Nesten en Dekkingen – Korthaar

Hier vindt u aangekondigde korthaar nesten die zijn gefokt volgens de reglementen van de rasvereniging. Heeft u interesse in een pup? Lees dan eerst de tips en adviezen onder tabblad ‘U wilt een pup?’ Daar staan ook de gegevens van onze pupinformatie service, waar de wachtlijst van de vereniging wordt beheerd.

 

Chesphoni

Korthaar

Geboortedatum: 19-10-2021
Zonder fokcertificaat*
aantal pups reu/teef: 1 reu en 5 teven
nog beschikbaar: 1 teef

Fokker

Mevrouw Ylona van Zanten-van Deutekom
Beekschehoevestraat 6
5386 RX Geffen
06-13177117

www.chesphoni.nl
ylona@chesphoni.nl

 

Moeder

Chesphoni Extremely Dare To Exceed
NHSB 3135757
Geboortedatum: 30-09-2018
HD-uitslag: A
Resultaten: EG
Exterieur: Uitmuntend

Vader

Chesphoni Brave Bertie
NHSB 3056304
Geboortedatum: 01-09-2016
HD-uitslag: A
Resultaten: SJP-B
Exterieur: Uitmuntend

Geen kennelnaam

Korthaar

Geboortedatum: 01-11-2021
Zonder fokcertificaat*
aantal pups reu/teef: 4 reuen en 6 teven
nog beschikbaar: Alle pups zijn geplaatst

Fokker

Mevrouw A. van der Doelen
Donkenweg 12
5391 KZ Nuland
06-31000149
franknet@hotmail.nl

 

Moeder

Chesphoni exceptionally dare to be
NHSB 3135756
Geboortedatum: 30-09-2018
HD-uitslag: A
Resultaten: EG
Exterieur: Uitmuntend

Vader

Roem. Kamp. Gamepoint Typhoon
EST-02503/15
Geboortedatum: 13-04-2015
HD-uitslag: A
Resultaten: TAN, TST (Test Sociaal gedrag)
Exterieur: Uitmuntend

Van de Pauwenkamp

Korthaar

Geboortedatum: 09-11-2021
Met fokcertificaat*
aantal pups reu/teef: 7 reuen en 3 teven
nog beschikbaar: 3 reuen en 1 teef

Fokker

mevrouw G. Otten-Lamers
Beltmolen 6
3642 CB Mijdrecht
0297-778332
06-42040622
cesarotten@casema.nl

 

Moeder

Kharo Yerah van de Pauwenkamp NJK’18
NHSB 3074923
Geboortedatum: 08-03-2017
HD-uitslag: A
Resultaten: VJP, Wesentest WG1/WF1, SJP-B, WSH APV, EG
Exterieur: Uitmuntend/Zuchtschau v/sg/v

Vader

Chesphoni Brave Bertie
NHSB 3056304
Geboortedatum: 01-09-2016
HD-uitslag: A
Resultaten: WSH gedragstest W1/G1, SJP-B
Exterieur: Uitmuntend

Titanium Trust

Korthaar

Verwachte Geboortedatum: 24-12-2021
Zonder fokcertificaat*
aantal pups reu/teef:
nog beschikbaar:

Fokker

Mevrouw E. Hollemans
Meerkoetstraat 9
5667 NE Geldrop
06- 49890458
Titanium Trust
www.titanium-trust.nl
els.hollemans@gmail.com

 

Moeder

Animado Perro Darlena
NHSB 3080281
Geboortedatum: 29-04-2017
HD-uitslag: A
Resultaten: SJP-C, WSH gedragstest W1 G1
Exterieur: Uitmuntend

Vader

Weimcorner Que Sera Sera
LOSH 1250858
Geboortedatum: 07-04-2017
HD-uitslag: A
Resultaten: TAN, Basisbrevet, Socialiteitstest Test Sociaal gedrag
Exterieur: Uitmuntend

Prosperous Grey Knight

Korthaar

Verwachte Geboortedatum: 06-01-2022
Zonder fokcertificaat*
aantal pups reu/teef:
nog beschikbaar:

Fokker

De heer D.R. Staal
1e Exloërmond, 70
9573 PD Eerste Exloërmond
0599-637111
drstaal@gmail.com

www.weimaraner-prosperous-grey-knight.nl/

 

Moeder

Properous Grey Knight Arduinna
NHSB 3074737
Geboortedatum: 06-03-2017
HD-uitslag: A
Resultaten: GGB
Exterieur: Zeer goed

Vader

Planet Made of Grey Silk
NHSB 3138722
Geboortedatum: 03-11-2018
HD-uitslag: A
Resultaten: APV, TAN
Exterieur: Uitmuntend

*Fokcertificaat:
Om voor fokcertificaten in aanmerking te komen wordt, naast hetgeen er gevraagd wordt voor pupinformatie (HD, diploma’s en Exterieur), altijd de eis gesteld dat beide ouderdieren op het gebied van de jacht bepaalde prestaties hebben geleverd. Dáár (jachtdiploma’s) zit dus met name het verschil. Alle eisen vindt u terug in het Huishoudelijk reglement, bijlage A: fokcertificaten, gestelde eisen voldoen. Ofschoon elke pup zo’n fokcertificaat meekrijgt zegt het certificaat dus eigenlijk niets over de hond zelf, maar wel over zijn of haar ouders.

**Gedragsobservatie:
Een tijdelijke kwalificatie waarin de hond door een gecertificeerd gedragsdeskundige is beoordeeld op rastypisch gedrag. Deze kwalificatie geldt zolang de Corona maatregelen andere certificering op het gebied van gedrag en gehoorzaamheid of jacht niet mogelijk maakt.