Gedragstest en aankeuring op jongehondendag

Op 10 oktober 2020 zal op Jongehondendag de gedragstest plaats vinden voor die honden die deze nodig hebben voor de fokkerij. Voorwaarde voor inschrijving is dat de hond minimaal 15 maanden oud moet zijn.

Omdat lange tijd de shows niet mogelijk zijn geweest bieden we ook een aankeuring aan voor geselecteerde honden die in 2020 en 2021 ingezet gaan worden in de fokkerij. Voorwaarde is wel dat de hond minimaal 18 maanden oud is, nog geen showuitslag heeft van ZG of beter (op leeftijd van minimaal 18 maanden) en men de hond binnenkort inzet voor de fokkerij. Hierdoor kan men voldoen aan artikel 7.1 van het VFR.

We hopen dat er geen omstandigheden komen vanuit de overheid welke de organisatie in de weg staan. Hou daarvoor onze website en facebook in de gaten.

Inschrijfformulier

Vereniging “De Weimarse Staande Hond”
Inschrijfformulier gedragstest of aankeuren
op zaterdag 10 oktober 2020, terrein Manege De Fruithof te Heteren.

Gedragstest:
Marloes Schijf in samenwerking
met de jachthonden commissie

Keurmeester aankeuren:
Wim Wellens

U kunt voor de gedragstest en/of de aankeuring inschrijven.

Uw hond moet op 10-10-2020 minimaal 15 maanden oud zijn om te kunnen deelnemen. De deelname aan de gedragstest is gemaximeerd op 25 honden, waarbij leden van de vereniging voorrang genieten. U hoort één week voor de KCM of u deel kunt nemen. Betaling van de gedragstest (5 euro) doet u ter plekke.
Uw hond moet op 10-10-2020 minimaal 18 maanden oud zijn om te kunnen deelnemen. De Weimaraners welke in de nabije toekomst ingezet worden voor de fokkerij kunnen nu aangekeurd worden om te voldoen aan de exterieurvoorwaarde van artikel 7.1 van het VFR. De deelname aan de aankeuring is gemaximeerd op 15 honden, waarbij leden van de vereniging voorrang genieten. De commissie bepaald bij overschrijving op basis van de motivatie. U hoort één week voor de JHD of u deel kunt nemen. De kosten van 25 euro dient u over te maken.
Om deel te kunnen nemen moet u met de hond in 2020 of 2021 een voornemen hebben om deze in te zetten in de fokkerij. Deze aankeuring vervangt dan de exterieur eis van artikel 7.1 van het VFR in verband met het uitvallen van de shows in 2020, mocht u nog niet beschikken over een geldende kwalificatie van een FCI show. Wel dient u minimaal een ZG als beoordeling te behalen om te voldoen aan de eisen voor artikel 7.1 van het VFR. Graag de motivatie om deel te nemen goed omschrijven, zodat de commissie kan beoordelen welke honden kunnen deelnemen aan deze aankeuring.

Het inschrijfgeld bedraagt Per hond     € 5,00
Dit dient u op de dag zelf contant af te reken.

Het inschrijfgeld van 25 euro per hond dient gelijktijdig te worden overgemaakt op:

IBAN: NL73 ABNA0589226134
t.n.v. Ver. De Weimarse Staande Hond
o.v.v. aankeuring JHD 2020 en volledige naam van de hond.

Ingeschreven honden mogen niet aan de staart gecoupeerd zijn indien ze in een land geboren zijn waar een coupeerverbod geldt.

JHD-secretariaat WSH
t.a.v. Sandra Boshoven,
Dolderstraat 1
6706 JE Wageningen
Telefoon 0317-842837 of 06-17046400

e-mail: clubmatch@weimaraners.nl

Entree van de honden is vanaf 9.00 uur.

De toegang tot het terrein is gratis. Volgt u voor het parkeren de aanwijzingen op van onze medewerkers.

Vergeet u niet om het hondenpaspoort van uw hond mee te nemen!

LOTERIJ: Wilt een aardigheidje mee nemen voor de loterij? U kunt dit bij binnenkomst aan de loterijtafel afgeven? Gedurende de dag kunt u loten kopen voor €0,50 p/stuk.

Wij wensen u een succesvolle, maar vooral een plezierige dag toe.