ALV 3 oktober 2020 verslag

Op de ALV van 3 oktober zijn de volgende zaken besloten:

  • De financiën van 2019 zijn goedgekeurd.
  • Begroting 2020 zal niet gerealiseerd worden door het vervallen van de meeste evenementen. Voor 2021 is goedkeuring gevraagd en gegeven voor de extra uitgave voor jubileumevenementen. Wel was er discussie over de inzet voor de Autumn European Cup.
  • Nieuwe leden kunnen alleen betalen via een automatische incasso.
  • De administratiekosten voor de handmatige betaling van bestaande leden lopen op en worden elk jaar opgehoogd met 0,50 euro om leden te stimuleren om een automatische incasso af te geven.
  • Er zijn twee nieuwe bestuursleden gekozen, Els Hollemans voor secretariaat en Loes de Vlaam voor fokinformatie. Jan Kusters gaat PR functie uitoefenen en Kimm Bakker word algemeen bestuurslid.
  • Jur Deckers en Sandra Boshoven zijn herkozen.
  • DNA vermelding bij dekreuen is besproken en komt op de agenda van het fokkersoverleg. Er moet goed afsproken worden welke resultaten er vermeld kunnen worden. Niet alle proeven van bijvoorbeeld Embark hebben een waarde voor de Weimaraner. Slechts een enkele is relevant. Deze testen willen we dan samen bespreken met de normenmatrix van de Raad van Beheer. Daar is nu alleen HD als verplichte norm voor stamboomaanvragen. We kunnen dit uitbreiden met bijvoorbeeld testen van HUU – Hyperuricosurie (verhoogde kans op nier- en blaasstenen), HYM – Hypomyelination (shakey puppy) of SD – SPINAAL DYSRAFISME (open rug). Ook zaken als ED of PRA kan tot de mogelijkheden behoren.
  • Kruising Lang met korthaar Weimaraner. Bij de aanwezigen was geen draagvlak voor dit voorstel. Wel zal het nog op de agenda van het fokkersoverleg terugkomen.