Nesten en Dekkingen – Korthaar

Hier vindt u aangekondigde korthaar nesten die zijn gefokt volgens de reglementen van de rasvereniging. Heeft u interesse in een pup? Lees dan eerst de tips en adviezen onder tabblad ‘U wilt een pup?’ Daar staan ook de gegevens van onze pupinformatie service, waar de wachtlijst van de vereniging wordt beheerd.

 

Waggle Attack

Korthaar

Verwachte geboortedatum: 16-05-2021
Zonder fokcertificaat*
aantal pups reu/teef: 
nog beschikbaar: alle pups zijn besproken

Fokker

Y.Booter
Dorpsstraat 625
1566 EA Assendelft
06-19340459
www.waggleteckel.nl
yvonbooter@kpnplanet.nl

Moeder

Felisin’s Kidding Katherina NJK’19
NHSB 3125710
Geboortedatum: 12-6-2018
HD-uitslag: A
Resultaten: Gedragsobservatie**
Exterieur: Uitmuntend

Vader

Yaegar Silver of the Grey Noble NJK’19
NHSB 3117610
Geboortedatum: 9-4-2018
HD-uitslag: A
Resultaten: Gedragsobservatie**
Exterieur: Uitmuntend

*Fokcertificaat:
Om voor fokcertificaten in aanmerking te komen wordt, naast hetgeen er gevraagd wordt voor pupinformatie (HD, diploma’s en Exterieur), altijd de eis gesteld dat beide ouderdieren op het gebied van de jacht bepaalde prestaties hebben geleverd. Dáár (jachtdiploma’s) zit dus met name het verschil. Alle eisen vindt u terug in het Huishoudelijk reglement, bijlage A: fokcertificaten, gestelde eisen voldoen. Ofschoon elke pup zo’n fokcertificaat meekrijgt zegt het certificaat dus eigenlijk niets over de hond zelf, maar wel over zijn of haar ouders.

**Gedragsobservatie:
Een tijdelijke kwalificatie waarin de hond door een gecertificeerd gedragsdeskundige is beoordeeld op rastypisch gedrag. Deze kwalificatie geldt zolang de Corona maatregelen andere certificering op het gebied van gedrag en gehoorzaamheid of jacht niet mogelijk maakt.