Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit event is voorbij.

04-05-2019 Basis Veldwerktest Waddinxveen

4 mei 2019 -08:00 - 17:00

Voorrang bij inschrijving jeugdveldwedstrijden
Bij de veldwedstrijden is in toenemende mate sprake van een zogenaamde overinschrijving waarbij veel meer honden zich aanmelden dan er te vergeven plaatsen zijn. Om daar wat aan te doen en om te bevorderen dat honden, die hun aanleg voor het werk voor het schot al enigszins hebben aangetoond in aanmerking komen voor deelname aan de veldwedstrijden, is de BVT ontwikkeld. Met resultaat aangezien er in het afgelopen najaar al zo’n 40 staande honden de BVT met goed gevolg hebben afgelegd. Staande honden die de BVT met een voldoende afleggen krijgen daarmee voorrang bij de inschrijving voor de jeugdveldwedstrijden boven honden die de BVT niet hebben behaald c.q. daaraan hebben deelgenomen.
Wij vinden het van groot belang dat op de (jeugd)veldwedstrijden de kwaliteit wordt bevorderd. Tegelijk zien wij graag op de veldwedstrijden die onze rasverenigingen organiseren, zoveel mogelijk Slowaken en Weimaraners. Daarom roepen wij onze leden met een jonge Slowaak/Weimaraner (tussen de 6 en 24 maanden oud) op om zich aan te melden voor de BVT. Voor wat betreft de Weimaraners geldt, dat de jonge honden die verdienstelijk werk hebben laten zien op de aanlegtest veldwerk die de vereniging WSH afgelopen jaar in Noord Oost Nederland organiseerde, zich in het bijzonder aangesproken moeten voelen om in te schrijven voor de BVT op 10 februari a.s..
Doen dus!
Inschrijving vindt plaats via www.myorweja.nl en dat is mogelijk vanaf 15 januari a.s. 19.00 uur. Wees erbij want Vol is vol.
Voor de geïnteresseerden hebben wij hieronder het reglement opgenomen.
(Voorlopig) Reglement BVT
Inleiding De aangeboren eigenschappen van staande jachthonden, zoals jachtpassie, bouw, motoriek, de wil om voor te staan en een goed karakter en mentaliteit zijn noodzakelijk om onze staande hondenrassen in stand te houden. Veldwedstrijden zijn het middel bij uitstek om te gebruiken bij de selectie van deze eigenschappen. Uiteindelijk wordt hierdoor het gebruik van goede staande honden en daarmee de weidelijkheid ter jacht bevorderd en het ras eigen karakter van de verschillende staande hondenrassen in stand gehouden. De resultaten van (jeugd)veldwedstrijden geven veldwedstrijd organiserende verenigingen (hierna VWOV’n) een goed en waardevol beeld van de stand van de jachteigenschappen van het betreffende staande hondenras. Om de natuurlijke aanleg voor het veldwerk van jeugd te beoordelen wordt een Basis Veldwerk Test geïntroduceerd met als doel honden met voldoende aanleg te selecteren voor de jeugdveldwedstrijd. Het is daarmee een eerst stap naar deelname aan de jeugdveldwedstrijd en een instrument om de kwaliteit te bevorderen.
Artikel 1
1.1 De Basis Veldwerk Test is een test waarbij de natuurlijke aanleg van de staande hond wordt beoordeeld, met name het initiatief en de wil tot jagen, veldaanpak, het verwaaien, vinden en voorstaan van eventueel aanwezig wild. Daarnaast wordt gekeken naar eventuele schotgevoeligheid en basis gehoorzaamheid (relatie met de voorjager), om op grond van de gedane bevindingen vast te stellen of de hond geschikt is voor deelname aan de jeugdklasse van het veldwerk.
1.2 De Basis Veldwerk Test wordt georganiseerd door een VWOV, die de belangen van een of meerdere staande hondenrassen behartigt, dan wel meerdere van de hier bedoelde VWOV’n gezamenlijk.
1.3 De Basis Veldwerk Test staat open voor deelname van staande honden zowel uit rubriek A, B als rubriek C, zodat vertegenwoordigers van deze rubrieken op een Basis Veldwerk Test beoordeeld worden.
1.4 De Basis Veldwerk Test vindt bij voorkeur plaats in uitnodigende velden.
1.5 De Basis Veldwerk Test wordt gekeurd door twee door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en de (Koninklijke Nederlandse) Jagersvereniging gezamenlijk benoemde veldwedstrijdkeurmeesters voor staande honden, waarvan er één door het Field Trial Comité wordt aangewezen, die tevens als gedelegeerde zal optreden en één door de organiserende VWOV wordt uitgenodigd.

Artikel 2
2.1 Toegelaten tot de Basis Veldwerk Test worden staande honden, ingedeeld in rubriek A, B en C, die op de dag van de test minimaal 9 maanden oud zijn, doch de leeftijd van 24 maanden nog niet hebben bereikt.
2.2 De in te schrijven staande hond dient ingeschreven te zijn in het Nederlands Honden Stamboek (NHSB) van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, of inschrijving bij het NHSB aantoonbaar is aangevraagd, dan wel in een ander door de FCI erkend rashondenstamboek, indien de eigenaar niet woonachtig is in Nederland.
2.3 Het maximumaantal deelnemende staande honden aan een Basis Veldwerk Test is bepaald op 25.

Artikel 3
3.1 De deelnemende staande hond krijgt slechts één loop van 5 tot maximaal 10 minuten.
3.2 Tijdens de uitvoering van de Basis Veldwerk Test wordt beoordeeld:
a. Initiatief tot jagen, wil de staande hond gaan jagen, is er sprake van een veldaanpak, systematisch en op de wind en/of omgang met en verificatie van verwaaiing.
b. Ter uitsluiting van schotgevoeligheid wordt tijdens het zoeken van de staande hond door de voorjager op verzoek van de keurmeester een schot met alarmpistool afgegeven op voldoende afstand van de hond. Het resultaat wordt betrokken bij de uitslag.
c. Het contact tussen voorjager en zijn/haar hond en enige mate van dressuur, waaruit blijkt dat de hond in samenwerking met de voorjager zijn werk in het veld verricht en op fluitsignaal of andere aanwijzingen van de voorjager (vlot) reageert. Op verzoek van de keurmeester moet op een commando van de voorjager de hond gewillig naar hem/haar terug keren.
3.3 De afgelegde Basis Veldwerk Test mondt uit in een beoordeling “voldoende” dan wel “onvoldoende”.
3.4 De organiserende VWOV dient de test aan te vragen via “MyOrweja” en draagt zorg voor het doorgeven van de uitslag aan Orweja, zodat de in “MyOrweja” bij de resultaten van de staande hond, die de Basis Veldwerk Test met een voldoende heeft afgelegd, de vermelding “BVT” wordt opgenomen. De geplande BVT’s worden voorafgaand aan het seizoen in de veldwedstrijdkalender gepubliceerd.

Artikel 4
4.1 De uitslag van de Basis Veldwerk Test wordt net als de veldwedstrijden vermeld in MyOrweja. Tevens kan een aantekening worden gemaakt in het werkboekje (werkboekje in dit stadium nog niet verplicht) van de betreffende staande hond.
4.2 De hond met een voldoende afgelegde Basis Veldwerk Test geeft recht op voorrang op de door de VWOV’n georganiseerde voor- en najaarsjeugdveldwedstrijden.

Artikel 5
De staande hond die de Basis Veldwerk Test met als resultaat “onvoldoende” heeft afgelegd kan opnieuw deelnemen aan een volgende Basis Veldwerk Test, met dien verstande dat maximaal tweemaal in het voorjaar en maximaal tweemaal in het najaar aan de Basis Veldwerk Test kan worden deelgenomen.
Artikel 6
Dit reglement is vastgesteld door de in de Jachthonden Wedstrijdraad vertegenwoordigde Veldwedstrijd Organiserende Verenigingen, die de belangen van een of meer Britse- dan wel Continentale staande hondenrassen behartigen en heeft de status van een voorlopig reglement. In het najaar van 2017 zal ervaring worden opgedaan bij zowel een tot rubriek A, B als tot rubriek C behorende VWOV en kan worden aangehaald als Voorlopig Reglement Basis Veldwerk Test 2017.

Gegevens

Datum:
4 mei 2019
Tijd:
08:00 - 17:00
Evenement Categorieën:
,

Locatie

Waddinxveen
Waddinxveen, + Google Maps