The Autumn European Weimaraner Cup 26, 27 en 28 oktober, Italië

De vereniging heeft afgesproken haar medewerking te verlenen om samen, met diverse Europese Weimaraner verenigingen, jaarlijks in een ander land een najaarsveldwerkwedstrijd te organiseren. Hierbij kunnen de diverse landen teams laten deelnemen. Per team kunnen er maximaal 4 weimaraners deelnemen. Waarbij er één korthaar team en/of één langhaar team of één  kort- en langhaar team kan deelnemen. Deelname is geheel op eigen kosten van de eigenaar. Dit jaar wordt deze wedstrijd georganiseerd door de Italiaanse Weimaraner Vereniging.

De geínteresseerden kunnen zich melden bij jur Deckers. commissarisjacht@weimaraners.nl

Brochure en het Reglement