19 april 2024 was onze Algemene Leden Vergadering.

19 april 2024 was onze Algemene Leden Vergadering.

Tijdens deze Algemene Vergadering zijn er een aantal beslissingen genomen die invloed hebben op de fokkerij m.b.t. gezondheid.

Distichiasis komt door ECVO- testen steeds duidelijker in beeld. Hierbij blijkt dat vanuit onze geteste weimaraners ongeveer 30% ‘Distichiasis Niet Vrij’ is (in lichte danwel matige vorm). In Duitsland is een hele grote populatie getest en daar blijkt 20 % ‘Distichiasis Niet Vrij’ te zijn.

Dierenarts en medebestuurslid Kimm Bakker heeft hierover middels een diapresentatie een heldere toelichting en uitleg gegeven en alle vragen van de aanwezige leden over Distichiasis beantwoord.
Hierdoor is op de AV met overgrote meerderheid van de aanwezige leden na stemming het besluit genomen dat een Weimaraner die ‘Distichiasis Niet Vrij’ is beoordeeld, alleen een dekking mag aangaan met een partner die ‘Distichiasis Vrij’ is beoordeeld. Daarbij geldt dat indien een hond éénmaal ‘Distichiasis Niet Vrij’ is bevonden, dat deze uitslag altijd blijft staan als definitieve uitslag.
De voor de fokdieren verplichte ECVO-testen hadden we hiervoor eerst begrensd tot een bepaalde leeftijd van 6 jr. Echter door de ‘bijvangst’ bij de ECVO-testen van ‘Distichiasis Niet Vrij’ en het hierdoor voortschrijdende inzicht over de huidige oogproblematiek binnen ons ras hebben wij ook informatie hierover ingewonnen bij de Duitse en Belgische rasverenigingen waar dit probleem ook speelt en hebben we oogspecialisten hierover geraadpleegd. Nadat de oogspecialist ons geadviseerd heeft om deze ECVO-test zonder leeftijdsbeperking (dus altijd) verplicht te stellen, is na stemming door de leden deze leeftijdsgrens vervallen. Wil men een Weimaraner voor de fokkerij inzetten, dan zal er dus altijd een recente ECVO-test aanwezig moeten zijn.
PED is een erfelijke vorm van epilepsie welke onlangs helaas ook in ons ras is geconstateerd. De PED-test is door het bestuur al in werking gezet ivm de urgentie. Deze worden deels vergoed door onze vereniging. Hierop worden fokdieren nu al getest. Vanuit de zaal is hiervoor een compliment gegeven aan het bestuur.
Wanda Koopmans en Tamara van den Dam hebben zich voorgesteld als nieuwe bestuursleden doordat de functie van Jur Deckers vacant was gekomen. Beide dames zijn actief in de Jachthondencommissie zodat een goede vertegenwoordiging in het bestuur van deze commissie geborgd is.
Het Verenigings Fok Reglement (VFR) zal aangepast worden aan deze nieuwe besluiten. Ook het format van dit reglement moeten we aanpassen van de Raad van Beheer nadat er een nieuwe versie opgezet is.