Nesten en Dekkingen – Korthaar

Hier vindt u aangekondigde korthaar nesten die zijn gefokt volgens de reglementen van de rasvereniging. Heeft u interesse in een pup? Lees dan eerst de tips en adviezen onder tabblad ‘U wilt een pup?’ Daar staan ook de gegevens van onze pupinformatie service, waar de wachtlijst van de vereniging wordt beheerd.

 

Geen kennelnaam

Korthaar

Verwachte geboortedatum: 20-09-2021
Met fokcertificaat*
aantal pups reu/teef:
nog beschikbaar:

Fokker

Door en Al Koopman
VH.B. Jonkerweg 12
8449 ED Terband
w.koopman@upcmail.nl
wkoopman.wixsite.com/my-site

Moeder

Pearly-Hebe van het Molehout
NHSB 3032913
Geboortedatum: 2-2-2016
HD-uitslag: A
Resultaten: SJP-B
Exterieur: Zeer Goed

Vader

Windfall Grey Counting One of Ten
NHSB 3070664
Geboortedatum: 27-1-2017
HD-uitslag: A
Resultaten: SJP-B, SJP-C, W1G1
Exterieur: Uitmuntend

*Fokcertificaat:
Om voor fokcertificaten in aanmerking te komen wordt, naast hetgeen er gevraagd wordt voor pupinformatie (HD, diploma’s en Exterieur), altijd de eis gesteld dat beide ouderdieren op het gebied van de jacht bepaalde prestaties hebben geleverd. Dáár (jachtdiploma’s) zit dus met name het verschil. Alle eisen vindt u terug in het Huishoudelijk reglement, bijlage A: fokcertificaten, gestelde eisen voldoen. Ofschoon elke pup zo’n fokcertificaat meekrijgt zegt het certificaat dus eigenlijk niets over de hond zelf, maar wel over zijn of haar ouders.

**Gedragsobservatie:
Een tijdelijke kwalificatie waarin de hond door een gecertificeerd gedragsdeskundige is beoordeeld op rastypisch gedrag. Deze kwalificatie geldt zolang de Corona maatregelen andere certificering op het gebied van gedrag en gehoorzaamheid of jacht niet mogelijk maakt.