08-11-2020 Najaarswandeling -GEANNULEERD-

Helaas hebben we de voorjaarswandeling vanwege het uitbreken van het coronavirus moeten
afzeggen. Echter dan hebben we nu deze locatie voor de najaarswandeling beschikbaar!
• Waar: Rozendaalsche Veld nabij Anrhem/Velp
• Wanneer: zondag 8 november
• Verzamelen: 11.30/11.45 uur
• Vertrek: 12.00 uur
We gaan de Rozendaalsche heide op, een losloopgebied, dus een paradijs voor honden. Een
uitgestrekt wandelgebied met tamelijk veel reliëf en vrij grote hoogteverschillen. Het gebied
bestaat uit zandvlaktes, heuvels, heide en bos. Wat wil een hond nog meer?
Als vertrekpunt hebben wij gekozen voor Buitenplaats Beekhuizen, Bovenallee 1, Velp.
Met een beetje creativiteit kunnen er voldoende auto’s worden geparkeerd maar belangrijker
nog: er is hier horeca waar we na afloop van de wandeling (op eigen kosten) iets kunnen drinken
en/of eten. Restaurant Woodz biedt deze faciliteit in een foodtruckachtige sfeer.
De wandeling duurt, afhankelijk van het weer, 1 ½ tot 2 uur. Heb je een pup erbij dan kun je op
elk gewenst moment terug naar de parkeerplaats. De route is niet geschikt voor buggy’s, wandelwagens
of rolstoelen.
Neem zelf water mee voor de hond, want na afloop zullen ze best wel dorst hebben.
Tot 8 november om 12:00!

01-11-2020 Zweet- en Sleepspoor Proef* -GEANNULEERD-

Zweet en sleepspoorproef in Sint Nicolaasga 1 november 2020

De inschrijving is geopend voor onze WSH Zweet- en sleepspoorproef. Wees er snel bij want de proef staat open voor slechts zes deelnemers en vol is vol. De proef staat alleen open voor Weimaraners van leden van de vereniging WSH die ook door leden van de vereniging voorgejaagd worden.

Doel van de zweet- en sleepspoorproef is om door middel van kunstmatige sporen die de jachtpraktijk zoveel mogelijk benaderen en de deelnemende honden te testen op een voor het nazoek van ziek geschoten wild. Het is een verenigingsproef en het behalen van de proef betekent dus niet dat men zich mag plaatsen op een lijst van ervaren nazoek Zweethonden.

De proef bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Zweetspoor
 2. Haarwildsleep
 3. Veerwildsleep

 

De lengte van het zweetspoor bedraagt minimaal 450 meter. Het spoor is gelegd is het bos, met inbegrip van enige open plekken en kaalslagen. Een spoor kent geen rechte stukken, twee haken alsmede twee wondbedden, welke zijn gemarkeerd met de aanwezigheid van snijhaar en extra bloed. Het spoor is in zijn geheel licht gebogen. Na vijftig tot 100 meter wordt de eerste haak aangebracht. Het spoor dient bij het uitwerken minimaal drie uur oud te zijn en maximaal zes en half uur oud.

 

De haarwildsleep wordt door het bos gelegd en heeft twee stompe haken. Er mogen twee stuks wild worden gebruikt, één als sleepwild en één als te apporteren wild, welke beide aan het eind van de sleep worden gelegd. De keurmeester die de sleep heeft getrokken blijft aan het einde van het spoor achter, waar hij zich verdekt opstelt ten einde het gedrag van de hond te kunnen beoordelen bij het einde van de sleep en het opnemen van het wild. De andere keurmeester stelt zich aan het begin van het sleepspoor op, zodat hij de uitvoering van het eerste deel van het uitwerken van het sleepspoor alsook het afgeven van het wild aan de voorjager kan beoordelen. De voorjager mag de hond de eerste 30 meter van het spoor begeleiden

 

De veerwildsleep wordt waar mogelijk in open land (gras) gelegd en heeft eveneens twee stompe haken. De veerwildsleep is qua lengte veel korter dan de haarwildsleep. Er mogen twee stuks wild gebruikt worden, één als sleepwild en één als te apporteren wild, welke beide aan het eind van de sleep worden gelegd. Ook hier blijft de keurmeester die de sleep getrokken heeft aan het einde van het sleepspoor achter om het gedrag van de hond te kunnen beoordelen bij het einde van de sleep en het opnemen van het wild.  Ook mag de voorjager mag de hond de eerste meters van het spoor begeleiden.

 

Het inschrijfgeld bedraagt € 32,00. Een konijn en veerwild (eend), zijn te bestellen via de vereniging of u neemt ze zelf mee naar de proef. Het inschrijfgeld en evt kosten (€ 5,00 per stuk wild) voor het wild moet worden voldaan op: Bankrekeningnummer NL16ABNA0477793657 t.n.v. Ver De Weimarse Staande Hond te Oisterwijk, ovv de naam van de hond.

Inschrijfformulier Zweet en sleepspoorproef

Zondag 1 november 2020 te Sint Nicolaasga Deelnamekosten zijn 32 euro per hond en alleen voor leden.

Tamara van den Dam-Sloof
Raadhuisstraat 7
3461 CV Linschoten
E-mail: jachtproeven@weimaraners.nl

De verenigingsevenementen zijn bedoeld voor leden van de Vereniging Weimarse Staande Hond. Derhalve dienen de voorjager én de eigenaar of mede-eigenaar van de hond lid te zijn van de vereniging.
Bij inschrijving is de deelnemer inschrijfgeld verschuldigd. Dit kan overgemaakt worden op:
Rekeningnummer: NL16ABNA0477793657 t.n.v. Vereniging De Weimarse Staande Hond, onder vermelding van de naam van de hond en de datum van de proef.
Kosten voor de Zweet en sleepspoorproef (ZSP) bedraagt € 32,00 per hond.

De beschrijving van de proeven en van toepassing zijnde reglementen zijn te vinden op de site van de WSH, onder het kopje Vereniging WSH.

18-10-2020 Zweetspoor F -GEANNULEERD-

Het doel van deze proef is het vaststellen van de mate van geschiktheid van de deelnemende honden voor de nazoek op ziek grofwild. Om aan deze proef te mogen deelnemen moet de hond de aantekening Sv (zie Artikel II.A.7), een overeenkomstige buitenlandse aantekening hebben behaald of een SJP C diploma. De proef wordt beoordeeld door twee keurmeesters.

De sporen worden gelegd in enigszins onoverzichtelijke, voldoende met schaalwild bezette percelen, bij voorkeur afwisselend terrein bestaande uit bospercelen, kaalslagen, dekkingen en bosweitjes; openbare wegen en veel belopen paden dienen zo mogelijk te worden vermeden. Indien de bodem is bedekt met sneeuw mogen geen sporen worden gelegd. De lengte van het spoor De lengte van elk spoor is ongeveer 500 meter. Het spoor dient bij voorkeur licht gebogen te zijn en dient enigszins slingerend te verlopen. Haken, wondbedden en verwijspunten In het spoor moeten twee rechthoekige haken, één wondbed en drie verwijspunten voorkomen. Per 100 meter spoor wordt ongeveer 25 ml zweet van schaalwild gebruikt. Bij aanvang van de proef dient het spoor minimaal twintig en maximaal vierentwintig uur oud te zijn.

Inschrijven via Orweja

10-10-2020 Gedragstest en aankeuring gaat niet door

Dit evenement gaat niet door ivm Corona maatregelen.

Op 10 oktober 2020 zal op Jongehondendag de gedragstest plaats vinden voor die honden die deze nodig hebben voor de fokkerij. Voorwaarde voor inschrijving is dat de hond minimaal 15 maanden oud moet zijn.

Omdat lange tijd de shows niet mogelijk zijn geweest bieden we ook een aankeuring aan voor geselecteerde honden die in 2020 en 2021 ingezet gaan worden in de fokkerij. Voorwaarde is wel dat de hond minimaal 18 maanden oud is, nog geen showuitslag heeft van ZG of beter (op leeftijd van minimaal 18 maanden) en men de hond binnenkort inzet voor de fokkerij. Hierdoor kan men voldoen aan artikel 7.1 van het VFR.

We hopen dat er geen omstandigheden komen vanuit de overheid welke de organisatie in de weg staan. Hou daarvoor onze website en facebook in de gaten.

U ontvangt een week voor dit evenement de uitnodiging met de nadere gegevens.

 

10-10-2020 Jongehondendag gaat niet door -GEANNULEERD-

Dit evenement kan niet doorgaan ivm de Corona maatregelen.

Waarom een JongeHondenDag?

Menige eigenaar zal nog onder de indruk zijn van het temperament, lichtelijk radeloos omdat er van alles gebeurd wat niet gewenst is, wat wel gewenst is gebeurt niet kortom….opvoedproblemen. De fokker zal graag willen weten wat er met zijn pup gebeurt en hoe die zich ontwikkeld. Daarom organiseert de WSH jaarlijks de JongeHondenDag om beide partijen de mogelijkheid te bieden elkaar weer te treffen en antwoorden te geven op alle vragen. Heeft u dit niet nodig dan maken we er een gezellige dag van.

De keurmeesters beoordelen de jonge honden – rekening houdend met leeftijd en ringervaring (niet vereist) en geven een toekomstverwachting. Het is geen wedstrijd, er volgt dan ook geen plaatsing. Hierna geven ze ook hun mening over het hele nest in aanwezigheid van de ouderdieren. Dit onderdeel is voor de fokker heel belangrijk. Hier staat of valt of zijn keuze wordt bevestigd of dat een andere combinatie wenselijk is.

Op deze dag heeft de WSH alle expertise aanwezig. Voor vragen of adviezen bent u bij het secretariaat altijd welkom – zij helpen u verder of brengen u in contact met de juiste persoon of organisatie.

Inschrijving voor de Jongehondendag staat open voor honden die geboren  zijn tussen 19-06-2019 en 10-06-2020.

De keuringen starten om 10:00 u in de ochtend met de jongste pups. In de middag komen de oudere jongehonden aan bod.

Tevens is er die dag de mogelijkheid voor de gedragstest en aankeuring.
U ontvangt een week voor dit evenement de uitnodiging met de melding of u in de ochtend danwel de middag verwacht word.

 

ALV 3 oktober 2020 verslag

Op de ALV van 3 oktober zijn de volgende zaken besloten:

 • De financiën van 2019 zijn goedgekeurd.
 • Begroting 2020 zal niet gerealiseerd worden door het vervallen van de meeste evenementen. Voor 2021 is goedkeuring gevraagd en gegeven voor de extra uitgave voor jubileumevenementen. Wel was er discussie over de inzet voor de Autumn European Cup.
 • Nieuwe leden kunnen alleen betalen via een automatische incasso.
 • De administratiekosten voor de handmatige betaling van bestaande leden lopen op en worden elk jaar opgehoogd met 0,50 euro om leden te stimuleren om een automatische incasso af te geven.
 • Er zijn twee nieuwe bestuursleden gekozen, Els Hollemans voor secretariaat en Loes de Vlaam voor fokinformatie. Jan Kusters gaat PR functie uitoefenen en Kimm Bakker word algemeen bestuurslid.
 • Jur Deckers en Sandra Boshoven zijn herkozen.
 • DNA vermelding bij dekreuen is besproken en komt op de agenda van het fokkersoverleg. Er moet goed afsproken worden welke resultaten er vermeld kunnen worden. Niet alle proeven van bijvoorbeeld Embark hebben een waarde voor de Weimaraner. Slechts een enkele is relevant. Deze testen willen we dan samen bespreken met de normenmatrix van de Raad van Beheer. Daar is nu alleen HD als verplichte norm voor stamboomaanvragen. We kunnen dit uitbreiden met bijvoorbeeld testen van HUU – Hyperuricosurie (verhoogde kans op nier- en blaasstenen), HYM – Hypomyelination (shakey puppy) of SD – SPINAAL DYSRAFISME (open rug). Ook zaken als ED of PRA kan tot de mogelijkheden behoren.
 • Kruising Lang met korthaar Weimaraner. Bij de aanwezigen was geen draagvlak voor dit voorstel. Wel zal het nog op de agenda van het fokkersoverleg terugkomen.

03-10-2020 Algemene Leden Vergadering (ALV)

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 2020

Het bestuur heeft het genoegen de leden van de vereniging W.S.H. uit te nodigen voor de Algemene Ledenvergadering. De vergadering vindt plaats op zaterdag 3 oktober 2020 om 13:00 uur in het Dorpshuis De Biezen, Bongerd 4 te Hagestein, tel: 0347-351667.

De ledenvergadering is alleen toegankelijk voor leden en gezinsleden van de vereniging. Introducés worden niet toegelaten, tenzij men minimaal één week voor de vergadering door het introducerende lid is aangemeld bij de voorzitter. Het bestuur heeft het recht om aangemelde introducés te weigeren.

Tijdstip: zaterdag 3 oktober 2020 om 13.00 uur
Locatie: Dorpshuis De Biezen, Bongerd 4 te Hagestein (tel: 0347-351667)
(Vergaderzaal aan de achterzijde)
De ledenvergadering is alleen toegankelijk voor leden en gezinsleden van de vereniging. Introducés
worden niet toegelaten, tenzij men minimaal één week voor de vergadering door het
introducerende lid is aangemeld bij de voorzitter. Het bestuur heeft het recht om aangemelde
introducés te weigeren.
De agenda zal er als volgt uitzien:

 • 1. Opening / vaststelling agenda
 • 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 • 3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 13 april 2019(notulen op te vragen bij secretariaat en aanwezig bij de ingang van de zaal)
 • 4. Financieel jaarverslag over 2019 (op te vragen bij secretariaat)
  • jaarverantwoording 2019 penningmeester
  • balans per 31 december 2019
  • baten en lasten 2019
 • 5. Verslag kascontrolecommissie
 • 6. Beredeneerd jaarverslag over 2019 (in clubblad 1/2020 en op te vragen bij secretariaat)
  • verslag Secretaris
  • verslag Pupinformatie / Fokinformatiecentrum en Herplaatsing
  • verslag Jachtzaken
  • verslag Exterieur en Activiteiten
 • 7. Begroting 2020 (losbladig toegevoegd in clubblad 1/2020 en op te vragen bij secretariaat)
 • 8. Voorstel automatische incasso contributie
 • 9. Benoeming lid kascontrolecommissie (bijlage A)
  Benoeming van een reserve lid
 • 10.(Her)verkiezing bestuursleden:
  Volgens het rooster van aftreden is in 2020 aftredend:
  Sandra Boshoven, zij stelt zich herkiesbaar.
  Jur Deckers, aftredend en herkiesbaar.
  Er is een vacature voor bestuurslid fokinformatie en ondersteuning secretariaat.
 • 11. Initiatiefvoorstel Irja Schierbeek opname DNA in de dekreuenlijst. (Bijlage B)
 • 12. Discussiepunt Kruising kort -en langhaar mogelijk maken?
 • 13. Uitreiking prijs showhond van het jaar 2019
 • 14. Rondvraag en sluiting

Jongehondendag gaat niet door.

Jongehondendag gaat niet door.

Door de opleving van het Corona virus heeft onze regering de maatregelen aangescherpt.
Bij een evenement mogen maximaal 30 personen binnen zijn en buiten maximaal 40 personen.
Hierdoor kunnen we niet op een verantwoorde wijze de Jongehondendag organiseren.
Daarom heeft het bestuur besloten om deze te annuleren.
Daardoor vervallen ook de gedragstesten en de aankeuringen die we op die dag gepland hadden.
Alle ingeschreven eigenaars met hun hond ontvangen bericht en de betaalde inschrijfgelden worden terug geboekt.

Doe mee en win!!

Doe mee en win!!

Nu te zien in het Fotomuseum in Den Haag, de tentoonstelling
‘Being Human’ van William Wegman
Met dank aan het Fotomuseum in Den Haag mogen we een exemplaar van William Wegmans boek, behorend bij de tentoonstelling ‘Being Human’, verloten onder onze leden.
Het ruim 350 pagina’s tellende boek, boordevol met foto’s van Wegmans kunst is een aanwinst voor iedere Weimaraner- en kunst liefhebber!

Deze loting zal via de Facebook pagina van de vereniging verlopen.
Kijk en reageer op de Facebook pagina van de vereniging,
Vereniging De Weimarse Staande Hond

Je kan reageren van tot en met 20 november.
Daarna zullen we bekend maken wie de gelukkige winnaar is!