Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

12-05-2023 Algemene Vergadering

12 mei 2023 -19:30 - 23:00

AGENDA ALGEMENE VERGADERING
12-05-‘23

Het bestuur heeft het genoegen de leden van de vereniging W.S.H. uit te nodigen voor de Algemene Ledenvergadering. De vergadering vindt plaats op vrijdag 12 mei 2023 om 19.30 uur in het Dorpshuis De Biezen, Bongerd 4 te Hagestein.
Hoewel de voorkeur van het bestuur naar een fysieke vergadering gaat is het mogelijk zowel fysiek als digitaal aan te sluiten.
De ledenvergadering is alleen toegankelijk voor leden en gezinsleden van de vereniging. Introducés worden niet toegelaten, tenzij men minimaal één week voor de vergadering door het introducerende lid is aangemeld bij de voorzitter. Het bestuur heeft het recht om aangemelde introducés te weigeren.

Na de opening beginnen we met een lezing van Drs Roswitha van de Sandt, Specialist Oogheelkunde verbonden aan de Wagenrenk.
Gezondheid van de hond is essentieel. Daarbij hoort ook de gezondheid van de ogen. Wanneer ogen aangeboren, erfelijke of verkregen afwijkingen hebben of gaan vertonen, kan dit het welzijn van de hond aantasten.
Om inzicht te krijgen in de wereld ‘door de ogen van de hond’ neemt Roswitha van de Sandt u allereerst mee in de anatomie en functie van het oog.
Daarna zullen oogafwijkingen worden besproken én de impact die dit heeft op de hond.
Uiteraard is voorkomen altijd beter dan genezen en dat is de reden dat bij veel rassen het onderzoek op erfelijke oogafwijkingen, het ECVO-onderzoek, verplicht is. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan de uitvoering van dit oogonderzoek, waarop wordt gecontroleerd, hoe dit wordt beoordeeld en hoe hiermee oogproblemen te voorkomen zijn. Zowel de fokker als de toekomstige pup-eigenaar kan hiermee zijn voordeel doen.
Roswitha van de Sandt heeft na haar studie Diergeneeskunde aan de Universiteit Utrecht eerst twee en een half jaar in de algemene praktijk gewerkt, waarna zij de 4-jarige opleiding tot Dierenarts Specialist Oogheelkunde aan de Faculteit Diergeneeskunde heeft voltooid. Inmiddels is zij al meer dan 20 jaar als Dierenarts Specialist Oogheelkunde verbonden aan het Diergeneeskundig Specialistisch Centrum “de Wagenrenk”. Daarnaast voert zij reeds 15 jaar het onderzoek op erfelijke oogafwijkingen, het ECVO onderzoek, uit en is sinds 2017 secretaris van het ECVO panel.
Na de lezing volgt de vergadering, met als agenda:

De agenda zal er als volgt uitzien:

1. Opening / vaststelling agenda

2. Mededelingen en ingekomen stukken

3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 24-04-2022

4. Financieel jaarverslag over 2022 (in clubblad april ‘23 en op te vragen bij het secretariaat)
• jaarverantwoording 2022 penningmeester
• balans per 31 december 2022
• baten en lasten 2022

5. Verslag kascontrolecommissie

6. Beredeneerd jaarverslag over 2022 (in clubblad en op te vragen bij het secretariaat)
• verslag Secretaris
• verslag Pupinformatie / Fokinformatiecentrum en Herplaatsing
• verslag Jachtzaken
• verslag Exterieur en Activiteiten

7. Begroting 2023 (in clubblad en op te vragen bij het secretariaat).

8. Benoeming lid kascontrolecommissie: Peter Jakma en Tini Smits staan voor 2024. Een reservelid wordt gevraagd.

9. (Her)verkiezing bestuursleden:
Volgens het rooster van aftreden is in 2023 aftredend:
Vicevoorzitter en Jachtzaken Jur Deckers, hij stelt zich herkiesbaar.
Evenementen Sandra Boshoven, zij stelt zich eveneens herkiesbaar.

10. Rondvraag en sluiting

Gegevens

Datum:
12 mei 2023
Tijd:
19:30 - 23:00
Evenement Categorie:

Locatie

hagestein dorpshuis de biezen
Nongerd 4
Hagestein, 4124 AK Nederland
+ Google Maps