Nesten en Dekkingen – Korthaar

Geen kennelnaam

Korthaar

Geboortedatum: 01-03-2021
Zonder fokcertificaat*
aantal pups reu/teef: 
nog beschikbaar: alle pups zijn besproken

Fokker

de heer C. Krijnen
Voorbaen 4
1261 VE Blaricum

bussum@yahoo.com

Moeder

Zinzy
NHSB 3133481
Geboortedatum: 01-09-2018
HD-uitslag: A
Resultaten: GH2
Exterieur: Uitmuntend

Vader

Felisin’s Ipson Ice
NHSB 3033689
geboortedatum: 10-02-2016
HD-uitslag: A
Resultaten: SJP-C, ZSP WSH, AAP WSH, APV WSH, Pred. Nat. Aanleg, GH-2, SJP-B
Exterieur: Uitmuntend

Join Jillz-Joeley

Korthaar

Geboortedatum: 22-03-2021
Zonder fokcertificaat*
aantal pups reu/teef: 
nog beschikbaar: 

Fokker

mevrouw L. Smit
Apollostraat 26
1431 WS Aalsmeer
06-46141170
liessmit@caiway.nl

Moeder

Avalon Join Jillz-Joeley
NHSB 3063873
Geboortedatum: 13-11-2016
HD-uitslag: A
Resultaten: Aanlegproef Veldwerk, BVT Orweja, SJP-C, GG-C, WSH W1G1
Exterieur: Uitmuntend

Vader

Belgisch Show Kampioen ’19, NK’19, Belg. Kamp.’18 Weimcorner Que Sera Sera NJK’18
LOSH1250858
geboortedatum: 07/04/2017
HD-uitslag: A
Resultaten: Basisbrevet, Socialiteitstest, Test Sociaal Gedrag, TAN, Veldwerk ZG 3e plaats, Veldwerk CAC
Exterieur: Uitmuntend

*Fokcertificaat:
Om voor fokcertificaten in aanmerking te komen wordt, naast hetgeen er gevraagd wordt voor pupinformatie (HD, diploma’s en Exterieur), altijd de eis gesteld dat beide ouderdieren op het gebied van de jacht bepaalde prestaties hebben geleverd. Dáár (jachtdiploma’s) zit dus met name het verschil. Alle eisen vindt u terug in het Huishoudelijk reglement, bijlage A: fokcertificaten, gestelde eisen voldoen. Ofschoon elke pup zo’n fokcertificaat meekrijgt zegt het certificaat dus eigenlijk niets over de hond zelf, maar wel over zijn of haar ouders.