De Weimarse Staande Hond

 
 

Gedragstest

De gedragstest

De Weimaraner is een veelzijdige, gemakkelijk af te richten, karaktervaste en gepassioneerde jachtgebruikshond, die systematisch en volhardend zoekt, echter niet overdreven
temperamentvol. Rooftuig- en wildscherp, waakzaam, maar niet agressief. Als diskwalificerende fouten noemt de rasstandaard een bovenmatige agressiviteit tegen andere honden of mensen, overmatige angstigheid dan wel andere duidelijke tekenen van
gedragsstoornissen. Het doel van deze test is om vast te stellen dat deze gedragsstoornissen bij de hond afwezig zijn.

Tijdens de clubmatch kunt u het gedrag van uw Weimaraner laten testen. Voor deze gedragstest is het wenselijk dat u zich van te voren inschrijft. De kosten bedragen nu € 5,00 per hond. De honden die worden ingeschreven moeten minimaal 15 maanden oud zijn.

Vroeger was er een test naar Duits voorbeeld waarbij de zogenaamde manscherpte van de Weimaraner werd getest. Bij die test werd door een pakwerker de voorjager met een stok bedreigd om een reactie van de hond uit te lokken. Inmiddels doen wij deze test waarbij de verdedigingsdrang werd beoordeeld al een aantal jaren niet meer. Ook in andere landen wordt het karakter van de Weimaraner op een meer uitgebreide manier getest. Dat is bij ons nu de gedragstest geworden. De spelregels zijn opgenomen in ons proevenreglement (link naar http://weimaraners.nl/documenten/Proevenreglement%202016.pdf) op pagina 16 en volgende.

Ee gedragstest is niet verplicht wanneer u met uw Weimaraner zou willen gaan fokken. Ook op andere manieren kan vastgesteld worden dat uw hond qua gedrag niet ongeschikt is (jachthondenproeven, gedrag- en gehoorzaamheidsdiploma’s enz). Het voordeel van de gedragstest is wel dat u er niet voor hoeft te trainen en geen lessen hoeft te volgen. U weet in een keer hoe het zit met het gedrag van uw Weimaraner.


De beoordeling vindt plaats door twee verenigingskeurmeesters en één gedragsdeskundige. Één van de keurmeesters bevindt zich in de directe nabijheid van de voorjager en de twee andere keurmeesters beoordelen de hond op enige afstand.

Er zijn twee testonderdelen die één geheel vormen en op achtereenvolgens uitgevoerd worden.

1. Onderdeel met wild waarbij de hond wordt geprikkeld
2. Onderdeel in de cirkel
Een voorbeeld van een deel van de gedragstest van onze Duitse zustervereniging is te vinden op youtube: https://www.youtube.com/watch?v=DPwjteq-Bvs
 

Inschrijfformulier vindt u hier..