Aanpassing fokregels na de digitale ledenvergadering op 1 september 2021

Op 1 september 2021 is in de Bijzondere Algemene Vergadering het voorstel over Cataract en ECVO goedgekeurd. Dit betekent dat per 1 november 2021 ons VerenigingsFokReglement op een aantal punten veranderd.

Dit bericht is bedoeld om de leden en fokkers met concrete fokplannen hierover te informeren, zodat je rekening kunt houden met de komende nieuwe regels.

In het kort zijn de nieuwe regels:

– De minimale leeftijd van een dekreu wordt verhoogd van 18 maanden naar 24 maanden
– Van alle fokdieren moet een geldig ECVO oogonderzoek worden overlegd aan Fokinformatie voordat de dekking plaatsvindt
– Een ECVO oogonderzoek kost ongeveer €60 – €65
– De hond moet op de dag van het ECVO onderzoek minimaal 24 maanden oud zijn
– Het ECVO onderzoek is maximaal 12 maanden geldig
– Houd rekening met het feit dat er vaak wachttijden zijn om een ECVO test af te nemen. Maak daarom minimaal 2 maanden voor de dekking een afspraak bij één van de ECVO artsen.

– Op https://www.houdenvanhonden.nl/fokken-met-je-hond/fokken-en-gezondheidsonderzoeken/ecvo-oogonderzoek/vind je veel aanvullende informatie plus een overzicht met de dierenartsen die deel uitmaken van het ECVO panel.

Nadat de hond een ECVO onderzoek heeft gehad zal de uitslag hiervan beoordeeld worden volgens onderstaande tabel.
Om inzicht te krijgen hoever Cataract zich in ons ras heeft verspreid, is het waardevol dat er zoveel mogelijk honden worden getest. Daarom wordt het zeer gewaardeerd als een eigenaar bereid is zijn/haar hond(en) te laten testen ook als die niet wordt/worden ingezet voor de fokkerij.

Jongehondendag en KCM inschrijving geopend

Op 9 oktober 2021 is de Jongehondendag.
De inschrijvingen hiervoor zijn geopend.

Weimaraners geboren tussen 19-06-2019 en 10-06-2020 of tussen 11-06-2020 en 09-06-2021 kunnen inschrijven.

Inschrijven gaat via:
https://weimaraners.nl/event/09-10-2021-jongehondendag/

Op 10 oktober 2021 is de kampioensclubmatch.
Inschrijven gaat via:
https://weimaraners.nl/event/2021-kampioensclubmatch-met-gedragstest/

Zooeasy meankinship per ras in september

Nieuwe versie Zooeasy in september

In september is onze versie 2.5.25 van ZooEasy Online gereed! We zijn afgelopen periode druk bezig geweest aanpassingen te doen, extra functionaliteiten toe te voegen en modules te verbeteren. Met name onze Mean Kinship-module wordt door gebruikers zeer gewaardeerd en is dan ook de reden dat we ons hebben gefocust op juist díe aanpassingen binnen onze nieuwste release.

Mean kinship (MK) staat voor de gemiddelde verwantschap van een dier ten opzichte van de gehele populatie. De MK-waarde is een maatstaf voor de bijdrage die een dier kan leveren aan de verandering van het gemiddelde inteeltpercentage van de populatie.
Een hoge MK-waarde duidt op een grote mate van verwantschap met de overige dieren in de populatie, wat daarmee de kans verhoogt op het ontstaan van genetische defecten en ziektes binnen een ras. Wanneer er voldoende dieren met een lage MK-waarde ten opzichte van het gemiddelde van een populatie beschikbaar blijven, hoe meer erfelijke gebreken kunnen worden voorkomen. Daarom is het van belang combinaties samen te stellen waarbinnen ieder dier een lage MK-waarde heeft, vrij van ziektes is én welke een laag verwantschap met elkaar hebben. Hiermee draag je namelijk bij tot een goed en gezond ras!

Het berekenen van de MK-waarde van 1 fictieve nakomeling van een proefcombinatie, als beide ‘ouders’ een MK-waarde hebben.

Aan de volgende verbeteringen werken we momenteel en zullen hierna beschikbaar worden gesteld:

MK-berekening per ras(groep) toepassen waardoor de module ook geschikt wordt voor organisaties met meerdere rassen waarvan de populatie gescheiden berekend moet worden.
Beperkingen kunnen ingesteld worden om de populatiegrootte te verkleinen zodat bepaalde selecties van dieren kunnen worden uitgesloten. Bijvoorbeeld op basis van leeftijd, dieren zonder geboortedatum óf die gecastreerd/gesteriliseerd zijn.

EXTRA Aanlegproef veldwerk Zaterdag 25 september 2021

LET OP: Datum is 25-09-2021

Zoals jullie weten werken wij als het gaat om sommige proeven (Dummy Apporteer Proef, Basis Veldwerk Test) samen met de verenging voor de Slowaakse Ruwharige Staande Hond. Niet zo gek, omdat de Slowaak een flinke hoeveelheid “Weimaranerbloed” door zijn of haar aderen laat vloeien. Op onze aanlegproef veldwerk die inmiddels gepland is op 4 september in Nieuwe Pekela (Groningen) zal een (beperkt) aantal Slowaken hun opwachting kunnen maken.

Een mooi resultaat van deze samenwerking is dat wij op onze beurt kunnen deelnemen aan de aanlegproef veldwerk, die de vereniging voor de Slowaakse Ruwharige Staande Hond in de omgeving van Bleiswijk (Rottemeren) organiseert op 25 september 2021. De Weimaraners worden ook op 25 september beoordeeld aan de hand van het proevenreglement van de vereniging WSH (en omgekeerd worden de Slowaken beoordeeld op 4 september aan de hand van hun reglement, dat overigens nagenoeg gelijkluidend is aan dat van onze verenging). De in te schrijven honden moeten op de dag van de aanlegproef de leeftijd van 9 maanden hebben bereikt en mogen bij op de dag van de aanlegproef de leeftijd van 2 jaar nog niet hebben bereikt. De aanlegproef staat alleen open voor leden van de beide rasverenigingen.

Houdt de jachtagenda in de gaten aangezien de inschrijving zes weken voorafgaand aan de aanlegproef zal worden geopend.