Nesten en Dekkingen – Langhaar

Hier vindt u aangekondigde langhaar nesten die zijn gefokt volgens de reglementen van de rasvereniging. Heeft u interesse in een pup? Lees dan eerst de tips en adviezen onder tabblad ‘U wilt een pup?’ Daar staan ook de gegevens van onze pupinformatie service, waar de wachtlijst van de vereniging wordt beheerd.

 

geen kennelnaam

Langhaar

Verwachte geboortedatum: 01/08/2021
Zonder fokcertificaat*
aantal pups reu/teef: 2 reuen/6 teven
nog beschikbaar: alle pups zijn geplaatst

Fokker

Marleen Schmitz
Hoge Hofstraat 16
6669 BS Dodewaard
weimaranernest@gmail.com

Moeder

Felisin’s Kindred Katinka
NHSB 3125709
Geboortedatum: 12-6-2018
HD-uitslag: A
Resultaten: GG-A
Exterieur: rastypisch**

Vader

Gr. Ch. Albanië, Ch. Albanië, Gr. Ch. Kosovo, Ch. Kosova, Gr. Ch. Macedonië, Ch. Macedonië, Ch. Balkan, Gr.Ch. Balkan, Ch.MNE, Gr.Ch. MNECh.Nato, Gr.Ch. Nato, Ch.Adriatic, Gr.Ch.Adriatic, Ch.Mediterranean, Gr.Ch.Mediterranean, Ch.Yugoslavia, Gr.Ch.Yugoslavia, Ch. BIH Pride of Whitecross du Tango des Neiges Eternelles NJK’20

NHSB 3167561
Geboortedatum: 7-5-2019
HD-uitslag: A
Resultaten: HZP 178, GG-B
Exterieur: Uitmuntend

*Fokcertificaat:
Om voor fokcertificaten in aanmerking te komen wordt, naast hetgeen er gevraagd wordt voor pupinformatie (HD, diploma’s en Exterieur), altijd de eis gesteld dat beide ouderdieren op het gebied van de jacht bepaalde prestaties hebben geleverd. Dáár (jachtdiploma’s) zit dus met name het verschil. Alle eisen vindt u terug in het Huishoudelijk reglement, bijlage A: fokcertificaten, gestelde eisen voldoen. Ofschoon elke pup zo’n fokcertificaat meekrijgt zegt het certificaat dus eigenlijk niets over de hond zelf, maar wel over zijn of haar ouders.

**Door de Corona beperkingen zijn hondenshows lange tijd niet gehouden. Daardoor konden honden aan huis worden gekeurd. Deze keuring gaf  de uitslag rastypisch of niet rastypisch en is geldig zolang de beperkingen gelden,