PED test aanvragen en uitvoeren

DNA test Paroxysmal exercise-induced dyskinesia (PED)

Recent is een DNA marker beschikbaar gekomen bij Laboklin, waarbij de ziekte Paroxysmal exercise-induced dyskinesia (PED) onderzocht kan worden. Deze ziekte lijkt op een epileptische aanval die voorkomt bij inspanningen.
PED wordt gekenmerkt door onwillekeurige bewegingen veroorzaakt door langdurige inspanning van 15-60 minuten . De aanvallen duren tussen de 5 minuten en 2 uur en beperken zich doorgaans tot de ledematen.
De onwillekeurige bewegingen zijn meestal bilateraal en worden verergerd door kou, psychologische stress, vermoeidheid en slaapgebrek.

Omdat er bij enkele Weimaraners dragers, maar ook lijders geconstateerd zijn, willen we als rasvereniging dit verder onderzoeken.
PED is te voorkomen door lijders uit te sluiten en dragers alleen te laten kruisen met vrije honden. Hierdoor stimuleren we de inzet van deze test.

Het Laboklin testformulier staat via onze vereniging klaar op onze website, zodat u niet de normale prijs van 62 euro betaald, maar slechts 48 euro hoeft te betalen voor de test. De factuur ontvangt u pas nadat de test is uitgevoerd.
Het formulier vindt u via deze link: Laboklin PED aanvraagformulier
Download dit formulier.
De benodigde swaptest kan aangevraagd worden bij Laboklin, via deze link: https://shop.labogen.com/en/order-your-testkit. deze stuurt de test naar het adres wat u opgegeven hebt.

Nadat u de testkit hebt ontvangen vult u het formulier in, op de computer met Acrobat of handmatig duidelijk invullen. Vul gegevens van de hond duidelijk in, Stamboomnummer (NHSB) en Stamboomnaam. Laat de swap afnemen door de dierenarts.
Deze controleert daarbij de gegevens van de hond en tekent hiervoor op het formulier zodat Laboklin een verificatie heeft van welke hond de afname is.
De test moet verzonden worden naar:

Laboklin GmbH & Co. KG
Steubenstraße 4
97668 Bad Kissingen
Germany

Na verwerking ontvangt u per email de uitslag en een factuur welke u zelf dient te voldoen.
Door het gebruik van ons formulier zijn de kosten voor de test slechts 48 euro.
Daarnaast heeft u mogelijk kosten voor de dierenarts en verzendkosten.

Als vereniging De Weimarse staande hond vergoeden we 24 euro per geteste hond aan leden van onze verenging. Dit als een lid de uitslagen aan ons meld met het verzoek om deze bijdrage te ontvangen.
Stuur de mail met de uitslag van de test en het verzoek tot bijdrage in de kosten met naam en bankrekeningnummer naar penningmeester@weimaraners.nl

We zullen deze vergoeding komend jaar 2024 verstrekken en mogelijk ook in 2025. Dit is geheel afhankelijk van de uitkomsten.

Niet leden kunnen ook gebruik maken van dit formulier en proces. Alleen krijgen deze geen vergoeding vanuit de vereniging.

Nadat we meer uitslagen hebben kunnen we vaststellen of een verplichte DNA test noodzakelijk is voor de fokkerij.

Recentelijk hebben we een hele mooie donatie gehad van een lid welke we in gaan zetten voor dit onderzoek. Waarvoor dank.

 

Agenda 2024 is bekend

Aankomende evenementen

Cataract bij de Weimaraner

Cataract of grijze staar is een oogaandoening waarbij de lens troebel wordt en uiteindelijk blindheid kan optreden. Er zijn vele oorzaken voor het ontstaan van cataract. Suikerziekte, een verplaatsing van de lens, een chronische oogontsteking, aangeboren cataract, een verhoogde oogdruk, een verwonding aan het oog, giftige stoffen, blootstelling aan straling, een laag calciumgehalte of ander voedingsgebrek, ouderdom of erfelijkheid bij sommige rassen. Een vorm die de meeste hondeneigenaren wel kennen en het meeste voorkomt, is de seniele of ouderdomsstaar die op oudere leeftijd zichtbaar wordt.  Vanaf een leeftijd van zo’n acht jaar kun je een verandering van de ogen zien waarbij de mooie zwarte pupil langzaam wat blauwig wordt. In de loop van een aantal jaren ziet de hond steeds wat minder, doordat de lens troebel wordt en uiteindelijk bijna geen licht meer doorlaat. Dit gebeurt niet bij elke hond en niet in dezelfde mate. Het dier kan er langzaam aan wennen en gaat meestal zijn neus meer gebruiken, waardoor het voor de eigenaar minder opvalt dat het zicht minder is geworden. de bouw van het oog Het hoornvlies is de doorzichtige beschermlaag om het oog. De pupil regelt de hoeveelheid binnenvallend licht, wordt kleiner bij veel licht en wijder in het donker. De lens kan boller en platter worden om scherp te zien. Op het netvlies zitten de lichtgevoelige cellen waardoor via de oogzenuw een beeld in de hersenen wordt gevormd.

Blind 
Uiteindelijk blind worden is voor de meeste mensen een ernstig vooruitzicht, omdat wij veel beleven via onze ogen. Voor honden is dat een stuk minder belangrijk omdat de neus een veel belangrijker zintuig is, maar het is natuurlijk wel een hoofdzaak wanneer de oorzaak erfelijk is. Deze vorm van  Cataract is al zichtbaar op jongere leeftijd en de troebeling van de lens heeft een veel sneller verloop. De hond kan zich moeilijk aanpassen aan de nieuwe situatie. Bij verschillende rassen kan de manier van vererven anders zijn en soms kan het een tijd duren voordat het tot uiting komt. In zo’n geval kan de aandoening al verspreid in het ras voorkomen in de vorm van dragers. In dit geval kan het cataract door de combinatie van dragers pas zichtbaar worden bij de nakomelingen in de vorm van een lijder. Het kan dan ook nog een tijd duren voordat je het kunt zien en dan zou zo’n dier zelf al weer nakomelingen kunnen hebben.
Het is mogelijk om Cataract operatief te verhelpen door het plaatsen van een kunstlens. Je moet dan wel zeker weten dat het netvlies nog intact is en dat kun je alleen controleren als de lens nog een mate van doorzicht heeft, waarbij een oogspecialist het netvlies kan controleren. Als het eenmaal zover is dat een patiënt cataract ontwikkelt, is een operatie eventueel een oplossing. Maar als de oorzaak erfelijk is, moet je natuurlijk aan de basis beginnen. Het is dan belangrijk om te weten of erfelijk cataract voorkomt in een ras en hoe je kunt voorkomen dat dragers in de fokkerij worden ingezet.

Jos de Jong
dierenarts

Aanvulling vanuit het bestuur:

Cataract in het ras.

 
In Duitsland is recentelijk Cataract geconstateerd bij meerdere nakomelingen uit één nest. Vanuit onze vereniging hebben we daarover intensief contact met betrokken eigenaren van de nakomelingen van de ouderdieren uit deze lijnen. We worden door de Zuchtwart van de Weimaranerclub uit Duitsland continue geïnformeerd over de laatste stand van zaken omtrent het lopend onderzoek.
De Duitse Weimaranerclub laat het onderzoek uitvoeren door een oogspecialist in Hannover. Deze beoordelen grootschalig alle nakomelingen uit beide ouderdieren met een ECVO-onderzoek. Naast deze testuitslag wordt het bloed ook opgestuurd naar Amerika naar een instituut welke onderzoek naar Cataract doet. Hierbij verwacht men dat de uitslag van de ECVO-onderzoeken bevestigd worden.
Er is nog geen genentest, maar we kijken belangstellend uit naar wat hieruit voortvloeit aan mogelijke oplossingen hoe hier mee om te gaan voor de toekomst v.w.b. de fokkerij.
 
We volgen dan ook alle ontwikkelingen op de voet en zijn ook in contact met andere zusterverenigingen zoals België en Amerika. Zodra we meer informatie kunnen verstrekken omtrent de testresultaten en de te nemen maatregelen zullen we deze met onze leden delen.
 
Heeft u een hond met de oogaandoening Cataract of heeft u een hond met Cataract gehad of kent u een weimaraner met Cataract, gelieve dit dan te melden bij onze vereniging via voorzitter@weimaraners.nl.

Alvast dank voor uw hulp voor ALLE weimaraners. Samen maken we het verschil en beschermen we dit prachtige hondenras voor toekomstige generaties!