Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

15-04-2023 WSH Aanlegproef Veldwerk – Bleiswijk met officiële Orweja schottest

15 april 2023 -08:00 - 17:00

Ben je geïnteresseerd in de Aanlegproef en wat het werk voor het schot, het zogenaamde veldwerk inhoudt, wil je daar mee van weten en én heb je een jonge Weimaraner (leeftijd vanaf rond 1 jaar) en ben je benieuwd of er jouw hond talent voor het veldwerk heeft, kijk dan op de website, of stuur een mail naar jachtcommissie@weimaraners.nl. Let wel, de aanlegtest veldwerk staat alleen open voor leden van de vereniging De Weimarse Staande Hond.

* telt mee voor Predicaat Natuurlijk Aanleg

De aanlegproef veldwerk heeft als doel de natuurlijke jachteigenschappen van de hond te beoordelen en te registreren waarbij in aanmerking wordt genomen de leeftijd van de hond alsmede de ervaring die de hond zou kunnen bezitten. De honden dienen, zo mogelijk meerdere malen voor wild gebracht te worden tenzij aan een hond na zijn eerste loop reeds voor neus, voorstaan en zoeken de kwalificatie “Zeer Goed” kan worden toegekend. Als het zoeken dusdanig is dat verder keuren op dit punt geen resultaten kan geven stopt de keuring.

Op de aanlegproef veldwerk worden de navolgende vakken beoordeeld:

1. Neus;
2. Voorstaan;
3. Zoeken;
4. Handelbaarheid;
5. Gehoorzaamheid;
6. Gedrag ten opzichte van andere honden

Verder wordt, indien de mogelijkheid zich voordoet, de wijze van jagen vastgesteld, almede wordt beoordeeld of de hond handschuw is en op welke wijze hij reageert op het schot.

Neus
De veelzijdige inzet van de toekomstige jachtgebruikshond vereist een goed gebruik van het reukvermogen dat om die reden als afzonderlijk onderdeel beoordeeld wordt. De beoordeling van de neus vindt echter niet plaats door middel van een aparte daarop gerichte oefening maar tijdens de uitvoering van de vakken voorstaan en zoeken. Als de mogelijkheid zich voordoet dat een haas wordt opgestoten of dat de hond op een hazenspoor loopt kan de neus mede worden beoordeeld aan de hand van het volgen van het gezonde spoor van het haas en de manier van jagen van de hond.

Voorstaan
Voorstaat doet de hond op verwaaiing van veer- of haarwild; voorstaan op gezicht moet negatief beoordeeld worden. De hond dient voor hem niet zichtbaar wild wat gevonden wordt d.m.v. verwaaiing en het reukvermogen voor te staan of in mindere mate voor te liggen. Voorliggen wordt minder gewaardeerd dan voorstaan. Het kort definiëren en tot een korte verstrakking komen mag niet hoger dan Goed worden gewaardeerd. Echter het door blijven voorstaan wordt op de aanlegproef niet geëist en mag niet tot een lagere beoordeling leiden. Uitstoten van wild voor dat de voorjager bij de hond is mag niet tot een lagere waardering leiden, evenmin als het achtervolgen van uitgestoten wild. Indien een hond echter herhaaldelijk wild bewust uitstoot zonder voorstaan of doelbewust hazen zoekt om deze te hetzen moet dit onderdeel met onvoldoende beoordeeld worden.

Zoeken
Doel van dit onderdeel is om met gebruikmaking van de wind een veld systematisch naar aanwezig wild af te zoeken. Daartoe dient de hond met een zekere snelheid op de windrichting slagen te maken tegen de windrichting in. Het flankerend (revieren) zoeken moet vlijtig en volhardend zijn en de slagen dienen regelmatig te worden uitgevoerd, zodat het door de keurmeester aangegeven deel van het veld volledig
wordt afgezocht. Aan het zoekgedrag moet de wil tot het vinden van wild kunnen worden herkend. De hond dient over voldoende uithoudingsvermogen te beschikken. Beoordeeld wordt de snelheid en regelmaat waarop de hond het veld afzoekt. Een hond die bij voortduring doelbewust hazen zoekt teneinde deze te hetzen en daarbij aanwezig veerwild overslaat behaalt voor dit onderdeel een onvoldoende. Honden die niet voldoende veld nemen, niet bij hun voorjager weg gaan kunnen geen voldoende behalen.

Schotschuwheid
Voorgeschreven is dat een schot uit een hagelgeweer wordt afgevuurd om deze test te doen. Indien door omstandigheden het niet mogelijk is een schot af te geven met een hagelgeweer dient een schot met een knalpistool te worden afgegeven om deze test te doen. Het schot wordt afgevuurd als de hond in volle zoekactie is en zich binnen schotsafstand bevind. Schotschuw is de hond die op het schot met duidelijke tekenen van angst of zelfs paniek reageert, bij zijn voorjager of een ander bescherming zoekt en zich aan de verdere deelneming van de proef onttrekt. Een reactie op het schot, waarbij de hond zich naar zijn voorjager begeeft, om te onderzoeken wat er aan de hand is, mag niet als “schotgevoelig” worden uitgelegd. Een hond die schotschuw is kan de proef niet behalen.

Let op het bovenstaande is slechts een gedeelte van de proevenuitleg. Voor de volledige uitleg kijk in de bibliotheek bij proevenreglement.

De Schottest

Voor het eerst zal onze vereniging een officiële schottest organiseren voorafgaand aan de aanlegproef veldwerk in Bleiswijk op 15 april a.s.. Voor het beoordelen van de schottest is de heer Ruud Onderwater uitgenodigd om de honden te beoordelen.

Het beoordelen van de schotvastheid is een onderdeel van onze WSH aanlegproef veldwerk. De officiële schottest verloopt op precies dezelfde manier, met als verschil dat de schottest beoordeeld moet worden door een Orweja keurmeester. Om deel te mogen nemen aan een zweetspoorproef moet de hond zijn schotvastheid hebben bewezen.

Voor (jonge) Weimaraners vanaf 9 maanden die op 15 april deelnemen aan de aanlegproef veldwerk maakt de schottest deel uit van de aanlegproef. Wij hebben daarnaast – afhankelijk van het aantal deelnemers aan de aanlegproef nog een aantal plaatsen voor leden van onze vereniging die alleen de schottest willen afleggen. Het totale aantal honden dat deel kan nemen aan de schottest bedraagt 15 en 15 is ook het bedrag aan euro’s dat het deelnemen aan de schottest aan kosten met zich meebrengt.

LET OP! Voor de Aanlegproef Veldwerk van de vereniging de Weinarse Staande Hond geeft u zich op met behulp van onderstaande inschrijving. Omdat de schottest een officiële ORWEJA test is moet u zich apart hiervoor opgeven bij https://my.orweja.nl/login. U maakt een gebruiksnaam en een wachtwoord aan. Logt vervolgens in en gaat dan naar “Actuele proeven en wedstrijd kalender”. Scrol naar 15 april 2023 (schottest Vereniging De Weimarse Staande Hond, Bleiswijk), druk dan op de groene button ‘inschrijven’ en vervolgens is het zaak om nauwgezet de aanwijzingen te volgen en in te schrijven. Onze NHSB stambomen zijn geplastificeerd en daarom kunnen daarop geen uitslagen van proeven en wedstrijden worden opgetekend, hetgeen met een Duitse stamboom wel kan. Wij kennen daarim een zogenaamd werkboekje.

 

Bij veldwedstrijden – en dat geldt ook voor de schottest – is het gebruik van het werkboekje verplicht. Het betreft dus één boekje waarin de mogelijkheid bestaat resultaten van zowel veldwedstrijden, OWT’s als jachthondenproeven bij te houden. Dit werkboekje is geldig zowel in Nederland als in het buitenland. Het werkboekje is te verkrijgen door € 12,50 (let op: € 14 voor verzending naar buitenland) over te maken op rekeningnummer NL26ABNA0435597507 op naam van Commissie Jachthonden.
Vergeet vooral niet uw adres bij de overschrijving te vermelden! Het werkboekje wordt u dan zo spoedig mogelijk toegezonden.

Op grond van FTC bulletin 2005-01 van 19 september 2005 wordt er dispensatie verleend voor de schottest aan honden die in het bezit zijn van een diploma jachthondenproeven. De meeste honden die een zweetspoorproef afleggen hebben een diploma van een SJP (Standaard Jachthondenproef) hetgeen sinds 2005 tot nu toe voldoende was om daarmee de schotvastheid te hebben aangetoond en dispensatie te verkrijgen. Echter, bij steeds meer SJP’s wordt niet meer met een hagelgeweer en hagel geschoten, maar met een klein kaliber (9 mm dummy launcher) dat een veel zwakkere knal produceert. Ook bij onze SJP in Putten is dat het geval. Daarom is door de Commissie Jachthonden voorgesteld om op grond van de SJP’s niet langer dispensatie te verlenen voor de schottest. Het is nog niet zo ver, maar gezien de grote animo van onze leden om deel te nemen aan zweetspoor-wedstrijden willen wij alvast honden de mogelijkheid bieden om deze test af te leggen. Hieronder leggen wij uit wat de schottest precies inhoudt.

Het doel van de schottest is vast te stellen of de deelnemende honden niet schotschuw of te schotgevoelig zijn. Om aan deze test te mogen deelnemen moet de hond op de dag van de test tenminste 9 maanden oud zijn. De schottest wordt beoordeeld door één officiële Orweja keurmeester.

De test wordt afgelegd in een overzichtelijk terrein. De voorjager stuurt de hond, onaangelijnd, uit op aanwijzing van de keurmeester. Zodra de hond minimaal 30 en maximaal 50 meter van zijn voorjager is verwijderd, geeft een officieel geweer, op aanwijzing van de keurmeester, met een hagelgeweer twee schoten, kort na elkaar, af. Noot:  Voorafgaande aan de test worden, zo mogelijk voor alle honden die voor de test zijn aangemeld gezamenlijk, op aanwijzing van de keurmeester twee “gewenningsschoten” afgegeven.

Honden, die niet schotschuw of overgevoelig voor het schieten zijn hebben deze test met goed gevolg afgelegd. Schotschuwheid en of overgevoeligheid voor het schieten kan zich onder meer openbaren door “er angstig vandoor te gaan” of “zich uit angst proberen te verbergen”. Indien de keurmeester twijfelt omtrent de uitslag, is hij bevoegd de test, na ongeveer 30 minuten, opnieuw te laten afleggen. Bij deze test worden geen kwalificaties toegekend. Als waardering wordt uitsluitend vermeld: “VOLDAAN” of “NIET VOLDAAN”.  Honden, die deze test met goed gevolg hebben afgelegd, krijgen de aantekening: SCHOTVAST = Sv.

 

Schottest moet u inschrijven via: https://my.orweja.nl/

Inschrijfformulier Aanlegproef veldwerk

Aanlegproef veldwerk Deelnamekosten zijn 40 euro per hond en alleen voor leden.

Het lidnummer kunt u vinden op de adreswikkel van het clubblad. Of op de afschrijving van de automatische incasso.

Met inschrijving aan dit evenement gaat u akkoord met onze privacyregels.
Zie https://weimaraners.nl/privacyverklaring/

Wenzela Wassenaar
William Pontstraat 47
1135 ET Edam
E-mail: wshproeven@weimaraners.nl

De verenigingsevenementen zijn bedoeld voor leden van de Vereniging Weimarse Staande Hond. Derhalve dienen de voorjager én de eigenaar of mede-eigenaar van de hond lid te zijn van de vereniging.
Bij inschrijving is de deelnemer inschrijfgeld verschuldigd. Dit kan overgemaakt worden op:
Rekeningnummer: NL16ABNA0477793657 t.n.v. Vereniging De Weimarse Staande Hond, onder vermelding van de naam van de hond en de datum van de proef.
Kosten voor de Aanlegproef Veldwerk (APV) bedraagt € 40,00 per hond.

De beschrijving van de proeven en van toepassing zijnde reglementen zijn te vinden op de site van de WSH, onder het kopje Vereniging WSH.

Gegevens

Datum:
15 april 2023
Tijd:
08:00 - 17:00
Evenement Categorieën:
,

Locatie

Bleiswijk
Bleiswijk, Nederland + Google Maps