Bestuurswisseling

Jur Deckers heeft afgelopen week aangegeven om zijn bestuursfunctie neer te leggen. Zijn zakelijke werkzaamheden nemen zoveel tijd in beslag dat het niet meer te combineren is met de bestuursfunctie binnen de vereniging. Wel blijft Jur nog deel uitmaken van de jachthondencommissie en kunnen we hem altijd benaderen voor informatie over ons mooie ras.
Het bestuur bedankt Jur voor zijn tomeloze inzet, en zal hem op een passend moment bedanken voor zijn rol binnen het bestuur.

Omdat we het belangrijk vinden dat de jachthondencommissie goed vertegenwoordigd is binnen het bestuur, zijn we al langer aan het kijken voor de opvolging. We hebben met Wanda Koopmans een goede opvolger gevonden. Samen met Tamara van den Dam, die als algemeen bestuurslid toetreedt zullen ze de vacature gaan vervullen.

Omdat deze bestuurswisseling te laat komt voor de Algemene vergadering, laten we hen tijdelijk in deze functie deelnemen binnen het bestuur en vragen op de AV daarvoor het akkoord van de leden. In een volgende AV dit jaar zullen de definitieve benoemingen geagendeerd worden.

Wim van Roessel
Voorzitter