Stemming AV 26-11-2021

Bij de Algemene vergadering heeft het bestuur de leden voorgelegd of men het aantal dekkingen wil ophogen voor kort -en langharen.

Vanuit het fokkersoverleg was het Fokreglement tegen het licht gehouden. Nadat de zaken die de absolute meerderheid van de stemmen hadden bekrachtigd zijn in de Voorjaars vergadering bleven er twee zaken die niet de 2/3 van de stemmen heeft gehaald maar wel dusdanig gestemd waren dat het bestuur dit nader moest beoordelen. De eerste was het aantal nesten van een teef. Hierbij waren de meningen dusdanig verdeeld dat we dit laten zoals het nu is.
Voor het aantal dekkingen van de reuen was de uitslag bij het fokkersoverleg bij de kortharen 50/50, maar bij de langharen was dit weer verdeeld.

Nadat deze punten uitvoerig besproken waren met de aanwezige leden is uiteindelijk de stemming:

Stemming u om het aantal dekkingen van de Korthaar Weimaraner reu te verhogen van 4 naar 5 dekkingen:

Voor 11
Tegen 14
Blanco 2
Voorstel verworpen.
Stemming u om het aantal dekkingen van de Langhaar Weimaraner reu te verhogen van 4 naar 5 dekkingen:
Voor 5
Tegen 13

Blanco 9

Voorstel verworpen.

Het VerenigingsFokreglement blijft dus ongewijzigd qua dekkingen.

Tevens is op de vergadering Carina Dekkers per acclamatie officieel toegetreden tot het bestuur.
Carina heeft al maanden zich ingezet bij het bestuur voor de rol PR en de waarneming van Fokinformatie.

Aanpassing fokregels na de digitale ledenvergadering op 1 september 2021

Op 1 september 2021 is in de Bijzondere Algemene Vergadering het voorstel over Cataract en ECVO goedgekeurd. Dit betekent dat per 1 november 2021 ons VerenigingsFokReglement op een aantal punten veranderd.

Dit bericht is bedoeld om de leden en fokkers met concrete fokplannen hierover te informeren, zodat je rekening kunt houden met de komende nieuwe regels.

In het kort zijn de nieuwe regels:

– De minimale leeftijd van een dekreu wordt verhoogd van 18 maanden naar 24 maanden
– Van alle fokdieren moet een geldig ECVO oogonderzoek worden overlegd aan Fokinformatie voordat de dekking plaatsvindt
– Een ECVO oogonderzoek kost ongeveer €60 – €65
– De hond moet op de dag van het ECVO onderzoek minimaal 24 maanden oud zijn
– Het ECVO onderzoek is maximaal 12 maanden geldig
– Houd rekening met het feit dat er vaak wachttijden zijn om een ECVO test af te nemen. Maak daarom minimaal 2 maanden voor de dekking een afspraak bij één van de ECVO artsen.

– Op https://www.houdenvanhonden.nl/fokken-met-je-hond/fokken-en-gezondheidsonderzoeken/ecvo-oogonderzoek/vind je veel aanvullende informatie plus een overzicht met de dierenartsen die deel uitmaken van het ECVO panel.

Nadat de hond een ECVO onderzoek heeft gehad zal de uitslag hiervan beoordeeld worden volgens onderstaande tabel.
Om inzicht te krijgen hoever Cataract zich in ons ras heeft verspreid, is het waardevol dat er zoveel mogelijk honden worden getest. Daarom wordt het zeer gewaardeerd als een eigenaar bereid is zijn/haar hond(en) te laten testen ook als die niet wordt/worden ingezet voor de fokkerij.