ALV 12 mei 2023 met een lezing van Drs. R v.d. Sandt over oogaandoeningen.

Algemene Leden Vergadering (ALV) dd. 12 mei 2023 met een lezing van Drs. R v.d. Sandt over oogaandoeningen.

Er was een goede opkomst van leden en het was een vruchtbare vergadering.
De vergadering startte voor de aanwezige leden met een uitgebreide, zeer verhelderende en leerzame lezing over het Cataract oogonderzoek, het ECVO.
Het ECVO-formulier werd in zijn geheel doorgenomen en alle 18 punten waarop de ogen gescreend worden, zijn daarbij door Drs. R v.d. Sandt uitgebreid toegelicht en ondersteund met praktijkfoto’s.
Ook was er veel gelegenheid om over Cataract en het ECVO-onderzoek tussendoor en na de uitleg vragen te stellen.
In het clubblad zullen we op deze presentatie terugkomen de niet aanwezige leden hierover te informeren.
Tevens hadden we tijdens de ALV de uitreiking van het Predikaat van Natuurlijke Aanleg voor Tamara van den Dam, Jan Steen en Remco Weezenaar.
Ook Wenzela Wassenaar heeft dit predikaat met haar weimaraner behaald, echter was zij voor de ALV verhinderd. Aan haar wordt daardoor het predikaat uitgereikt op de Clubmatch op 3 juni a.s.
Wanneer ontvang je een Predikaat van Natuurlijke Aanleg?
Indien een hond met diens voorjager een Aanleg Proef Veldwerk (APV), Appèl- en Apport Proef (AAP) èn een Zweet- en Sleepwerk Proef (ZSP) heeft behaald reikt de vereniging een speciaal aandenken uit in de vorm van dit predikaat.
Een mooie prestatie van honden en voorjagers welke dus beloond wordt.🥳

De agenda van de vergadering kwam daarna aan bod:
– Het financiële gedeelte is akkoord bevonden door de leden.
– Als Kascontrole reservelid heeft Gerdy Francissen zich beschikbaar gesteld.
– De jaarverslagen zijn besproken en goedgekeurd.
– Jur Deckers en Sandra Boshoven zijn als bestuursleden opnieuw herkozen.
– Loes de Vlaam treedt vanwege gezondheidsredenen uit het bestuur.
Als afsluiter is er informeel met een borrel en een hapje gezellig met elkaar nagepraat.