldingen nodig van eigenaren als deze diagnose plaats heeft gevonden door de dierenarts. De gegevens worden bij ons vertrouwelijk behandeld en vastgelegd in Zooeasy, waarbij deze slechts voor een beperkte groep zichtbaar zijn. Naast het verzamelen van lijders, willen we ook kijken of we meer inzicht krijgen in het voorkomen van epilepsie. In de hondenwereld is hierover nu veel al besproken en bekend en willen we de leden meer informeren over de stand van zaken.

Naast epilepsie is recent een DNA marker beschikbaar gekomen bij Laboklin, waarbij de ziekte Paroxysmal exercise-induced dyskinesia (PED) onderzocht kan worden. Deze ziekte lijkt op een epileptische aanval die voorkomt bij inspanningen. Vandaar dat mogelijk in het verleden epilepsie is gediagnostiseerd maar dat dit PED betreft.
PED is te voorkomen door lijders uit te sluiten en dragers alleen te laten kruisen met vrije honden. Hierdoor stimuleren we de inzet van deze test.

Voor deze test doen we als vereniging een bijdrage in de kosten voor onze leden. Indien er een test uitgevoerd is kan na overhandiging van de uitslag aan de vereniging een bijdrage van 24 euro aangevraagd worden bij de penningmeester.
Nadat we meer uitslagen hebben kunnen we vaststellen of een verplichte DNA test noodzakelijk is voor de fokkerij.

Recentelijk hebben we een hele mooie donatie gehad van een lid welke we in gaan zetten voor dit onderzoek.

Graag ontvangen we gegevens van honden die de diagnose epilepsie of PED hebben voor onze onderzoeken. Gegevens kunt u mailen naar voorzitter@weimaraners.nl .

Lees hier alles over hoe de test aangevraagd kan worden.

10-11-2024 Najaarswandeling

Wandelplek is nog niet bekend

Neem zelf water mee voor de hond, want na afloop zullen ze best wel dorst hebben.