Mean kinship in Zooeasy beschikbaar

De vereniging heeft voor Zooeasy de Mean kinship module aangeschaft.
Deze module geeft extra informatie voor een fokker en kan als hulpmiddel dienen.

Mean kinship is een belangrijk begrip voor het bepalen van de beste fokdieren binnen een populatie, maar wat houdt het begrip precies in en waarom is dit zo belangrijk?

Wat is mean kinship?

Mean kinship is de gemiddelde verwantschap van een dier met de hele populatie. De mean kinship is een maatstaf voor hoeveel een dier kan gaan bijdragen aan inteelt in de toekomst van een ras. Dieren met een lage mean kinship zijn genetisch belangrijk en kunnen gebruikt worden om te fokken. Dieren met een hoge mean kinship moeten minder (of helemaal niet) worden gebruikt voor de fok.

Waarom is de mean kinship zo belangrijk?
Door voor de fok gebruik te maken van dieren met een hoge mean kinship is er een grotere kans op het optreden van genetische defecten en ziektes zoals epilepsie in een ras. Het is belangrijk dat er in de toekomst genoeg dieren beschikbaar blijven binnen de populatie met een lage mean kinship, zodat het optreden van erfelijke gebreken wordt voorkomen. Daarmee zorg je voor een goed en gezond ras.

Voordelen:

  • Mean kinship berekening wordt na elke mutatie automatisch gedaan;
  • Mean kinship bij elk individueel dier inzichtelijk;
  • Berekeningen zijn getoetst door Jack Windig (Wageningen Universiteit en Research);
  • Eenvoudig selecties binnen de populatie te maken m.b.v. de mean kinship waarden;
  • Mean kinship berekening kijkt naar de gehele populatie voor de berekeningen;
  • Door kennis van mean kinship per dier, krijg je meer inzicht bij de selectie van geschikte combinaties, wat bijdraagt aan het opbouwen van een gezond en sterk ras;

Mean kinship uitleg