Oproep jachthondencie voor vrijwilligers

“Vele handen maken licht werk….. Om die reden zouden we graag een willen weten of er leden, niet-leden, voorjagers, helpers, partners van voorjagers enz, zijn die hun bijdrage willen leveren aan het behouden van de jachteigenschappen van ons prachtige ras, de Weimaraner.
We zoeken mensen die enthousiast zijn om zich in te zetten voor onze jachthonden in de breedste zin van het woord. Ben je administratief goed, kan je goed met een dummy en/of wild gooien, draai je je hand niet om voor het organiseren van een evenement of jachthondenproef of iets anders laat het ons weten. Afhankelijk wat je kan of wilt, zorgen we dat we je kunnen inzetten.
Wil je meer weten over het wat en hoe je van betekenis kan zijn binnen onze jachtcommissie en voor de weimaraner, neem dan contact op met Tamara van den Dam-Sloof op tamaravandendam@gmail.com.”

Vertrek Jan Kusters

Na het overdragen van de secretariaat stukken aan Els Hollemans, heeft Jan Kusters zijn taken binnen het bestuur neergelegd.
We bedanken Jan voor zijn inzet in het bestuur en hebben een heerlijke chocolade verrassing aan hem overhandigd.

Mean kinship in Zooeasy beschikbaar

De vereniging heeft voor Zooeasy de Mean kinship module aangeschaft.
Deze module geeft extra informatie voor een fokker en kan als hulpmiddel dienen.

Mean kinship is een belangrijk begrip voor het bepalen van de beste fokdieren binnen een populatie, maar wat houdt het begrip precies in en waarom is dit zo belangrijk?

Wat is mean kinship?

Mean kinship is de gemiddelde verwantschap van een dier met de hele populatie. De mean kinship is een maatstaf voor hoeveel een dier kan gaan bijdragen aan inteelt in de toekomst van een ras. Dieren met een lage mean kinship zijn genetisch belangrijk en kunnen gebruikt worden om te fokken. Dieren met een hoge mean kinship moeten minder (of helemaal niet) worden gebruikt voor de fok.

Waarom is de mean kinship zo belangrijk?
Door voor de fok gebruik te maken van dieren met een hoge mean kinship is er een grotere kans op het optreden van genetische defecten en ziektes zoals epilepsie in een ras. Het is belangrijk dat er in de toekomst genoeg dieren beschikbaar blijven binnen de populatie met een lage mean kinship, zodat het optreden van erfelijke gebreken wordt voorkomen. Daarmee zorg je voor een goed en gezond ras.

Voordelen:

  • Mean kinship berekening wordt na elke mutatie automatisch gedaan;
  • Mean kinship bij elk individueel dier inzichtelijk;
  • Berekeningen zijn getoetst door Jack Windig (Wageningen Universiteit en Research);
  • Eenvoudig selecties binnen de populatie te maken m.b.v. de mean kinship waarden;
  • Mean kinship berekening kijkt naar de gehele populatie voor de berekeningen;
  • Door kennis van mean kinship per dier, krijg je meer inzicht bij de selectie van geschikte combinaties, wat bijdraagt aan het opbouwen van een gezond en sterk ras;

Mean kinship uitleg