De Weimarse Staande Hond

 
 

Lid worden van de vereniging

In principe staat het lidmaatschap van onze vereniging voor een ieder open, dus ook als u:

kunt u lid worden van onze vereniging. Vul daarvoor onderaan het aanmeldingsformulier in en de machtiging automatische incasso.

Contributie
De contributie van onze vereniging bedraagt m.i.v. 1 januari 2008 € 30,00 per jaar.
Opgehoogd met € 2,50 administratiekosten als u geen Automatische Incasso verleend.
Leden woonachtig buiten Nederland betalen € 7,50 toeslag per jaar.
Gezinsleden betalen € 7,00 per jaar.

Contributiebetaling

De contributie wordt bij voorkeur betaald via een machtiging Automatische Incasso.
Dit bespaart u en de vereniging kosten. Kiest u als nieuw lid niet voor automatische incasso, dan zal de contributie verhoogd worden met administratiekosten. Een automatische incasso kan alleen indien men een bankrekening heeft in Nederland.

Met de automatische incasso loopt u geen enkel risico. Is het bedrag naar u mening ten onrechte afgeschreven dan heeft u binnen 56 dagen recht van terugboeking. Hiervoor dient u contact op te nemen met uw bank.

Klik hier voor de machtiging Automatische Incasso,
Druk het formulier af en vul uw gegevens in. Voor het bankrekeningnummer dienen we met de komst van SEPA het IBAN nummer van de rekening te hebben. Weet u deze niet dan kunt u dit opvragen via IBAN-service
Voor meer informatie over SEPA zie www.sepa.nl. hebt u een rekening in het buitenland dan dient u ook de BIC code op te geven.

Om het formulier Automatische Incasso te openen heeft u Adobe Acrobat reader nodig.
Acrobat reader kunt u hier downloaden.

Verzend na ondertekening de automatische incasso naar:

Penningmeester Ver. de Weimarse Staande Hond
Dieze 85
5061 NW Oisterwijk

Beëindiging automatische incasso
Een automatische incasso kan te allen tijde stop gezet worden. Dit dient u schriftelijk te doen, bij de penningmeester.
Bij beëindiging van het lidmaatschap komt de incasso te vervallen.


Geen Automatische Incasso
Kiest u niet voor Automatische Incasso
dan bent u zelf verantwoordelijk voor het betalen van de contributie. De kosten worden opgehoogd met € 2,50 administratiekosten.

Woont u buiten Nederland
De jaarlijkse contributie zal verhoogd worden met een toeslag van € 7,50 door de hogere portikosten.


Indien men zich voor 1 juli aanmeld, zijn de kosten:
€ 30,00
als u kiest voor automatische incasso.
€ 32,50
als u zelf de overboeking doet. De kosten worden opgehoogd met € 2,50 administratiekosten
€ 37,50
als u buiten Nederland woont en u kiest voor automatische incasso. De kosten worden opgehoogd met een toeslag van € 7,50 per jaar.
€ 40,00
als u buiten Nederland woont. De kosten worden opgehoogd met € 2,50 administratiekosten en een toeslag van € 7,50 per jaar.

Indien men zich op of na 1 juli aanmeld, (dan bent u meteen lid tot en met 31 december van het volgende jaar) zijn de kosten:

€ 45,00
als u kiest voor automatische incasso.
€ 47,50
als u zelf de overboeking doet. De kosten worden opgehoogd met € 2,50 administratiekosten
€ 52,50
als u buiten Nederland woont en u kiest voor automatische incasso. De kosten worden opgehoogd met een toeslag van € 7,50 per jaar.
€ 55,00
als u buiten Nederland woont. De kosten worden opgehoogd met € 2,50 administratiekosten en een toeslag van € 7,50 per jaar.


U dient de geldende kosten over te maken onze bankrekening (Uw lidmaatschap zal pas ingaan nadat de betaling is ontvangen).

bankrekening
NL73ABNA0589226134 t.n.v. Ver. De Weimarse Staande Hond, te Oisterwijk.
Graag met omschrijving "nieuw lid" en de naam met woonplaats.

Voor betaling uit het buitenland BIC: ABNANL2A


Fokker meldt pupeigenaren als nieuw lid aan
Indien een fokker van de vereniging een nest heeft zal in de periode tot 13 weken na de geboortedatum de mogelijkheid geboden worden om de eigenaars van de pups aan te melden als nieuw lid bij de vereniging. Hierbij betaalt de fokker slechts de helft van het lidmaatschap voor het lopende jaar. De inschrijfkosten behoeven dan ook niet betaald te worden.
Dit betekend in de periode tot 1 juli van het lopende jaar voor het aanbrengen van een nieuw de helft van het lidmaatschap betaald hoeft te worden. Indien de aanmelding na 1 juli van het lopende jaar plaats vindt zal er een kwart van het lidmaatschapsgeld betaald hoeven worden.
De fokker kan via pupinformatie een aanvraag doen voor de informatiebrochures en inschrijfformulieren.
Het nieuwe lid zal een welkomstbrief krijgen van de vereniging. Hierin zal vermeld staan dat voor het lopende jaar een lidmaatschap is aangegaan. Indien men niet schriftelijk opzegt zal het lidmaatschap verlengd worden.
Let wel: de fokker betaald hierbij het lidmaatschap voor het lopende jaar.
 


AANMELDINGSFORMULIER

Hierbij meld ik mij aan als lid/gezinslid van de vereniging "De Weimarse Staande Hond". Ik verklaar kennis genomen te hebben van het Huishoudelijk Reglement , Fokreglement en de gedragsregels van de vereniging.
Ik ontvang zodra mijn aanmelding en het machtigingsformulier Automatische Incasso of het contributiegeld ontvangen is, het laatst verschenen clubblad (indien voorradig).

Met * gemerkte velden zijn verplicht


Aanmelding
Lid Gezinslid
* Naam
* voornamen
* Adres
* Postcode
* Plaats
Land
Telefoon 
* E-mail
* Contributiebetaling
Automatische Incasso   Boekt zelf over
 
Volledige naam v.d. hond
Geboortedatum
NHSB nr
Tatoeage/chipnr
Geslacht
Reu Teef
Haarvariëteit
Korthaar Langhaar
Naam moeder
Naam vader
Naam fokker
HD onderzoek
Behaalde resultaten jacht
Behaalde resultaten G&G
Behaalde andere resultaten
Behaalde resultaten show
   
Wilt u bij aanmelden ook een ingescande stamboom van uw hond mailen naar de ledenadministratie?
 
Eventuele aanvullende informatie