Laden Evenementen

« Alle Evenementen

 • Dit evenement is voorbij.

07-05-2021 ALV

24 maart 2021 -08:00 - 17:00

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING W.S.H. 07-05-2021

Als je de vergadering op 07-05-202, 19.30uur digitaal bij wilt wonen geef je dan op bij het secretariaat, secretaris@weimaraners.nl je ontvangt dan t.z.t. een link om deel te nemen via MS Teams.

Het bestuur heeft het genoegen de leden van de vereniging W.S.H. uit te nodigen voor de Algemene Ledenvergadering. De vergadering vindt digitaal plaats op zaterdag 07 mei 2021 om 19.30uur. U ontvangt via mail een link om in te loggen.
De ledenvergadering is alleen toegankelijk voor leden en gezinsleden van de vereniging. Introducés worden niet toegelaten, tenzij men minimaal één week voor de vergadering door het introducerende lid is aangemeld bij de voorzitter. Het bestuur heeft het recht om aangemelde introducés te weigeren.

 

De agenda zal er als volgt uitzien.

 

 1. Opening/vaststelling agenda
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen van de ALV dd 03-10-2020
 4. Financieel jaarverslag over 2020. (In clubblad febr. 2021 en op te vragen bij secretariaat.)
 • Jaarverantwoording 2020 penningmeester
 • Balans per 31-12-2020
 • Baten en lasten
 1. Verslag kascontrolecommissie
 2. Beredeneerd jaarverslag over 2020. (In clubblad en op te vragen bij secretariaat)
 • Verslag Secretariaat
 • Verslag Fokinformatie / Pupinformatie en Herplaatsing
 • Verslag Jachtzaken
 • Verslag Evenementen
 1. Begroting 2021. (In clubblad en op te vragen bij secretariaat)
 2. Benoeming kascontrolecommissie, Tamara van den Dam blijft, twee nieuwe leden gevraagd.
 3. (Her)verkiezing bestuursleden.
  Volgens het rooster van aftreden is in 2021 aftredend

Voorzitter, Wim van Roessel

Er is een vacature voor bestuurslid PR.

10.Uit het fokkersoverleg:

 • Voorstel om de volgende punten op te nemen in de normenmatrix, deze geven geen verandering in het VFR.
  INTEELT en VERWANTSCHAP:
 • Een teef mag niet gedekt worden door haar (groot)vader, haar (half)broer of haar (klein)zoon.
 • Dezelfde oudercombinatie is maximaal twee maal toegestaan.
  WELZIJN ouderdieren:
 • Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van 24 maanden heeft bereikt. (2 Jaar)
 • Een teef waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 60 maanden (5 jaar) heeft bereikt, tenzij de fokker voorafgaand aan de dekking een verklaring van een dierenarts overlegt aan het bestuur waaruit blijkt dat de teef geschikt wordt geachtom tot een leeftijd van 72 maanden (6 jaar) gedekt te worden om vervolgens een eerste nest pups te krijgen.

AANVULLING vanuit het bestuur: Over een paar jaar volgt een evaluatie of het attest nodig blijft.

 • Een teef waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 96 maanden heeft bereikt (8 jaar)
 • Tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van dezelfde teef dient een termijn van minstens 12 maanden te zitten.

GEZONDHEID

 • In het kader van de preventie laten wij de ouderdieren vóór de dekking onderzoeken op heupdysplasie (met ouder dan 12 maanden)
 • Er mag alleen worden gefokt met honden met HD A of HD B
 • Er mag niet worden gefokt met honden die diskwalificerende fouten hebben zoals genoemd in de rasstandaard op de site van de rasvereniging.

 

 1. Rondvraag en sluiting.

Gegevens

Datum:
24 maart 2021
Tijd:
08:00 - 17:00