Bevestiging ontvangst inschrijfformulier jachtproeven WSH

Geachte voorjager

BedanktĀ  voor uw aanmelding deze wedstrijd. U ontvangt ongeveer een week voor de geplande datum de benodigde gegevens.

Vergeet u niet te betalen?

Dit kan overgemaakt worden op: Rekeningnummer: NL16ABNA0477793657 t.n.v. Vereniging De Weimarse Staande Hond, onder vermelding van de naam van de hond en de datum van de proef.

De aanvraag is verzonden naar de jachthondencommissie.

Met vriendelijke groet
Vereniging Weimarse Staande Hond