Nesten en Dekkingen – Korthaar

Van Fort den Haak

Korthaar

Geboortedatum: 15-12-2020
Zonder fokcertificaat*
aantal pups reu/teef: 
nog beschikbaar: 

Fokker

mevrouw I. Kraak
Dampoortweg 5
4332 AW Middelburg

mandoer@zeelandnet.nl

Moeder

Zafira van de Wolfshoek
NHSB 3009315
Geboortedatum: 18-06-2015
HD-uitslag: A
Resultaten: SJP-C, VEG
Exterieur: Uitmuntend

Vader

Lutz vom Emstal
WZB 308/14
geboortedatum: 10-04-2014
HD-uitslag: B1
Resultaten: VJP 69, HZP 181, VGP 309-1ÜF, W1/G1
Exterieur: sg/v=sg

Of the Noble Falcon

Korthaar

Geboortedatum: 23-12-2020
Met fokcertificaat*
aantal pups reu/teef: 
nog beschikbaar: 

Fokker

Carla Spieringhs
Steinderweg 53
6171 XJ Stein
06-24215756

csimon@ziggo.nl

Moeder

Briska von der Lay
NHSB 3097538
Geboortedatum: 26-12-2016
HD-uitslag: A
Resultaten: VJP 53, HZP 121
Exterieur: Uitmuntend

Vader

Chesponi Brave Bertie
NHSB 3056304
geboortedatum: 01-09-2016
HD-uitslag: A
Resultaten: SJP-B
Exterieur: Uitmuntend

Windfall Grey

Korthaar

Geboortedatum: 01-01-2021
Met fokcertificaat*
aantal pups reu/teef: 
nog beschikbaar: Pups zijn al vergeven

Fokker

Mevrouw C. Kniest
Gildestraat 28
7039 AR Stokkum

info@windfallgrey.nl

www.windfallgrey.nl

Moeder

Windfall Grey Couldn’t Resist
NHSB 3070667
Geboortedatum: 27-01-2017
HD-uitslag: A
Resultaten: SJP B, AAP WSH, ZSP WSH, APV WSH, Predikaat Natuurlijke Aanleg WSH
Exterieur: Uitmuntend

Vader

Maximilian von Walhalla
NHSB 3047541 (imp. Dld.)
geboortedatum: 02-07-2015
HD-uitslag: A
Resultaten: SJP-B
Exterieur: Uitmuntend

*Fokcertificaat:
Om voor fokcertificaten in aanmerking te komen wordt, naast hetgeen er gevraagd wordt voor pupinformatie (HD, diploma’s en Exterieur), altijd de eis gesteld dat beide ouderdieren op het gebied van de jacht bepaalde prestaties hebben geleverd. Dáár (jachtdiploma’s) zit dus met name het verschil. Alle eisen vindt u terug in het Huishoudelijk reglement, bijlage A: fokcertificaten, gestelde eisen voldoen. Ofschoon elke pup zo’n fokcertificaat meekrijgt zegt het certificaat dus eigenlijk niets over de hond zelf, maar wel over zijn of haar ouders.