De Weimarse Staande Hond

 
 

ALV 22 april 2017

Tijdens de Algemene ledenvergadering op 22 april 2017 zijn de volgende besluiten genomen:

Het Verenigings Fokreglement wordt aangevuld met:

Art 5.2.1 VFR...
- Of een examen op minimaal EG niveau afgenomen bij een club waar gecertificeerde kynologisch instructeurs les geven. De instructeurs kunnen hun certificering behaald hebben via verschillende opleidingsinstituten : Dogvision, Martin Gaus Academie, O&O en Raad van Beheer.
Hierdoor accepteren we meer gedragsdiploma's dan voorheen indien de opleiders gecertificeerd zijn.

Peter Jakma is afgetreden als bestuurslid en sandra Boschoven is toegetreden. Jur Deckers en Wim van Roessel zijn herverkozen.

Peter Jakma is voor zijn jarenlange inzet beloond met het Ere-lidmaatschap na aangeven van enkele leden.