Annulering evenementen tot en met juni 2020

Helaas is Nederland in de ban van het Corona virus.

De Raad van Beheer heeft vanwege de uitbraak alle evenementen geannuleerd voor de komende maanden. Het bestuur heeft besloten om de evenementen voor de periode tot en met juni 2020 te annuleren.
Hierdoor hebben we moeten besluiten om de Kampioensclubmatch, Jachthondenproeven, Algemene ledenvergadering en het jubileumweekeinde te annuleren.
De inschrijvingen worden terug gestort mocht u al betaald hebben.
Voor de clubmatch zijn we de mogelijkheden voor het najaar 2020 aan het bekijken. Zodra we meer informatie hebben voor een mogelijkheid dan melden we dit.

Voor de Algemene ledenvergadering zijn de stukken al rond gestuurd in ons clubblad. Er zijn geen zaken geagendeerd die niet op een later tijdstip alsnog besproken kunnen worden, vandaar dat we op een later moment dit jaar deze nog willen organiseren.
Heeft u vragen of opmerkingen over de aangeleverde stukken, is de mogelijkheid geboden om alvast per mail te reageren. Deze vragen worden bij de volgende mogelijkheid tot een ALV geagendeerd. Dat zal waarschijnlijk pas in het najaar plaats vinden.

Wel hebben we bij de begroting voor 2020 een post opgenomen voor het jubileumjaar. Hierbij valt een deel dus nu in duigen. Maar voor de geplande uitgaven hebben we wel de toestemming vanuit de leden nodig. Mocht een lid een bezwaar of vragen hebben dan horen we dit graag via de mail.

Wim van Roessel
Voorzitter