Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit event is voorbij.

13-04-2019 Algemene Leden Vergadering (ALV)

13 april 2019 -14:00 - 18:00

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 2019

Het bestuur heeft het genoegen de leden van de vereniging W.S.H. uit te nodigen voor de Algemene Ledenvergadering. De vergadering vindt plaats op zaterdag 13 april 2019 om 13:00 uur in het Dorpshuis De Biezen, Bongerd 4 te Hagestein, tel: 0347-351667. Vergaderzaal aan de achterzijde.

De ledenvergadering is alleen toegankelijk voor leden en gezinsleden van de vereniging. Introducés worden niet toegelaten, tenzij men minimaal één week voor de vergadering door het introducerende lid is aangemeld bij de voorzitter. Het bestuur heeft het recht om aangemelde introducés te weigeren.

De agenda zal er als volgt uitzien:

1. Opening / vaststelling agenda
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 14 april 2018
4. Financieel jaarverslag over 2018 (in clubblad en op te vragen bij het secretariaat)
• jaarverantwoording 2018 penningmeester
• balans per 31 december 2018
• baten en lasten 2018
5. Verslag kascontrolecommissie
6. Beredeneerd jaarverslag over 2018 (in clubblad en op te vragen bij het secretariaat)
• verslag Secretaris
• verslag Pupinformatie / Fokinformatiecentrum en Herplaatsing
• verslag Jachtzaken
• verslag Exterieur en Activiteiten
7. Begroting 2019 (in clubblad en op te vragen bij het secretariaat)
8. Aanpassing Bijlage F contributie verhoging ( Zie bijlage A)
9. Aanpassing VFR at 3.2 leeftijd verhoging eerste nest ( Zie bijlage B)
10. Benoeming lid kascontrolecommissie
(De Mw. M. Bus zal in de commissie aanblijven en Mw. A. Potters zal plaatsnemen in de commissie, er zal een nieuw reservelid moeten worden aangesteld)
11. (Her)verkiezing bestuursleden:
Volgens het rooster van aftreden is in 2019 aftredend:
Commissaris Fokinformatie Carlijn Kniest stopt, Vacature
Secretariaat Jan Kusters stelt zich herkiesbaar
12. Uitreiking prijs showhond van het jaar 2018
13. Rondvraag en sluiting

Gegevens

Datum:
13 april 2019
Tijd:
14:00 - 18:00
Evenement Categorie:

Locatie

Hagenstein
Bongerd 4
Hagenstein, 4124 AK
+ Google Maps