Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit event is voorbij.

13 mei 2018 – WSH Gedragstest

13 mei 2018

Tijdens de Clubmatch kunt u zich aanmelden voor de gedragstest welke voor iedereen openstaat. De deelname is gemaximeerd op 25 honden, waarbij leden van de vereniging voorrang genieten. U hoort één week voor de KCM of u deel kunt nemen aan de gedragstest.  Betaling van de gedragstest (5 euro) doet u ter plekke.

De Weimaraner is een veelzijdige, gemakkelijk af te richten, karakter vaste en gepassioneerde jachtgebruikshond, die systematisch en volhardend zoekt, echter niet overdreven temperamentvol. Rooftuig- en wildscherp, waakzaam, maar niet agressief. Als diskwalificerende fouten noemt de rasstandaard een bovenmatige agressiviteit tegen andere honden of mensen, overmatige angstigheid dan wel andere duidelijke tekenen van gedragsstoornissen. Het doel van deze test is om vast te stellen dat deze gedragsstoornissen bij de hond afwezig zijn.

De gedragstest vindt aansluitend op of tijdens een van de WSH- proeven, (kampioenschaps)clubmatch of enig ander verenigingsevenement plaats. Het is echter een zelfstandige test die geen onderdeel vormt van een andere WSH proef. De deelnemers moeten zich dan ook voor de gedragstest aanmelden. De beoordeling vindt plaats door drie keurmeesters, waarvan er één zich in de directe nabijheid van de voorjager bevindt en de twee andere keurmeesters de hond op enige afstand beoordelen. Één van de keurmeesters dient over aantoonbare kwalificaties tebeschikken waaruit blijkt dat hij/zij gespecialiseerd is in de beoordeling van hondengedrag. Er zijn twee testonderdelen die één geheel vormen en op dezelfde dag uitgevoerd worden. De voorjager is verantwoordelijk voor de veiligheid van de personen in de groep en in het bijzonder de helper.

1. Onderdeel met wild
De riem van de aangelijnde hond wordt aan een boom of hek vastgemaakt. De lijn is zo lang dat de te beoordelen hond ongeveer 2 meter vrijheid heeft om zich in beide richtingen zijwaarts en vooruit te bewegen. Een stuk wild, opgeborgen in een rugzak, wordt ongeveer een halve meter vanaf de hond op de grond neergelegd. De hond moet voldoende tijd worden gegeven om het stuk wild c.q. de rugzak in bezit te nemen. De keurmeester prikkelt de hond met een jute zak of zie iets dergelijks, zodat het gedrag van de hond kan worden beoordeeld. Onmiddellijk na afloop van de test haalt de voorjager zijn hond op en loopt hij naar een van de keurmeesters met zijn hond om de chip te laten controleren. De hond moet deze controle toelaten. De toeschouwers mogen zich niet dichterbij dan op een afstand van 50 meter bevinden.

Beoordeling (met in begrip van de chipcontrole:
W0 = de hond is angstig, bang bijter, agressief
W1 = de hond is niet onder de indruk van de situatie
W2 = de hond toont een natuurlijke afweer gedrag
De hond die beoordeeld is met “W1” of “W2” is geslaagd dit deel van de test.

2. Onderdeel in de cirkel
De geleider houdt zijn hond aangelijnd aan een circa 3 meter lange lijn met beide uiteinden van de lijn in de hand, zodat de hond ongeveer anderhalve meter vrijheid heeft. Een groep van ongeveer 12 mensen vormden een cirkel rond de geleider en de hond met een straal van ongeveer 10 meter. Op een teken van de keurmeester lopen alle mensen in de groep op hetzelfde moment in hetzelfde tempo (vlot, niet wandelen en evenmin rennen) naar het midden van de cirkel en zij stoppen met lopen zodra zij elkaar raken. Degenen die het dichtst bij de hond staan aaien de hond. Vervolgens geeft de voorjager beide uiteinden van de lijn aan een helper in de groep. Tegenover de voorjager opent zich de cirkel. De voorjager verlaat met een rustige tred door de geopende cirkel de groep tot een afstand van 10 tot 15 meter vanaf de hond. Op de afroep of het “kom voor” fluitsignaal van de voorjager laat de helper die de lijn aan beide uiteinden vasthoudt één eind van de lijn los. De hond moet zich vlot door de geopende cirkel naar zijn voorjager begeven. De voorjager begeeft zich vervolgens met zijn onaangelijnde hond terug de cirkel in en stelt zich op in het midden van de cirkel. De helper mag de hond niet in de ogen kijken of anderszins een agressieve reactie bij de hond oproepen. Gewenst gedrag is vastberadenheid, onverschrokkenheid en een neutraal gedrag ten opzichte van de voor de hond vreemden in de groep. Ongewenst gedrag is onzekerheid, angst (angst bijter) en agressie tegen mensen (overdreven scherpte).

Beoordeling:
G1 = de hond is van de test niet onder de indruk. Ook de hond die meerdere commando’s nodig heeft om de cirkel te verlaten of om los weer terug te keren naar het midden van de cirkel wordt met een G1 beoordeeld.
G0 = hond toont duidelijk en uitgesproken onzekerheid en is te angstig om (verder) te beoordelen. Laat de hond agressie zien dan wordt de test onmiddellijk afgebroken met een beoordeling van “G0”.

beide testonderdelen vormen één geheel en worden op dezelfde dag uitgevoerd. Alleen met honden die voor beide onderdelen een voldoende behalen (W1 of W 2 bij wild en G1 bij de cirkel) wordt een certificaat afgegeven dat de hond de gedragstest met goed gevolg heeft afgelegd. Als aan de hond een beoordeling van “W0” en/of “G0” wordt toegekend mag op verzoek van de voorjager de gehele test of alleen het onderdeel waarop een onvoldoende werd behaald één maal worden herhaald. Dat mag op dezelfde dag, maar kan ook op een volgende testdag plaatsvinden.

Gegevens

Datum:
13 mei 2018
Evenement Categorie:

Locatie

Manege de Fruithof
Dorpstraat 5
Heteren, 6666 AE
+ Google Maps