Laden Evenementen

« Alle Evenementen

 • Dit evenement is voorbij.

03-10-2020 Algemene Leden Vergadering (ALV)

3 oktober 2020 -13:00 - 17:00

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 2020

Het bestuur heeft het genoegen de leden van de vereniging W.S.H. uit te nodigen voor de Algemene Ledenvergadering. De vergadering vindt plaats op zaterdag 3 oktober 2020 om 13:00 uur in het Dorpshuis De Biezen, Bongerd 4 te Hagestein, tel: 0347-351667.

De ledenvergadering is alleen toegankelijk voor leden en gezinsleden van de vereniging. Introducés worden niet toegelaten, tenzij men minimaal één week voor de vergadering door het introducerende lid is aangemeld bij de voorzitter. Het bestuur heeft het recht om aangemelde introducés te weigeren.

Tijdstip: zaterdag 3 oktober 2020 om 13.00 uur
Locatie: Dorpshuis De Biezen, Bongerd 4 te Hagestein (tel: 0347-351667)
(Vergaderzaal aan de achterzijde)
De ledenvergadering is alleen toegankelijk voor leden en gezinsleden van de vereniging. Introducés
worden niet toegelaten, tenzij men minimaal één week voor de vergadering door het
introducerende lid is aangemeld bij de voorzitter. Het bestuur heeft het recht om aangemelde
introducés te weigeren.
De agenda zal er als volgt uitzien:

 • 1. Opening / vaststelling agenda
 • 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 • 3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 13 april 2019(notulen op te vragen bij secretariaat en aanwezig bij de ingang van de zaal)
 • 4. Financieel jaarverslag over 2019 (op te vragen bij secretariaat)
  • jaarverantwoording 2019 penningmeester
  • balans per 31 december 2019
  • baten en lasten 2019
 • 5. Verslag kascontrolecommissie
 • 6. Beredeneerd jaarverslag over 2019 (in clubblad 1/2020 en op te vragen bij secretariaat)
  • verslag Secretaris
  • verslag Pupinformatie / Fokinformatiecentrum en Herplaatsing
  • verslag Jachtzaken
  • verslag Exterieur en Activiteiten
 • 7. Begroting 2020 (losbladig toegevoegd in clubblad 1/2020 en op te vragen bij secretariaat)
 • 8. Voorstel automatische incasso contributie
 • 9. Benoeming lid kascontrolecommissie (bijlage A)
  Benoeming van een reserve lid
 • 10.(Her)verkiezing bestuursleden:
  Volgens het rooster van aftreden is in 2020 aftredend:
  Sandra Boshoven, zij stelt zich herkiesbaar.
  Jur Deckers, aftredend en herkiesbaar.
  Er is een vacature voor bestuurslid fokinformatie en ondersteuning secretariaat.
 • 11. Initiatiefvoorstel Irja Schierbeek opname DNA in de dekreuenlijst. (Bijlage B)
 • 12. Discussiepunt Kruising kort -en langhaar mogelijk maken?
 • 13. Uitreiking prijs showhond van het jaar 2019
 • 14. Rondvraag en sluiting

Gegevens

Datum:
3 oktober 2020
Tijd:
13:00 - 17:00
Evenement Categorie:

Locatie

Hagenstein
Bongerd 4
Hagenstein, 4124 AK
+ Google Maps